Naar inhoud

De Brexit heeft ook vergaande gevolgen voor digitaal verkeer

De aanstaande Brexit heeft niet alleen gevolgen voor fysiek verkeer, ook digitaal verkeer komt onder druk te staan. Nu er geen akkoord over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie lijkt te komen, vervallen per 29 maart 2018 de huidige afspraken voor de uitwisseling van data tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wat daarvoor in de plaats komt, blijft waarschijnlijk nog lang onzeker. De branchevereniging Nederland ICT roept daarom op tot een overgangsregeling om deze bedrijven de tijd te gunnen zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

Als het Verenigd Koninkrijk na de Brexit geen onderdeel meer is van de Europese Unie, krijgt het land een andere status: het wordt een derde land. In de Europese wet is vastgelegd dat gegevens van Europeanen die zijn opgeslagen buiten de Europese Unie, een gelijkwaardig beschermingsniveau moeten hebben als voor dataopslag binnen de EU. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe Europa het niveau van bescherming van data in het VK beoordeelt. Afhankelijk van deze beoordeling moeten Nederlandse bedrijven wel of geen aanpassingen doorvoeren.

Probleem breder dan ICT-sector

“Deze onzekerheid treft veel bedrijven en gaat breder dan alleen de ICT-sector”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Denk aan een securitybedrijf dat meekijkt of je website niet wordt aangevallen, waarbij het personeel is gevestigd in Engeland. Of aan een handige app om bestanden te delen met klanten waarvan de server in Groot-Britannië staat. Maar ook een internationaal bedrijf waarvan de helpdesk in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd.”

In het Brexit-akkoord was afgesproken dat de huidige regels voor de uitwisseling van data tot eind 2020 zouden gelden, zodat overheden en bedrijven de tijd hadden nieuwe afspraken te maken. “Nu dat akkoord er hoogstwaarschijnlijk niet komt, vragen we de Autoriteit Persoonsgegevens om een overgangsperiode van minimaal 15 maanden”, vertelt Lotte de Bruijn. Begin dit jaar gaf de overheid al een zelfde overgangsperiode voor Britten die in Nederland wonen. Zij hebben voldoende tijd gekregen om een nieuwe verblijfsvergunning te regelen.

Juridische wirwar en onnodige kosten

Als er geen overgangsperiode komt, moeten bedrijven na 29 maart van dit jaar anticiperen op allerlei scenario’s tegelijk. “In theorie kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes gaan uitdelen”, aldus Lotte de Bruijn. “Maar wat ook kan gebeuren, is dat bedrijven het zekere voor het onzekere nemen en allerlei losse nieuwe contracten afsluiten. Dan creëer je een juridische wirwar die achteraf misschien helemaal niet nodig was. Dat jaagt bedrijven enorm op kosten.”

De branchevereniging benadrukt dat de overgangsperiode een tijdelijke maatregel is die bedrijven en overheden de tijd geeft om duidelijkheid te krijgen. “We hebben de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd om met ze in gesprek te gaan over de verschillende scenario’s en mogelijke oplossingen”, licht Lotte de Bruijn toe. “Zodra er meer duidelijk is, informeren we onze leden over de maatregelen die ze moeten treffen.”

Oplossingen op langere termijn

Op langere termijn zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Een mogelijkheid is dat de EU het Verenigd Koninkrijk op de lijst met veilige landen zet. Bedrijven kunnen dan op dezelfde manier data uitwisselen als voor de Brexit. De EU en het VK kunnen ook tot een nieuwe overeenstemming komen over de bescherming van persoonsgegevens, vergelijkbaar met de afspraken die bestaan met bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika.

Een andere mogelijkheid is dat het Verenigd Koninkrijk definitief de status krijgt van een derde land. Bedrijven hebben dan aanvullende juridische instrumenten nodig om data uit te wisselen, zoals die nu al gebruikt worden voor andere landen. Tot slot is er nog steeds een scenario denkbaar waarin de Britten alsnog onderdeel van de Europese Unie blijven. Dan blijft de situatie zoals die nu is en hoeven bedrijven niets te doen.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie