Naar inhoud

Dashcams zijn ook populair in Nederland – fenomeen of hype?

In Rusland weten ze inmiddels al niet beter. Het rijden met een dashcam is daar verplicht. De wettelijke verplichting is ontstaan doordat er veel verzekeringsfraude werd vastgesteld. Om dit probleem op te lossen was er een betere bewijsvoering nodig. Anno 2020 is de Russische wetgeving zelfs zo verruimd dat verzekeraars geen geld meer uitkeren als er geen bewijs wordt geleverd. Bovendien groeit het aantal corrupte agenten in Rusland nog steeds en met behulp van zo’n camera kunnen automobilisten zich wapenen tegen deze corruptie. Maar hoe zit dat in Nederland?

Ook in Nederland groeit de vraag naar dashcams. Dat blijkt uit een recent onderzoek van EenVandaag. Het nieuws- en actualiteitenprogramma van AVROTROS heeft de bevindingen van ruim 22.000 Nederlandse automobilisten over dergelijke camera’s onderzocht. Maar liefst 22 procent van hen is duidelijk geïnteresseerd in de aanschaf van zo’n camera. De dashcam is dus een hot topic!

Maar waarom? Van corrupte agenten is in Nederland geen sprake en dashcambeelden worden in dit land ook niet verplicht gesteld door verzekeraars. Hoewel het fenomeen steeds populairder lijkt te worden, zijn de voordelen te betwisten. Kortom, is de dashcam echt in opkomst of hebben we te maken met een hype?

Vermeende voordelen

Uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat er op dit moment bijna een half miljoen automobilisten een dashcam bezitten. Het AD constateert bovendien dat fabrikanten van die camera’s geloven dat de verkoopaantallen de komende jaren enorm toenemen. Maar welke voordelen heeft het gebruik van een dashcam dan volgens deze fabrikanten?

Er zijn meerdere redenen om een dashboardcamera aan te schaffen. De belangrijkste reden is het vastleggen van asociaal gedrag. Bovendien verwacht men dat er minder discussie over de schuldvraag bij een ongeluk is. Dashcambeelden waarbij de schuldige is vastgelegd, kunnen worden ingediend als bewijsstuk bij de verzekeraar of wetshandhaver.

Maar is dit wel zo eenvoudig als het klinkt? De dashcam legt immers alléén de voorkant van de auto vast. Wanneer jij tegen iemand aanrijdt, staat dit dus op film – achteruitrijdincidenten uitgezonderd. Maar wanneer jij van achteren of via de zijkant wordt aangereden, staat daarvoor geen bewijs op jouw camera. In feite leg je dus alleen bewijs vast wanneer jij zelf de schuldige bent. Tel daarbij op dat dashcambeelden door de politie of werkgevers kunnen worden opgeëist en daarmee – in theorie – tégen je kunnen worden gebruikt. Dan ben je die dashcam toch liever kwijt dan rijk?

Privacyissues

Het vastleggen van asociaal rijgedrag is de belangrijkste reden voor het aanschaffen van een dashcam. Echter, deze beelden mogen niet online worden gepubliceerd, omdat dit conflicteert met de Europese privacywetgeving. Zo’n camera biedt dus geen input voor een sensationeel YouTube-kanaal met beelden van wegmisbruikers.

Ook het insturen van dergelijke beelden naar de politie leidt over het algemeen tot een teleurstellend resultaat. Dashcambeelden zijn op zichzelf staand namelijk geen bewijs. Waarom niet? Omdat het mogelijk is om het beeldmateriaal te bewerken, waardoor de betrouwbaarheid van de beelden ter discussie kan worden gesteld. Daarnaast maken beelden vaak niet duidelijk wat er aan de situatie voorafging.

Standpunt verzekeraars

Maar hoe denken Nederlandse verzekeringsmaatschappijen eigenlijk over dit opkomende verschijnsel? Vergelijkingssite Verzekeringen.com heeft onderzoek gedaan bij verschillende grote verzekeraars, waaronder Delta Lloyd, Univé, Aegon, ABN AMRO en De Goudse Verzekeringen. Alle verzekeraars hebben laten weten dat dashcambeelden wel degelijk kunnen worden ingezet om een schuldvraag te beantwoorden.

Wanneer dergelijke beelden ter bewijsvoering worden ingediend, maken verzekeraars daar in de meeste gevallen dan ook gebruik van. Een dashcam kan dus een effectief hulpmiddel zijn. Echter, er zijn bij de meeste – simpele – schadeclaims geen beelden nodig, omdat de schuldvraag direct duidelijk is. Dit blijkt ook uit een statement van Ron Adams, manager marketing & sales bij Allianz Direct.

“Als het om een simpele schade gaat waarbij beide partijen er qua aansprakelijkheid samen uitkomen, worden beelden meestal niet ingestuurd”, duidt Ron Adams. “Maar in complexe situaties waar discussie ontstaat over de schuldvraag, zeggen beelden natuurlijk veel meer dan woorden. Het zijn perfecte hulpmiddelen om zaken te verduidelijken en een schade eerlijk af te handelen. Door het gebruik van videobeelden kunnen wij in veel gevallen discussies vermijden.”

Ondanks dat Nederlandse verzekeraars dus positief zijn over het gebruik van dashcambeelden in de bewijsvoering, geven ze ook aan dat beeldmateriaal van dashcams nog maar zeer incidenteel wordt ingediend door verzekerden. Dus hoewel steeds meer mensen blijkbaar over een dashcam beschikken, worden deze beelden nog maar zelden gestuurd naar een verzekeraar. Dit roept natuurlijk vragen op.

Situatie in Europa

Als we kijken naar het beleid in andere Europese landen, moeten we concluderen dat in veel landen nog geen heil wordt gezien in de dashcam. Neem bijvoorbeeld Duitsland. Daar is geen specifieke wetgeving voor de dashcam, maar wordt het gebruik wel ten zeerste afgeraden, evenals in Spanje en Zwitserland.

In Luxemburg, Oostenrijk en Portugal is het gebruik van een camera in de auto zelfs verboden. In deze landen is zo’n camera in strijd met de geldende privacywetgeving. Daarnaast wordt de dashcam gezien als een afleiding tijdens het autorijden. Deze nadelen wegen vooralsnog niet op tegen de voordelen van het apparaat.

Tot op heden is het gebruik van een dashcam in Nederland noch verplicht noch verboden. “Het is helemaal aan de verzekerde of deze beelden wil inzetten”, stelt Ron Adams. Ook volgens Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, is een verplichting voorlopig niet aan de orde. Hij vindt dat er eerst grondig onderzoek moet worden gedaan naar de positieve en negatieve kanten van het gebruik van de dashcam.

Ondanks dat Nederland dus ook nog niet volledig overtuigd lijkt van de voordelen van de dashcam, is het land wel vooruitstrevend. Volgens de privacywetgeving mogen dashcambeelden gemaakt en gepubliceerd worden, mits personen niet direct herkenbaar in beeld komen of herleidbaar zijn via hun kentekenplaat. Duidelijke regelgeving over de betrouwbaarheid van dashcambeelden in de rechtspraak is echter nog niet beschikbaar.

Fenomeen of hype?

Nederland lijkt zich voor te bereiden op de opkomst van de dashcam. Al worden door critici vraagtekens geplaatst bij de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van dashcambeelden als bewijsmateriaal.

En de Nederlandse automobilisten? De verkoopcijfers laten zien dat zij zo’n camera in de auto wel zien zitten. De dashcam kan immers ook gebruikt worden voor het vastleggen van mooie routes of het asociale rijgedrag van de buurman. De verwachting van fabrikanten is dan ook dat het aantal camera’s in auto’s de komende jaren verder toeneemt. Maar of de dashcam ook daadwerkelijk een belangrijke rol bemachtigt in de wereld van bewijsvoering, valt nog te bezien.

Zonne Zeevalk is performance marketeer search engine optimization (SEO) bij marketingbureau Booming.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie