Naar inhoud

Commitment van top nodig voor realisatie duurzaamheidsdoelen

“Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Dat heeft de organisatie gedaan met de definitie van 17 ‘Sustainable Development Goals’. Als bedrijven en instellingen serieus willen bijdragen aan het realiseren van deze duurzame ontwikkelingsdoelen, moet er commitment zijn van de top. De SDG’s raken alle aspecten van de bedrijfsvoering en het is de taak van het leiderschap om de hele organisatie te betrekken bij de realisatie van deze doelen.”

Dat zegt Linda Midgley, senior manager bij PwC, naar aanleiding van de publicatie van het onderzoeksrapport ‘Toepassing van SDG’s door Nederlandse organisaties – Beweging onder de oppervlakte’ door de accountancy- en adviesorganisatie. Uit dit rapport kun je opmaken dat organisaties in Nederland moeite hebben om hun bijdrage aan de SDG’s concreet te maken en ze op te nemen in hun strategie. Het onderliggende onderzoek is een inventarisatie van de manier waarop bedrijven, overheden, social enterprises en goede doelen omgaan met de doelen.

De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

Beweging onder de oppervlakte

In 2017, toen dit onderzoek voor het eerst is uitgevoerd, is een soortgelijke conclusie getrokken. Maar volgens onderzoeksleider Jenny Bruin, manager bij PwC, gaat de conclusie dat er dus in ruim een jaar tijd niets veranderd is, wat ver: “Onder de oppervlakte zien we allerlei bewegingen, bijvoorbeeld dat het oppakken van de SDG’s leidt tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal waardoor organisaties uit verschillende sectoren elkaar gemakkelijker vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking en kennisuitwisseling belangrijke factoren zijn in het verder brengen van dit onderwerp. Ook zien wij het aantal organisaties dat concreet kijkt naar de mogelijke bijdragen aan de SDG’s nog steeds toenemen.”

Integreren in strategie blijft moeilijk punt

Het daadwerkelijk integreren van de SDG’s in de strategie van organisaties blijft echter een moeilijk punt, net als het formuleren van indicatoren waarop organisaties hun voortgang meten. “Uit onze mondiaal uitgevoerde 'SDG Challenge', die we eind 2018 hebben gepubliceerd, is gebleken dat een groot deel van de daarin betrokken 729 beursgenoteerde bedrijven tegen hetzelfde probleem aanloopt”, vertelt Linda Midgley.

Verantwoordelijkheid vaak belegd bij separate afdeling

Wat de onderzoekers opvalt, is dat bij organisaties die er al wel in slagen echte stappen vooruit te maken met de duurzame ontwikkelingsdoelen commitment bestaat van de top. Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen organisaties ook behoefte is aan een sterke en duidelijke tone at the top. “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt bijvoorbeeld dat de betrokkenheid van vooral staatssecretaris Cora van Velthoven cruciaal is geweest om de SDG’s hoog op de agenda van het ministerie te krijgen”, duidt Jenny Bruin. “Wat wij echter vaak zien, is dat de verantwoordelijkheid voor het aspect duurzaamheid is belegd bij de afdeling duurzaamheid – dit terwijl de bijdrage van een organisatie aan het oplossen van de wereldproblematiek op strategisch niveau thuishoort. Dit raakt de hele organisatie en de verantwoordelijkheid moet dan ook aan de top belegd zijn en daar gedragen worden.”

Bijdragen aan SDG’s raakt hele organisatie

Linda Midgley en Jenny Bruin benadrukken dat het bijdragen aan het oplossen van problemen als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering niet te vatten is in een plan dat in twee weken klaar is. Tegelijkertijd noemen zij het integreren van de doelen in strategie en bedrijfsvoering reëel en haalbaar. “Als de top eraan gecommitteerd is, is het gemakkelijker om voor elkaar te krijgen dat mensen vanuit de hele organisatie werken aan het realiseren van de SDG’s”, stelt Linda Midgley. “Op die manier kunnen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de grond komen. Wij kijken nu al uit naar ons volgende onderzoek.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van PwC.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie