Naar inhoud

De digitale toekomst draait om meer dan alleen technologie

Het ligt voor de hand dat de status van de technologische infrastructuur en de mate van de adoptie van technologie sterke indicatoren zijn voor de stand van zaken rondom de digitale transformatie in een land. Maar technologie is niet het enige antwoord op de aankomende uitdagingen. Het ontwikkelen van vaardigheden, voorzien in de basisbehoeften van mensen, het creëren van een stimulerende omgeving voor bedrijven en start-ups en investeringen van overheden en het bedrijfsleven helpen landen verder om hun digitale toekomst te verwezenlijken. Afgaand op deze aspecten verschillen de afzonderlijke landen sterk in de mate waarin zij klaar zijn voor die toekomst.

Dit kun je opmaken uit de ‘Cisco Global Digital Readiness Index’ van het gelijknamige IT-bedrijf. Cisco heeft daarvoor 141 landen onderzocht en de score vastgesteld van hun digitale slagvaardigheid – het tot stand brengen van een digitale economie waar alle burgers aan kunnen deelnemen. De score biedt een veelomvattende evaluatie die inzicht biedt in de mate waarin landen kunnen profiteren van een digitale economie, wat zij kunnen verbeteren en hoe zij de digitalisering kunnen versnellen. De wereldwijde ranglijst is opgesteld aan de hand van de scores op zeven gebieden: basisbehoeftes, bedrijfsleven en overheid, gemak van zaken doen, start-up-milieu, technologieadoptie en technologie-infrastructuur.

Competenties van landen voor een digitale toekomst

Nederland staat op de zesde plaats van deze index en heeft deze plaats te danken aan een tweede plaats op het gebied van de status van de technologie-infrastructuur en een zesde positie op het terrein van de investeringen door het bedrijfsleven en de overheid. In de overige categorieën bevindt het land zich niet in de top 10, maar op één categorie na nog wel in de top 20. De uitzondering is de categorie start-up-milieu, waar Nederland op plek 24 staat.

“Technologie heeft het potentieel om uit te groeien tot de belangrijkste katalysator voor economische en sociale vooruitgang”, zegt Edwin Prinsen, managing director van Cisco Nederland. “We beogen met deze indexering – in samenwerking met de private en publieke sector – te evalueren hoe investeringen in de fundamenten van een digitale maatschappij de kwaliteit van leven kunnen verbeteren voor alle burgers, waar ook ter wereld.”

Digitalisering betekent meer dan alleen technologie

Enkele andere bevindingen uit het onderzoek zijn:

 • Denemarken, Nederland, Singapore, IJsland en Zwitserland vormen de top 5 van de technologie-infrastructuur.
 • Van de top 10 van grootste economieën ter wereld op basis van het bruto nationaal product, staat alleen de Verenigde Staten van Amerika in de top 10 van de digitale slagvaardigheid en wel op de derde plaats.
 • De VS, Canada, Luxemburg, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten staan in de top 5 van de technologieadoptie.
 • Singapore, IJsland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Kazachstan scoren het beste in de categorie menselijke kapitaal.

Belangrijkste componenten van digitale slagvaardigheid

De drie belangrijkste componenten van de digitale slagvaardigheid zijn de basisbehoeften, het menselijk kapitaal en de technologie-infrastructuur. Over het algemeen hebben verbeteringen van deze componenten de meeste invloed op de digitale bekwaamheid van een land. Menselijk kapitaal is essentieel om binnen elke fase van de digitale slagvaardigheid te zorgen voor medewerkers die technologie kunnen creëren en gebruiken en in staat zijn om steeds nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Er bestaat een sterke samenhang tussen de digitale competenties van een land en de andere prestatie-indicatoren. Hoe hoger bijvoorbeeld de score voor de digitale geschiktheid is, des te hoger is het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking.

 • Uitgaande van de bevindingen van het onderzoek zijn er drie stadia in de digitale slagvaardigheid te onderscheiden: activering (het eerste stadium), versnelling (het middelste stadium) en versterking (het laatste stadium).
 • De factoren die een land verder brengen met de digitalisering, verschillen afhankelijk van het stadium waarin zij zich bevinden. Landen die zich in het activeringsstadium bevinden, profiteren voornamelijk van verbeteringen op het vlak van de basisbehoeften en het menselijk kapitaal.
 • Uit het onderzoek blijkt dat ook landen die zich in het versterkingsstadium bevinden nog veel vooruitgang kunnen boeken. Zij scoren weliswaar goed in de categorieën basisbehoeften – zoals toegang tot veilig drinkwater en veilige elektriciteit – en gemak van zaken doen, maar zij moeten hierin blijven investeren om hun positie te behouden.
 • Als het gaat om investeringen door de overheid en het bedrijfsleven, signaleren de onderzoekers grote verschillen. Veel landen bevinden zich in een positie waarin meer investeren door de overheid en het bedrijfsleven vruchten afwerpt.
 • Alle landen kunnen profiteren van verdere investeringen in de technologie-infrastructuur, zoals toegang tot breedband en veilige internetservers.

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

 • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
 • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie