Naar inhoud

De contouren van de digitalisering in de automotive-sector

De automobielindustrie staat aan de vooravond van een structurele transformatie. Deze transitie wordt ingegeven door technologische ontwikkelingen en veranderingen in het consumentengedrag. Gedreven door het inzicht dat autorijden minder belastend dient te worden voor het milieu zoekt de industrie naar innovatieve oplossingen. Daarnaast wordt de auto door consumenten steeds minder gezien als statussymbool en meer als een gebruiksvoorwerp beschouwd.

De mobiliteit van de toekomst heeft 5 kenmerken:

 1. elektrisch;
 2. autonoom;
 3. gedeeld;
 4. verbonden;
 5. periodiek bijgewerkt.

Volume, schaal en complexiteit

Dat leert het onderzoeksrapport ‘Five trends transforming the Automotive Industry’ van accountants- en belastingadviesorganisatie PwC. In het onderliggende onderzoek is gekeken naar de factoren die van invloed zijn op de sector tot 2030 op de belangrijkste markten in de Verenigde Staten van Amerika, Europa en China. Het laat ook zien hoe de auto-industrie zichzelf moet herstructureren in termen van volume, schaal en complexiteit.

Transformatie automobielindustrie

Met wiskundige modellen is gekeken naar de belangrijkste prestatie-indicatoren en demografische trends. Aan de hand daarvan gaat het rapport in op:

 • mobiliteitsgedrag van gebruikers door sociale persona's en hoe ze de vraag naar verkeer kunnen beïnvloeden;
 • externe factoren die het mobiliteitsgedrag, het aantal kilometers en de gebruiksfrequentie beïnvloeden;
 • voorspellingen van auto-inventaris, vervangingscycli en nieuwe verkopen;
 • gevolgen voor fabrikanten, leveranciers, dienstverleners en hun businessmodellen.

Mobiliteit van de toekomst

 1. Elektrisch. De overgang naar emissievrije mobiliteit wordt wereldwijd een vereiste. Elektriciteit om voertuigen op te laden, komt steeds vaker uit hernieuwbare bronnen om zo voor CO2-neutrale mobiliteit te zorgen.
 2. Autonoom. De ontwikkeling van voertuigen zonder menselijke tussenkomst verkleint het gebruik van openbare mobiliteitsplatforms maar biedt aan de andere kant mobiliteit aan nieuwe gebruikersgroepen.
 3. Gedeeld. Professioneel beheerde wagenparken van gedeelde voertuigen verlagen de kosten van mobiliteit aanzienlijk door efficiënter gebruik van mobiele middelen.
 4. Verbonden. Dit is op twee manieren van toepassing: communicatie tussen auto's of tussen inzittenden van voertuigen en de buitenwereld. De auto van de toekomst wordt een ‘derde plek’ worden tussen thuis en werk, waarbij de kenmerken van beide gecombineerd worden.
 5. Periodiek bijgewerkt. De modellen worden periodiek bijgewerkt om de nieuwste hardware- en softwareontwikkelingen te integreren en te reageren op veranderende behoeften van kopers van gedeelde voertuigen.

Veranderende mobiliteitsgewoonten

Het percentage gedeelde en autonome mobiliteit op de weg gaat behoorlijk stijgen. De voorspellingen laten zien dat in 2030 meer dan één op de drie gereden kilometers al in de vorm van het ‘car sharing’-concept zal zijn. Tegelijkertijd gaan gebruikersvoorkeuren meer richting autonome mobiliteit. Op basis van kilometerstanden is berekend dat rond 2030 het aandeel van autonoom rijden in het verkeer tot wel 40 procent kan oplopen. De ontwikkelingen in Europa en de VS vinden naar verwachting ongeveer in hetzelfde tempo plaats. In China lijkt gedeelde en autonome mobiliteit daarentegen sneller plaats te vinden dan in de westerse wereld. Dit betekent dat China de leidende markt wordt voor de transformatie van de automobielindustrie.

Effecten op de waardeketen

De snelle reorganisatie van de automotive-sector na 2025 heeft vergaande gevolgen voor de hele sector en bijbehorende waardeketens. Bestaande structuren moeten op korte termijn veranderen om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen rond 2030 en daarna. Als de sector succesvol wil blijven, moeten zowel fabrikanten als leveranciers gerichte innovaties aanbieden voor de gebruikers. Deze innovaties en trends worden tussen 2020 en 2025 steeds duidelijker – en daarmee ook bepalend voor de automobielfabrikanten en hun leveranciers.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van PwC.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie