Naar inhoud

De belangrijkste strategische issues voor CEO’s in Nederland

De sterke economische groei en snelle technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen veel van Nederlandse ondernemingen en hun bestuurders. Digitalisering, innovatie en de arbeidsmarktontwikkeling vormen momenteel dan ook de belangrijkste strategische thema’s in de Nederlandse boardrooms. En dat is terecht, want investeren in mensen, innovatie en technologie loont: bedrijven die dit doen, groeien harder en halen meer omzet uit nieuwe producten en diensten.

Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘Berenschot Strategy Trends 2019 – DE CEO’s agenda’ van organisatieadviesbureau Berenschot. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 765 ondernemers en bestuurders, werkzaam in tien verschillende sectoren – industrie, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, onderwijs, research & overheid, energie & utiliteit, transport & logistiek, agrarisch & food, handel & retail en bouw – in Nederland. Dit strategieonderzoek is dit jaar voor de elfde keer uitgevoerd.

Strategische onderwerpen

De vijf belangrijkste strategische onderwerpen die worden besproken in de Nederlandse bestuurskamer zijn:

 1. digitalisering;
 2. innovatie en disruptie;
 3. reputatie en imago;
 4. arbeidsmarktontwikkeling;
 5. groei.

Impact op de strategie

De vijf onderwerpen met de grootste impact op de strategie zijn:

 1. innovatie en disruptie;
 2. arbeidsmarktontwikkeling;
 3. digitalisering;
 4. groei;
 5. samenwerking en alliantievorming, veranderende klantbehoeften en nieuwe business- en verdienmodellen.

Verhaal achter de cijfers

Dit is een beknopt overzicht van enkele bespiegelingen van de onderzoekers over de vijf belangrijkste thema's.

1. Digitalisering – Een nieuw basismodel is onontkoombaar en digitaal is in dat model de norm. Hierbij gaat het zowel om nieuwe – agile – organisatiemodellen als aangepaste businessmodellen, waarin analoog en digitaal steeds meer met elkaar verweven zijn. Soms leiden technologische ontwikkelingen zelfs tot geheel nieuwe businessmodellen. Organisaties investeren het meest in big data analytics, waarmee verschillende soorten gegevens uiteindelijk moeten worden omgezet in waardevolle inzichten. Daarna wordt de meeste aandacht geschonken aan digitale veiligheid en cybersecurity.

2. Innovatie en disruptie – Het onderzoek laat zien dat bedrijven die veel investeren in research & development en innovatie een hogere omzetgroei realiseren en ook een groter deel van hun omzet uit nieuwe producten halen. In de benadering van innovatie is een duidelijke shift te zien van zelfstandig innoveren naar co-design of alliantievorming. Steeds meer organisaties besluiten samen te innoveren, bijvoorbeeld in een innovatiecluster. Dit kan innovatie versnellen en de kosten of de risico’s verminderen.

3. Reputatie en imago – Veel chief executive officers lijken zich bewust van het gevaar van negatieve aandacht in de media en de catastrofale impact die dit kan hebben op de verkoop. Negatieve berichtgeving kan niet alleen ontstaan als reactie op het handelen van het eigen bedrijf, ook zaken buiten de eigen invloedssfeer kunnen de hele sector en daarmee het eigen bedrijf in een kwaad daglicht zetten. Transparantie wordt steeds belangrijker. De consument heeft steeds meer informatie tot zijn beschikking en is met de opkomst van onder andere social media mondiger en machtiger geworden. Steeds vaker worden bedrijven online ter verantwoording geroepen en gedwongen meer inzicht te geven in de bedrijfsprocessen of supply chain.

4. Arbeidsmarktontwikkeling – De war for talent heeft duidelijk impact op de koers van organisaties. Digitalisering en robotisering zorgen voor een verandering van de benodigde vaardigheden. In de toekomst is er meer behoefte aan hoger en meer technologisch opgeleid personeel, terwijl uitvoerend en administratief werk anders wordt ingericht. Andere vaardigheden – 21st century skills – worden belangrijker. Daarnaast hebben ook ontwikkelingen als flexibilisering en vergrijzing hun weerslag op de strategie van organisaties.

5. Groei – Verreweg de meeste bedrijven groeien autonoom. Slechts een kleine groep groeit via overnames, fusies en joint ventures. Niet groeien maakt kwetsbaar en kan ertoe leiden dat een bedrijf overnamekandidaat wordt. Ook dit jaar verwachten veel organisaties door te groeien. De meeste snelle groeiers zijn kleinere en middelgrote bedrijven, waarbij de kleine – vaak flexibele en innovatieve – bedrijven vooropgaan. Bedrijven groeien met de markt mee of via meer verkoop aan bestaande klanten. Groeien door aanpassingen van de prijsstelling of het verdienmodel komt weinig voor.

Waardering voor MVO

Hoewel er veel geschreven en gezegd wordt over betekenisvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), staat dit onderwerp pas op de zesde plaats van de strategische agenda. Is dit een teken aan de wand? En slim? Want uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction blijkt onder andere dat sinds 2009 ruim 80 procent van de Nederlanders aangeven bij aankopen te letten op de impact van een product of dienst op mens, maatschappij en milieu. 30 procent let daar zelfs in grote mate op.

In de afgelopen jaren is de aandacht die consumenten hebben voor de prijs van hun aankopen daarentegen juist gedaald. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor duurzamere producten, omdat die in de regel wat duurder zijn. De groep consumenten die aangeeft deze producten niet vaker te willen kopen dan nu al wordt gedaan omdat de prijs als te hoog wordt ervaren, is de afgelopen vijf jaar dan ook gekrompen van 70 naar 65 procent.

Inmiddels staat 70 procent van de Nederlanders positief tegenover bedrijven die maatschappelijk actief zijn en iets extra’s doen, bijvoorbeeld door het steunen van goede doelen. De druk op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven neemt dus toe. Zo vindt 56 procent nu dat bedrijven meer maatschappelijke taken moeten vervullen omdat de overheid zich steeds verder terugtrekt. In 2009 was dit nog maar 43 procent. Naar verwachting stijgt MVO daarom in de komende jaren verder op de strategieladder.

Sjors van Leeuwen is eigenaar van adviesbureau Indora Managementadvies en initiatiefnemer en coördinator van het Zorgmarketingplatform. Van zijn hand is ook het boek ‘Wendbare strategie op één A4 – Inclusief Wendbaarheidscanvas’.

Tip: Wil je leren hoe je klantgerichtheid binnen je organisatie kunt verbeteren? Dan is de opleiding Customer Centric Strategie & Leiderschap wat voor jou!

 • Je leert hoe je een klantgerichte cultuur kunt creëren, meten en hierop bijsturen.
 • Naast de opleiding maak je een customer centric plan voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie