Naar inhoud

Culture eats strategy for breakfast

De digitalisering van de maatschappij en de ontwikkeling van nieuwe en andersoortige technologische mogelijkheden vraagt om nieuwe en andere inzichten in het voeren van een business. Een onderneming anno nu die voorbereid wil zijn voor de aankomende jaren moet daar een duidelijk beeld van hebben. De visie en de missie dienen concreet te zijn. Daarnaast moet een cultuur geschapen worden waarin de strategie ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

Digitale visie en strategie

In gesprek met John Watton, als chief marketing officer verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten van de digitale dienstverlener Adobe in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, ontstaat een boeiende discussie over de filosofie van de toekomst. Een denkwijze die in zijn ogen inspeelt op de veranderingen die het gevolg zijn van een digitale visie en strategie.

Bedrijven uit de 19e eeuw

We leven in de 21ste eeuw met 19de eeuwse bedrijven”, stelt Watton. “De spagaat waar we als ondernemers mee te maken hebben en waar de marketeers rekening mee moeten houden is de transitie van een standaard opgebouwde onderneming naar een onderneming die meer flexibel is. Flexibel betekent in deze zin het kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en nieuwe mogelijkheden en zeker ook het kunnen inspelen op het veranderende gedrag van de consument.”

Data en data driven

Dat vraagt ook iets van de marketeer die meer op de data moet zitten en er uiteindelijk ook op gaat sturen. Die marketeer heeft nog een uitdaging, want het werken op alleen maar KPI's en exacte data is de dodelijk voor de creativiteit. Toch zullen het sturen op data, het zogenaamde Data Driven Marketing en uiteindelijk dus Event Driven Marketing – waar Egbert Jan van Bel al eerder een boek over publiceerde – en het meten van de inspanningen structurele activiteiten worden voor een marketeer. “Als het niet al dagelijkse kost is”, aldus Watton.

1-op-1-marketing

Op de vraag aan Watton wat zijn visie is op de nieuwe ontwikkelingen, wijst hij op de mogelijkheden van gepersonaliseerde benadering op basis van het gedrag van de klant en sturen op conversies met de experience als richtinggevend uitgangspunt. Dit ligt in de lijn van de traditionele 1-op-1-marketing, dat destijds door Peppers en Rogers op de markt is gebracht. “Iedereen wil 1-op-1-marketing bedrijven”, zegt hij. “Want de klant wil in elk geval het gevoel hebben persoonlijk behandeld te worden.”

Business Experience Wave

Met de huidige technieken, zoals die bijvoorbeeld in de Marketing Cloud van Adobe worden gebruikt, is het werken op basis van een 1-op-1-filosofie beter werkbaar”, vertelt Watton. “Mogelijk kwamen de gedachten in de jaren 80 van de vorige eeuw wel te vroeg, zeker omdat het meten van de inspanningen nog niet helemaal was uitgewerkt.” Volgens Watton kan dat nu wel en dat is ook de reden dat er sprake is van een Business Experience Wave.

Op data sturen zonder data

In de praktijk is het nog steeds zo dat marketeers eigenlijk nog te weinig data aanleveren. Ook de mogelijkheden daartoe zijn vooralsnog te beperkt”, aldus Watton. “Echter, om te kunnen sturen op data moet je wel beschikken over die data. Dat is ook het complexe vraagstuk waar de partners van Adobe mee te maken hebben bij het implementatieproces. Wij kijken kijkt wel of er andere mogelijkheden zijn die kunnen helpen in het proces van de marketeer die meer met harde cijfers en kengetallen moet werken.” Hij is dan ook enthousiast over de komende ontwikkelingen en mogelijkheden. Naar zijn verwachting zal de dienstverlening van Adobe in de komende jaren alleen maar toenemen.

 

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie