Naar inhoud

Blockchain belangrijke game changer in financiële sector

Een blockchain is een decentraal en open dataregister waarin alle informatie over en het eigendom van activa veilig kan worden vastgelegd en overgedragen. Transacties op een blockchain kunnen binnen een paar minuten of zelfs seconden worden voltooid. De bitcoin is een mooi voorbeeld van de toepassing van deze technologie. Bijna twee derde (60%) van de financiële dienstverleners wereldwijd die enigszins begrijpt wat de term inhoudt, denkt dat het de belangrijkste technologische ontwikkeling zal zijn sinds de komst van het internet.

Technologie veroorzaakt kloof

Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Marketforce, in opdracht van softwareleverancier van strategische bedrijfsapplicaties Pegasystems en Cognizant, een leverancier van informatietechnologie, consultancy en diensten voor business process outsourcing. Het onderzoek benadrukt de grote kloof die kan ontstaan tussen degenen die zijn voorbereid op de alles veranderende technologie en de achterblijvers.

Potentiële game changer

Het onderzoek over de uitdagingen en kansen waarmee de financiële sector wordt geconfronteerd als gevolg van snelle technologische veranderingen is uitgevoerd in 56 landen onder 500 leidinggevenden in de financiële diensten- en verzekeringsbranche. Uit de resultaten blijkt onder meer dat een overgrote meerderheid van degenen die weten wat blockchain is, het als een potentiële game changer beschouwen voor het landschap van financiële dienstverlening wereldwijd.

Onbekend met blockchain

Toch is er daarnaast nog steeds een groot aantal organisaties dat, als gevolg van gebrek aan kennis en kunde, het risico loopt achterstand op te lopen. Meer dan een derde (35%) van de respondenten wereldwijd gaf toe zelfs nog nooit van blockchain te hebben gehoord. Terwijl bijna een kwart (23%) van degene die wel van de term had gehoord, aangaf niet te weten wat de technologie eigenlijk doet.

Verandering van bankwezen

Het onderzoek toont tevens aan dat degenen die weten wat blockchain inhoudt, van mening zijn dat het de ontwikkelingen binnen de financiële sector in belangrijke mate zal beïnvloeden. Dit suggereert dat de sector, gelet op de potentiële effecten, meer zou moeten doen om zichzelf te ontwikkelen. Meer dan de helft (53%) van de respondenten zegt dat de technologie de markten voor clearing & settlement flink kan verstoren. Daarnaast verwacht meer dan een derde (36%) ook een ernstige verstoring door blockchain in markt van de lopende rekeningen. Bijna de helft (45%) van de respondenten is het er ondertussen over eens dat de combinatie van blockchain wallets en peer-to-peer kredietverlening zelfs het einde kan inluiden van het bankwezen zoals wij dat nu kennen.

Voorbereiding op disruptie

Voor velen is het nog niet duidelijk of blockchain een verbetering betekent of niet”, aldus Graham Lloyd, director financial services van Pegasystems. “Wat we wel weten is dat we niet zelfgenoegzaam achterover kunnen leunen nu bekend is dat er een dergelijke disruptieve kracht in aantocht is. Banken en verzekeraars zullen zich moeten voorbereiden om klantdata, die zijn opgeslagen in blockchains te beheren. Of het nu om persoonlijke informatie gaat of om details omtrent activa of zelfs realtime data van virtuele valuta.”

Verkenning nieuwe technologie

Ze zullen echt de tijd moeten nemen om te begrijpen wat blockchain is en hoe deze opkomende technologie hun toekomst kan beïnvloeden”, stelt Lloyd. “Hoe eerder deze technologie binnen de hoogste bedrijfsniveaus wordt begrepen, hoe sneller organisaties in staat zijn om strategieën te ontwikkelen om risico's te beperken en de kracht van digitale transformatie te benutten. De slimme spelers zijn degenen die binnen hun organisatie al teams hebben opgericht die zich specifiek bezighouden met het verkennen van deze nieuwe technologie.”

Het onderhavige onderzoeksrapport 'Future of Retail Financial Services' kun je downloaden op de website van Pegasystems.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie