Naar inhoud

Bijscholing noodzakelijk om voordelen automation te benutten

Automation zorgt in Nederland vooralsnog niet voor een sterke verhoging van de productiviteit. Dat zeggen Nederlandse leidinggevenden (58%) en medewerkers (61%). Toch wordt automation geacht de productiviteit in zekere mate te verhogen. Maar dat gebeurt alleen als passende bijscholing van werknemers het volledige potentieel van automation ontsluit. Organisaties zijn daardoor in staat jaarlijks miljoenen euro’s te besparen.

Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Upskilling your people for the age of the machine – Why a workforce upskilling strategy is key to unleashing automation’s productivity potential’ van het Capgemini Research Institute. Voor het onderliggende onderzoek zijn wereldwijd 800 leidinggevenden en 1.200 werknemers van ruim 400 organisaties ondervraagd. Hieruit komt naar voren dat ondernemingen met 50.000 of meer werknemers, die bijscholingsprogramma’s voor automation op brede schaal toepassen, jaarlijks zo’n 90 miljoen Amerikaanse dollars méér kunnen besparen dan bedrijven die hun werknemers nog niet bijscholen.

Automation zorgt nog niet voor hogere productiviteit

Toen de respondenten is gevraagd naar de belangrijkste motivaties om automation-initiatieven te starten, heeft 37 procent het verbeteren van arbeidsproductiviteit geantwoord. Dit is de grootste drijfveer, na het verbeteren van kwaliteit (43%). Toch zegt 58 procent van de Nederlandse leidinggevenden dat automation de productiviteit in de organisatie nog niet heeft verbeterd. De werknemers zijn het hier grotendeels mee eens (61%). Deze percentages komen overigens overeen met het wereldwijde gemiddelde: respectievelijk 58 en 54 procent.

Bijscholing ontsluit de voordelen van automation

Organisaties die inspanningen op gebied van automation combineren met bijscholing van hun personeel, zijn optimistischer over de impact van automation. In deze gevallen zeggen de meeste werknemers (52%) en een groot deel van de leidinggevenden (46%) dat automation de productiviteit verbetert. Ter vergelijking, bij organisaties die hun personeel niet volledig opleiden, zijn deze percentages 42 en 35 procent. Bovendien zijn werknemers in organisaties die zich halverwege het bijscholingstraject bevinden positiever dan in de eerste fase van bijscholing over:

  • loopbaanontwikkeling: 76 versus 60 procent;
  • het stimuleren van moreel: 48 versus 33 procent;
  • het uitvoeren van nieuwe verantwoordelijkheden: 57 versus 46 procent.

Opleidingsinitiatieven voor personeel moeten nog tot wasdom komen

Ondanks de duidelijke voordelen van bijscholing hebben maar weinig organisaties momenteel een volgroeid opleidingsinitiatief. Hoewel 91 procent van de ondervraagde bedrijven een opleidingsprogramma heeft opgezet of hier nog mee bezig is, lopen zij in andere zaken achter:

  • 35 procent moet nog beginnen met het opzetten van relevante infrastructuur en partnerschappen;
  • 73 procent is nog niet begonnen met een pilot;
  • slechts 10 procent is begonnen met de uitrol over de gehele organisatie.

Ook werknemers staan kritisch tegenover sommige aspecten van bestaande bijscholings- en leerprogramma’s:

  • 61 procent vindt dat de programma’s niet helpen om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om het werk efficiënter te doen;
  • 54 procent geeft aan dat de programma’s geen vaardigheden bieden om meer inzetbaar te worden.

Toch zegt 62 procent van de respondenten dat de programma’s hebben geholpen om niet ontslagen te worden. Ook geeft 54 procent aan dat de programma’s helpen om zich te ontdoen van repetitieve activiteiten.

Impact van automation op personeel vaak bijzaak

Het onderzoek heeft vastgesteld dat het analyseren van de impact van automation op werknemers een belangrijke overweging is waar veel organisaties mee worstelen. Toch geeft 70 procent van de Nederlandse leidinggevenden – tegenover 58 procent van leidinggevenden wereldwijd – toe dat de impact van automation op het personeel geen belangrijke overweging is in de visie en strategie. Bovendien communiceert iets minder dan de helft van de ondervraagde leidinggevenden in Nederland (49%) met werknemers over automation-initiatieven van de organisaties, het belang hiervan en de potentiële impact op het personeelsbestand.

Opleiden van mensen bij technologie-implementatie

“Automation biedt belangrijke voordelen voor grote organisaties, maar alleen als de implementatie van technologie gepaard gaat met het opleiden van mensen”, stelt Claudia Crummenerl, managing director people and organization practice bij Capgemini Invent. “Te veel grote bedrijven blijven achter bij het ontwikkelen van trainingsprogramma's en, zoals uit dit onderzoek blijkt, realiseren ze als gevolg daarvan geen volledige productiviteitsvoordelen. Er mag geen twijfel bestaan dat automation het personeelsbestand en de bestaande functies verandert, maar de cruciale factor is dat bedrijven sneller vooruitgang boeken om zichzelf en hun werknemers voor te bereiden op de voordelen van automation.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Capgemini.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie