Naar inhoud

De cloud nog geen gemeengoed in Nederland

De omarming van de cloud heeft in Nederland vooralsnog niet massaal plaatsgevonden. Ten opzichte van andere Europese landen is sprake van een achterstand in de mate waarin IT-infrastructuren in de cloud zijn ondergebracht. Bedenkingen over de veiligheid zijn de belangrijkste reden voor de aanhoudende keuze voor traditionele serverruimtes en datacenters. Maar naar verwachting zal deze achterstand binnen vijf jaar zijn omgezet in een voorsprong.

Digitale infrastructuur nog niet in de cloud

Een onderzoek van marktonderzoekbureau IDG Connect onder 625 beslissingsbevoegde IT-ers in 11 Europese landen brengt dit aan het licht. De studie is uitgevoerd in opdracht van de aanbieder van datacenterdiensten Interxion. Het onderzoek leert dat slecht 3 procent van de grote Nederlandse ondernemingen zijn digitale infrastructuur in de cloud heeft ondergebracht.

Traditionele serverruimtes en datacenters

Voorts blijkt dat 37 procent van de bedrijven in Nederland vertrouwt op een hybride model. Dit betekent dat bij deze organisaties een deel van de infrastructuur in het eigen datacenter staat en een deel in de cloud draait. Bij de resterende 60 procent wordt voor de digitale omgeving nog gebruikt gemaakt van traditionele servers en datacenters. Dit percentage ligt in de andere Europese landen op gemiddeld 50 procent.

Waarborging privacy en beveiliging gegevens

De belangrijkste reden voor het leiden van de werkstromen door een eigen datacenter, is voor 66 procent de waarborging van de privacy en de beveiliging van de gegevens. Een kleiner deel (22%) geeft aan nog niet gereed te zijn voor een ingrijpende IT-transformatie. Wanneer de overstap gemaakt wordt naar de cloud en een onafhankelijk datacenter, is dat bij 32 procent ingegeven door een strategische beslissing van het management. Een dreigend tekort aan datacentercapaciteit is voor 31 procent reden voor die omslag. Bij 27 procent zijn de technologische beperkingen van de eigen serverruimte de beweegredenen.

Versnelde transitie naar hybride model

Toch is de verwachting dat Nederland de achterstand in de adoptie van de cloud de komende jaren zal inhalen. Dankzij een versnelde transitie naar het hybride model zullen de Nederlandse organisaties binnen vijf jaar voorlopers zijn. Zij geven voor het overgrote deel (88%) namelijk aan in 2016 een hybride IT-model te hanteren. Op basis van deze verwachtingen lijkt het gerechtvaardigd te stellen dat de aankomende jaren een fundamentele verschuiving naar publieke en private cloud gestalte zal krijgen.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie