Naar inhoud

De desktop verdwijnt langzaam uit het Nederlandse kantoor

In de Nederlandse zakelijke markt maken eindgebruikers steeds vaker gebruik van andere hardware dan een desktopcomputer om hun werk op te verrichten. Anno 2017 is minder dan de helft van de eindgebruikerssystemen een desktopcomputer (47%). In 2010 lag dat percentage nog boven de 70 procent. De ruimte die de desktop verliest, wordt ingenomen door de laptop, thin client-systemen en vanaf circa 2013 de tablet. Aan het begin van 2017 vormen tablets 6 procent van alle zakelijke eindgebruikershardware, laptops bijna 29 procent en thin clients circa 18 procent.

Dit blijkt uit analyse van Computer Profile, een strategische marketingpartner voor ICT-bedrijven, op basis van 7.000 gesprekken die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijfsvestigingen, met 50 of meer medewerkers, over het gebruik van eindgebruikersapparatuur.

Ontwikkeling end user hardware 2010-2017

Desktops, laptops, thin clients & tablets

Dat de desktopcomputer minder dan de helft van de eindgebruikerssystemen vormt, wil niet direct zeggen dat de desktop door veel bedrijven geheel is uitgebannen. 77 procent geeft namelijk aan dat er nog steeds desktops in gebruik zijn. Toch daalt de trendlijn van de afgelopen jaren voor de penetratie van desktops. In zeven jaar tijd is het percentage bedrijven met desktops teruggelopen van 96 procent naar de huidige 77 procent. Het gebruik van desktops is in die periode het sterkst gedaald bij overheids- en zorginstellingen. Daar gebruikt nog respectievelijk 65 en 58 procent van de locaties een desktopcomputer. In het onderwijs en de industrie ligt de desktoppenetratie, met 89 en 87 procent, het hoogst.

Laptops vormen 29 procent van alle eindgebruikerssystemen en komen inmiddels vaker voor dan desktops. Van alle locaties geeft 82 procent aan dat men één of meerdere laptops gebruikt, ook een dalende trend. Laptops komen het minst voor in de publieke sector. Daar geeft 78 procent van de locaties aan dat er laptops in gebruik zijn. In de commerciële sector ligt dit gebruik op ongeveer 84 procent.


Ontwikkeling penetratie end user hardware 2010-2017

Thin clients komen steeds vaker voor in het bedrijfsleven. Gaf in 2010 nog ongeveer een kwart van de doelgroep aan gebruik te maken van thin client-oplossingen, inmiddels bedraagt dat circa 36 procent van de bedrijfsvestigingen. Voor thin clients zijn grote verschillen zichtbaar tussen de verschillende marktsegmenten. Het hoogst ligt het gebruik in de zorgsector, waar ruim drie kwart van de locaties aangeeft dit type systeem te gebruiken. Ook de overheid kent met 54 procent een relatief hoge penetratie. De branches waar thin clients duidelijk het minst populair zijn betreffen het onderwijs, waar 16 procent van de locaties deze hardware gebruikt, en de sector ICT & utilities met een penetratie van 18 procent.

Aanvankelijk nam het percentage locaties met zakelijke tablets vrij snel toe. Dit lijkt inmiddels over het hoogtepunt heen. Bij ongeveer een derde van de locaties zijn er zakelijke tablets in gebruik (32%). Opvallend is dat de publieke sector in het tabletgebruik bovengemiddeld scoort. Zowel bij de overheid, in de zorg als in het onderwijs geeft circa 40 procent van de locaties aan dat er vanuit de organisatie tablets zijn verstrekt aan medewerkers. De tabletpenetratie ligt het laagst in de transportsector (24%) en de industrie (26%).

Fabrikanten

Op de markt voor eindgebruikershardware wordt een relatief beperkt aantal spelers aangetroffen. Voor tablets wordt de Nederlandse zakelijke markt vooralsnog aangevoerd door de iPads van Apple, namelijk ongeveer 8 op de 10 tablets. Samsung en Microsoft zijn de nummers twee en drie. Ten opzichte van 2013 is het aandeel van de twee laatstgenoemde vendoren wel toegenomen. In 2013 bedroeg het aandeel Samsung nog circa 3 procent, in 2017 is dit gestegen naar ruim 6 procent.


Installed base tablets

Desktops en laptops kennen voor het belangrijkste deel dezelfde fabrikanten. Van het totale aantal desktops en laptops dat is aangetroffen, wordt het grootste deel gevormd door de systemen van HP. Circa 47 procent van het totaal betreft een HP-systeem. Na HP vormen de desktops en laptops van Dell, met een aandeel van 36 procent, de tweede grootste groep. Lenovo is met 8,5 procent de nummer drie op de Nederlandse markt.


Installed base desktops en laptops

De laatste acht jaar zijn er voor HP en Dell nauwelijks verschuivingen in het aandeel in de installed base geweest. Vanaf 2010 schommelt het aandeel van HP vrijwel constant rond de 47 à 48 procent. Het aandeel Dell ligt in deze periode telkens tussen de 34 en 36 procent. Lenovo heeft haar aandeel van 2010 tot nu toe vergroot van 2,5 naar 8,5 procent. Fujitsu heeft haar aandeel juist enkele procentpunten zien dalen.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie