Naar inhoud

De 5G-technologie vraagt met urgentie om bijzondere aandacht

“De nieuwe vijfde generatietelecomtechnologie verandert ons leven ingrijpend. Telecombedrijven investeren momenteel in de uitrol van 5G of de voorbereiding ervan. Binnen drie tot zes jaar verwachten we dat 5G de rol van de oude telecomtechnologieën heeft overgenomen. De nieuwe techniek brengt sneller internet met een grotere capaciteit naar consumenten. Maar de grote doorbraak zit in de toepassing van connected things: het toelaten van grote aantallen apparaten om autonoom gegevens uit te wisselen.”

“De 5G-technologie staat ons toe om meer dan 350.000 apparaten per vierkante kilometer te verbinden, 500 keer meer dan bij de vergelijkbare bestaande technologieën. Bedrijven die zich nog niet met de mogelijkheden van de 5G-technologie bezighouden, moeten dat nu doen. Anders lopen zij het risico dat hun producten niet meegaan met de trend van connected things – met het risico dat de vraag naar hun producten opdroogt.” Dat is de nadrukkelijke boodschap van Steven Pattheeuws, partner bij Strategy&, een onderdeel van accountants- en adviesorganisatie PwC.

De bijzonderheden van de 5G-technologie

“Met 5G kun je zeer grote databestanden met hoge snelheid versturen en ontvangen, in duizendsten van een seconde”, duidt Steven Pattheeuws. “Daardoor kunnen niet alleen mensen, maar ook apparaten zelfstandig met elkaar communiceren. Denk aan auto’s, schepen, treinen, huishoudelijke apparaten, allerlei machines en robots. Dankzij deze technologie worden concepten als smart cities, smart houses, het Internet of Things en autonoom rijdende auto’s binnen afzienbare tijd werkelijkheid.”

De uitrol van 5G op de Europese agenda

“De Europese Commissie beschouwt 5G als cruciaal voor de verdere digitalisering van uiteenlopende bedrijfstakken en industrieën. Europa volgt daarom nauwlettend of de overheden en de regulatoren in de verschillende landen de stappen nemen in aanloop naar 5G, zoals het vrijmaken en het veilen van nieuw spectrum. We zitten nog in een vroege fase, waarbij het erom gaat dat goede randvoorwaarden worden gecreëerd. Nu wordt vooral gewerkt aan wetgeving en regulering.”

De betekenis voor de situatie in Nederland

“Om 5G in Nederland mogelijk te maken, moeten we frequenties vrijmaken. Daar zijn we nu mee bezig. Zodra deze frequenties beschikbaar zijn, worden ze via veilingen toegewezen aan telecomproviders. Daarnaast doen we nu al pilots, bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam, om te zien of de apparatuur en de technologie goed werken. Ik verwacht dat we in 2020 starten met de uitrol van 5G in Nederland.”

De kansen voor Nederlandse bedrijven

“Zodra het 5G-netwerk in Nederland en in de omringende landen is aangelegd, zijn de mogelijkheden eigenlijk onbegrensd. Elke industrie of bedrijfstak kan ervan profiteren. Zo maakt de inzet van drones de controle en het onderhoud van de weg en het spoor eenvoudiger. Drones geven gedetailleerd inzicht in de conditie van de infrastructuur. Het laten rijden van speciale controlewagentjes is dan niet meer nodig. Dankzij de hoge snelheden van het netwerk kunnen auto’s steeds beter en veiliger zelfstandig rijden. Dat draagt niet alleen bij aan het reduceren van files en ongelukken, maar ook aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. De agrarische sector kan sensoren gebruiken om te zien hoe het zit met het dierenwelzijn in een transport of hoe een partij landbouwproducten vervoert.”

De uitdagingen voor de uitrol van 5G in Nederland

“5G biedt eigenlijk alleen toegevoegde waarde als het overal is – door heel Nederland, in alle omringende landen en Europese lidstaten. Als 5G alleen in de steden wordt aangelegd maar niet in de buitengebieden, werken alle 5G-toepassingen zoals een zelfrijdende wagen alleen in de stad. Het is dus belangrijk dat telecombedrijven die in Nederland met 5G aan de slag gaan, zorgen voor een landelijke dekking. Dat vereist forse investeringen.”

“Daar staat tegenover dat de zakelijke markt voor telecombedrijven zeer interessant kan worden dankzij 5G. Het kan onderdeel worden van een nieuw verdienmodel voor telecomproviders en een belangrijke aanvulling vormen op de traditionele dienstverlening van telefonie, televisie en internet. Als telecompartijen overwegen om de eigen dienstverlening uit te breiden naar de zakelijke markt, kan het voor hen zinvol zijn te laten onderzoeken of het nodig is om allianties aan te gaan of om overnames te doen.”

De betekenis van de komst van 5G voor ondernemers

“5G-technologie maakt connectiviteit tussen apparaten mogelijk. De technologie leidt tot een tsunami aan machine-to-machine-dataverkeer. Ik verwacht dat de communicatie tussen apparaten op den duur de communicatie tussen mensen overtreft. Doordat machines en apparaten met elkaar kunnen communiceren en data kunnen uitwisselen, neemt ook de vraag naar dit soort slimme apparaten toe.”

“Als fabrikanten deze ontwikkeling missen, kan dit op termijn leiden tot het wegvallen van de vraag naar hun producten. Neem de bouw van woningen. Klanten verwachten over enkele jaren dat hun nieuwe woning smart is en dat dit slimme huis de uitwisseling van data mogelijk maakt met de apparaten die erin staan. Deze connectiviteit tussen het huis en de apparaten maakt onder meer slimmer energiegebruik mogelijk en het biedt meer gemak en comfort aan de bewoners. Ondernemers moeten zich realiseren dat ze mee moeten en dat het steeds belangrijker wordt om te zorgen dat hun producten slim zijn en verbonden kunnen zijn met andere producten om aantrekkelijk te blijven voor gebruikers.”

De benodigde acties van ondernemers om bij te blijven

“Allereerst kunnen ondernemers eens goed kijken naar hun road map voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Hoeveel van die producten zijn geschikt voor de oude technologie en hoeveel voor 5G? Als connectiviteit nog geen onderdeel is van hun productontwikkelingskalender, moeten ze dit op korte termijn veranderen. Als ze daarvoor nog niet de juiste mensen in huis hebben, moeten ze zorgen dat die er komen. Ondernemingen die zichzelf te klein achten om deze ontwikkeling bij te benen, kunnen besluiten om partnerships aan te gaan of om zich over te laten nemen. Kortom, zet 5G op de agenda, want we moeten allemaal mee.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie