Naar inhoud

De coronacrisis toont noodzaak van de digitale transformatie

Toen de hele wereld werd getroffen door COVID-19-pandemie, kwamen toeleveringsketens in allerlei sectoren onder druk te staan. Er deden zich acute problemen met toeleveranciers voor en er was sprake van een uitvallende of juist exploderende vraag naar specifieke producten. Nu langzaamaan de economische activiteiten worden hervat, is het verstandig als in ondernemingen wordt geprobeerd lessen te trekken uit de coronacrisis.


Defensief of offensief herstarten

Op korte termijn zijn de meeste bedrijven druk met het weer activeren van supply chains die door de coronacrisis verstoord werden. Hoe ingewikkeld dat is, hangt af van het type bedrijf en de sector. In de automotive-branche zijn er bijvoorbeeld heel veel toeleveranciers die elk hun eigen afhankelijkheden hebben en in vaste sequenties werken. Dat maakt het opstarten complex en vraagt om goede afstemming.

Voor elke sector geldt dat ondernemingen een afweging kunnen maken tussen een defensieve of een meer offensieve herstart. Wil een organisatie de status quo beschermen of kan het marktaandeel vergroten? Wie de productie en distributie snel weer op gang krijgt, kan mogelijk gaten vullen die andere bedrijven laten ontstaan.

Accepteren of aanpassen

Behalve het weer opstarten van de business op korte termijn kan gewezen worden op het belang van visievorming voor de lange termijn. De uitbraak van de pandemie is voor heel veel ondernemingen de grootste marktverstoring ooit. De praktijkervaring die we hier noodgedwongen mee opbouwen, kan aanzetten tot bewuste keuzes. Kunnen bedrijven de supply chain aanpassen zodat ze bij toekomstige verstoringen minder kwetsbaar zijn of accepteren ze een vergelijkbare situatie als waarin ze nu zitten?

Die zakelijke afweging tussen aanpassen of accepteren is mijn optiek op dit moment zeer relevant. Dat er namelijk weer disruptie plaatsvindt, staat vast. Is het niet een virus, dan is het wel een natuurramp, een grensconflict of een handelsoorlog. We hebben daar in de afgelopen jaren genoeg voorbeelden van gezien.

Beperkte transparantie in netwerk

De coronacrisis brengt een aantal kwetsbaarheden van toeleveringsketens aan het licht. We ontdekken in allerlei sectoren nu hoe complex het netwerk van organisaties is. Toeleveranciers zijn vaak verdeeld over verschillende geografische regio’s en zijn afhankelijk van elkaar om in volgorde aan de uiteindelijke producten bij te dragen. Daarbij is de transparantie in het netwerk veelal beperkt.

Ondernemingen hebben bijvoorbeeld nauwelijks inzicht in de voorraden en het productieniveau van toeleveranciers. Bovendien weten ze meestal niet waar die leveranciers hun onderdelen of grondstoffen vandaan halen. Ook zien we nu dat bedrijven vaak afhankelijk zijn van een beperkt aantal leveranciers voor specifieke onderdelen. Dat vergroot de kwetsbaarheid van het bevoorradingsnetwerk.

Kostenefficiëntie versus flexibiliteit

In dit verband kun je erop wijzen dat in de klassieke afweging inzake supply chains tussen kostenefficiëntie en flexibiliteit het zwaartepunt bij veel bedrijven de laatste jaren bij kostenefficiëntie is komen te liggen. Daardoor is de flexibiliteit in de toeleveringsketens een minder prominent thema geweest. Die flexibiliteit vraagt nu weer om aandacht, om beter te kunnen omgaan met crisissituaties.

Aan welke stappen moet je denken om de flexibiliteit te vergroten? Probeer de afhankelijkheid van leveranciers te verminderen. Zoek bijvoorbeeld meerdere toeleveranciers voor hetzelfde onderdeel. Of zorg dat je de productie verspreidt over verschillende geografische locaties, zodat lokale verstoringen niet onmiddellijk de hele productie raken.

Digitale oplossingen

Je ziet bedrijven die heel snel in staat zijn te reageren op de veranderende omstandigheden. Kijk in dat verband naar ondernemingen die de uitval van de vraag in business-to-business compenseren met afzet in business-to-consumer, door de productie en distributie snel aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan professionele haarproducten voor kapperszaken die – misschien in een andere verpakking – nu via drogisterijen rechtstreeks aan consumenten worden verkocht.

Betekent een toename van flexibiliteit dat de kosten van de supply chain toenemen? Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Soms liggen er oplossingen voor grotere flexibiliteit door op een andere manier naar de toeleveringsketens te kijken. Waar zitten je leveranciers? Waar produceer je wat? Kan dat anders? Ook door op een slimme manier met de digitalisering om te gaan, kunnen bedrijven hun inzicht in hun flexibiliteit in de supply chain flink vergroten. Neem het voorbeeld van geavanceerde planningtools, waarmee ondernemingen extreme scenario’s kunnen doorrekenen. Daarmee ontdekken bedrijven waartegen ze zich eigenlijk willen wapenen en wat de risicobereidheid is.

Connected supply chain

Uit ons onderzoeksrapport ‘Connected and autonomous supply chain ecosystems 2025’ kun je opmaken dat de digital champions – die digitaal verbonden zijn met de partijen in de supply chain – risico’s in de keten beter kunnen beheersen. Vaak hebben deze bedrijven end-to-end supply chain-planningsoplossingen geïmplementeerd, waardoor zij real-time inzicht hebben in de productie en voorraden van de toeleveranciers en de leveranciers van die toeleveranciers. Op basis hiervan kunnen deze ondernemingen sneller beslissingen nemen om de gevolgen van een crisissituatie te beperken. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de digitalisering in de maakindustrie urgenter is geworden dan ooit door de coronacrisis.

Rolf Bos is principal manager value chain transformation bij accountants- en adviesorganisatie PwC.

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie