Naar inhoud

Big data essentieel voor verzekeraars

Het gebruikelijke verdienmodel van verzekeren staat behoorlijk onder druk. Door het digitale tijdperk verandert de verzekeringsmarkt, de concurrentie van vergelijkingssites en autofabrikanten wordt alleen maar groter. In ruil voor een gunstigere premie is circa de helft van de Nederlandse autobezitters bereid om persoonlijke gegevens te delen met verzekeraars. Op dit moment kunnen premies alleen nog worden berekend op basis van standaard persoonsgegevens.

Gedragsgegevens

Maar gegevens over het rijgedrag worden in de toekomst veel waardevoller. Deze data kunnen worden gebruik voor technologische innovaties en hierdoor rijden consumenten naar verwachting minder schade. Verzekeraars worden steeds creatiever om aan gedragsgegevens te komen. Om het rijgedrag van automobilisten in kaart te brengen biedt Achmea klanten aan een meetkastje in de auto te plaatsten. Zodra deze gedragsgegevens worden gedeeld, krijgen klanten premiekorting op hun autoverzekering.

Completer beeld

De hoeveelheid data die wordt opgeslagen door verzekeraars groeit exponentieel. Om steeds meer informatie over klanten te vergaren, zetten verzekeraars in toenemende mate apparatuur in. Big data wordt steeds belangrijker om premies te berekenen en verzekeraars mogen daarin behoorlijk ver gaan. Hoe completer het beeld van menselijk rijgedrag is, des te meer geld dit waard is.

Risicoprofiel

Het nemen van besluiten op basis van gekoppelde gegevens kan wellicht voelen als discriminatie, maar het is niet in strijd met de wet als verzekeraars gebruik maken van een risicoprofiel. Dit blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite goedkoopsteautoverzekering.net, die de toenemende rol van big data in de verzekeringsmarkt nader onder de loep neemt. Transparantie lijkt het sleutelwoord om het vertrouwen van de consument te winnen.

Waarborg privacy

Een van de grootste problemen van big data blijft het waarborgen van privacy. Zodra er conclusies worden getrokken uit analyses van big data, wordt er niet altijd bij stil gestaan hoe een bepaalde conclusie tot stand is gekomen. Dit en correlaties tussen data die als waarheid worden beschouwd, kunnen voor misverstanden zorgen. Besluiten van verzekeraars op basis van gekoppelde big data gegevens, kunnen voor de consument gevolgen hebben.

Geen discriminatie

Het kan voorkomen dat klanten beperkte keuzemogelijkheden krijgen, doordat gedrag uit het verleden invloed heeft op het heden. Maar ook door ongelijkheid, werkloosheid, onverzekerbaarheid en zelfs discriminatie. Maar volgens het Juridisch Loket is er geen sprake van discriminatie wanneer een premie, wellicht ten onrechte, hoger uitvalt, omdat big data een correlatie legt met een hoger risicoprofiel.

Terechte premie

Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Het is niet in strijd met de wet dat verzekeraars gebruik maken van een risicoprofiel. Verzekeraars kunnen aan de hand van het risicoprofiel namelijk een premie vaststellen die past bij de verzekerde”, aldus het Juridisch Loket.

Gevaar gegevensdiefstal

Het komt er dus op neer wie, vanwege privacy, niet wil dat een organisatie allerlei gegevens over zijn gedrag bezit, meer moet betalen. Elk jaar komen er weer nieuwe gegevens bij. Organisaties moeten dan ook uitkijken voor hackers, het gevaar van gegevensdiefstal wordt steeds groter. Wie weet wat hackers allemaal met deze gegevens kunnen verrichten.

Onduidelijke grenzen

Verzekeraars zien duidelijk kansen en consumenten eerder een schending van hun privacy. Big data biedt enorme mogelijkheden voor organisaties: klanten kunnen zeer gedetailleerd in kaart worden gebracht. Maar hoever mag je als autoverzekeraar gaan? “Waar de grens ligt, is lastig te beoordelen. In de Wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan. Uitgangspunt bij deze wet is een minimale inbreuk op privacy door minimaal gebruik van persoonlijke gegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van deze wettelijke regels”, stelt het Juridisch Loket.

Vertrouwen als basis

Doordat het gebruik van data uit diverse bronnen toeneemt, wordt het voor de consument steeds onduidelijker hoe premies daadwerkelijk tot stand komen. De consument die het nog niet zeker weet om de gegevens van zijn of haar rijgedrag te delen, heeft hierdoor te weinig handvatten om een keuze te maken. De belangrijkste stap is vertrouwen.

Transparantie omtrent big data

Het zou de klant ten goede komen als verzekeraars transparant zouden zijn en inzicht geven in het big data-proces. Want wat verzamelen ze precies? Het consumentenvertrouwen groeit bij correct gebruik van klantgegevens waarbij de privacy van klanten goed wordt bewaakt. Als een klant het nut inziet van het geven van data, weet wat er met zijn of haar data gebeurt en toestemming geeft, kunnen verzekeraars behoorlijk ver gaan.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie