Naar inhoud

De consumenten in steden bewuster in hun bestelgedrag online

Nederlandse consumenten zijn bereid om hun gedrag aan te passen voor een duurzamere levering van een online aankoop en dat geldt met name voor bewoners van steden. Zo is 42 procent van de Nederlanders positief over langer wachten op een bestelling als dat duurzamer is. Slechts 12 procent zegt dit niet te willen doen. 15 procent is zelfs bereid om te betalen voor een bezorging met minder CO2-uitstoot. Dit percentage is iets gedaald, want voor de uitbraak van het coronavirus was dit nog 17 procent.

Dat blijkt uit de actuele ‘Duurzaamheidsmonitor voor de e-commercesector’. De monitor is doorlopend onderzoek dat 1 februari 2020 is gestart, waaraan inmiddels 2.334 Nederlanders hebben deelgenomen. Het wordt uitgevoerd door marktonderzoeksbureau door StakeholderWatch in opdracht van brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

“De e-commercesector is heel efficiënt georganiseerd en dat is gunstig voor het klimaat, maar veel consumenten blijken een ander beeld te hebben”, stelt Wijnand Jongen, directeur bij Thuiswinkel.org. “Bij het maken van duurzame keuzes is het voor zowel webwinkels als consumenten belangrijk om te weten wat een duurzame manier is van aankopen. De informatie uit de monitor helpt ons om de consumenten beter te informeren over het maken van een duurzame keuze en om webwinkels te helpen in te spelen op de consumentenwensen ten aanzien van de verdere verduurzaming van de sector.”

Duurzaam online winkelen populairder in de stad

De woonsituatie van mensen maakt veel uit voor de bereidheid tot duurzaam bestelgedrag online. Inwoners van stadscentra (24%) zijn veel vaker bereid om te betalen voor een duurzame levering dan mensen die wonen in woonwijken (17%), in een dorp (14%) of buiten de bebouwde kom (10%). 23 procent van de centrumbewoners laat duurzaamheid van de webwinkel ook meewegen in het besluit om daar al dan niet een aankoop te doen. Bij mensen in van een dorp (16%), in een buitenwijk (18%) of op het platteland (18%) is dit een stuk minder het geval.

Stadsbewoners kiezen ook vaker een afhaalpunt uit duurzaamheidsoverwegingen, want 35 procent van de centrumbewoners en 33 procent van de inwoners van een buitenwijk kiezen bewust voor afhaalpunten. Bij inwoners van dorp en plattelandsbewoners gaat dit om respectievelijk 28 en 25 procent. Mensen in een stadscentrum voelen zich ook vaker bezwaard over een bestelling (18%) ten opzichte van een percentage tussen 7 en 11 procent voor de groepen buiten het centrum.

Millennials geneigd minder duurzame keuzes te maken

Opvallend is dat in vergelijking met andere generaties vooral millennials – geboren tussen 1980 en 1994 – in het laatste half jaar steeds minder bereid zijn om duurzame keuzes te maken als het gaat om online winkelen. De babyboomers – geboren tussen 1946 en 1961 – zijn het meest geneigd tot duurzaam gedrag bij het online winkelen. Maar liefst 50 procent van hen is zeer bereid om langer te wachten op een bestelling als dat duurzamer is en 17 procent wil extra betalen voor minder CO2-uitstoot.

De millennials stonden tot de zomer van 2020 ook te boek als duurzaam. 40 procent van hen was namelijk voorheen bereid te wachten en 18 procent gaf aan te willen betalen voor minder CO2-uitstoot. Sinds de zomer daalt dit animo echter snel. Inmiddels wil nog maar een derde van de millennials (34%) wachten en geeft nog maar 13 procent aan te willen betalen voor duurzamere leveringen.

Daarmee daalt hun bereidheid om te betalen voor CO2-reductie tot onder dat van generatie X – geboren tussen 1961 en 1980 – en generatie Z – geboren tussen 1996 en 2005 – met respectievelijk 14 en 18 procent. Geen enkele generatie voelt zich vaak bezwaard als het gaat om online winkelen, al komt dit bij de jongere leeftijdscategorieën generatie Z (14%) en millennials (12%) wel vaker voor dan bij babyboomers en generatie X (7%).

Gebrek aan kennis wat duurzame afleveropties zijn

“Slechts 12 procent van de consumenten denkt dat online bestellen en de volgende dag afleveren een duurzame winkeloptie is”, duidt Wijnand Jongen. “Het blijkt dat het best lastig is voor consumenten om te bepalen wat een milieuvriendelijke optie is, want dit is in Nederland toch echt een van de meest duurzame opties. De logistieke processen zijn hier goed geregeld, zeker wat betreft next day delivery. De bestelbussen kunnen dan goed gevuld worden.”

“De CO2-impact van een online bezorging is – afhankelijk van factoren als afstand en vervoersmiddel – ongeveer gelijk aan een bezoek aan een fysieke winkel. Dit komt omdat winkels vaak dagelijks bevoorraad worden door vrachtwagens in de binnenstad. De pakketbezorging is in Nederland heel efficiënt georganiseerd, omdat pakketten van verschillende winkels allemaal in één bus gaan die wel 200 bestellingen kan bezorgen. Enkele autoritten van consumenten naar een winkel leveren meer CO2-uitstoot op dan een rit van zo’n bestelbus.”

“Uit de monitor blijkt dat 63 procent van de consumenten bezorging bij een afhaalpunt en dan het pakket zelf met de fiets ophalen wel ziet als een milieuvriendelijke optie. Een afhaalpunt levert echter – in tegenstelling tot het beeld dat er bestaat – op dit moment geen milieuwinst op ten opzichte van thuisbezorgen, zelfs wanneer een consument dat pakket lopend of met de fiets ophaalt. Het heeft wel die potentie als een groot deel van de consumenten voor deze optie kiest. Met onze rekentool ‘Bewust Bezorgd’ proberen wij meer inzicht te bieden in de duurzaamheid van verschillende afleveropties. Want als je een duurzame keuze wilt maken als consument, is het natuurlijk belangrijk om te weten wat de beste optie is.”

Weinig bestelbussen in binnensteden bezorgen pakketten

“Gevraagd naar de hoeveelheid bestelbussen in Nederland voor de e-commercesector, zijn de schattingen van consumenten vele malen hoger dan de werkelijkheid. 36 procent van hen denkt dat 30 tot 50 procent van de bestelbussen pakketten rondbrengt en 32 procent denkt zelfs 50 tot 80 procent. En de perceptie loopt ook hier scheef met de werkelijkheid. Het percentage bestelbussen dat voor de e-commercesector rijdt, is in de stad namelijk slechts 5 procent. Dat blijkt uit onderzoek van een aantal onderzoeksbureaus in opdracht van het overheidsinitiatief Topsector Logistiek.”

“De uitstoot van de e-commercelogistiek is in totaal circa 252.000 ton CO2. Dit komt overeen met ongeveer 2,5 procent van de totale CO2-uitstoot in de logistieke stromen in Nederland. Het aandeel lijkt voor mensen vermoedelijk zoveel hoger omdat de pakketbussen voor de deur stoppen, terwijl bijvoorbeeld de bussen van ondernemingen in de bouwsector en servicediensten van zelfstandigen minder zichtbaar zijn. De meeste bestelauto’s rijden echter voor deze bedrijven in die branches.”

Verduurzaming van e-commerce volgens klanten

Aan de consumenten is ook gevraagd welke acties e-commercebedrijven volgens hen kunnen ondernemen om duurzamer te worden. Hierbij zijn elf mogelijkheden voorgelegd. Minder gebruik van plastic wordt door de meeste Nederlanders (78%) zeer belangrijk gevonden, gevolgd door minder gebruik van verpakkingsmaterialen in het algemeen (70%). Minder belangrijk voor verduurzaming is volgens de consumenten dat er meer afhaalpunten komen, want 47 procent vindt dit van belang.

“De e-commercesector heeft als doelstelling om in 2025 50 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2018”, vertelt Wijnand Jongen. “Dit gebeurt onder meer door een hogere efficiëntie en een toename van emissievrije voertuigen. Het is bij de verduurzaming van belang dat ondernemingen goed in beeld hebben welke maatregelen de meeste impact hebben en dat ze rekening houden met wat consumenten belangrijk vinden.”

Foto: PostNL

Tip: Wil jij je verder ontwikkelen in het vakgebied digitale marketing? Dan is de opleiding Digital & Online Marketing wat voor jou!

  • In 4 maanden tijd leer je hoe je de mix voor digitale marketing optimaal inzet om je marketingdoelstellingen te behalen.
  • Naast de opleiding maak je een digital marketing plan voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie