Naar inhoud

De digitale transformatie maakt permanente educatie noodzaak

Als we relevant willen blijven in het digitale tijdperk, moeten we een omslag maken op het gebied van onderwijs en scholing. Hoewel Nederland vergeleken met andere Europese landen goed scoort op een leven lang leren, richt de meerderheid van de werknemers in leven-lang-leren-programma’s zich op de korte termijn. We moeten een omslag maken van korte termijn en incidenteel naar continu leren op het werk.

Dit valt op te maken uit het onderzoeksrapport ‘Een leven lang leren in Nederland’ van accountants- en adviesorganisatie PwC.

Andere vaardigheden in het digitale tijdperk

Digitalisering en automatisering veranderen de manier waarop we werken fundamenteel. De taken die we uitvoeren en de kennis en vaardigheden die nodig zijn, veranderen daardoor sterk. De kennis en vaardigheden die we op school en tijdens onze studie hebben geleerd, verouderen sneller naarmate de snelheid van technologische verandering toeneemt. Vaardigheden als probleemoplossend vermogen, communicatie, nieuwsgierigheid, aanpassingsvermogen en emotionele lenigheid worden steeds belangrijker. Deze kwaliteiten zorgen voor een grotere veerkracht en meer succes in een veranderende sociale en werkomgeving. Ze vormen ook een vruchtbare bodem voor een leven lang leren.

Achterblijvende groei arbeidsproductiviteit

Deze omslag is ook nodig omdat de groei van de Nederlandse arbeidsproductiviteit achter blijft, ondanks dat deze hoog is en er veel nieuwe technologieën worden gebruikt. Onderzoek laat zien dat de lagere groei van de arbeidsproductiviteit wordt veroorzaakt doordat nieuwe technologieën die succesvol worden ingezet door voorlopers, maar langzaam worden overgepakt door andere Nederlandse bedrijven. Ook human capital lijkt een belangrijke rol te spelen in de stagnerende groei van de arbeidsproductiviteit. Dit is des te meer zorgwekkend omdat de snelheid van de digitalisering toeneemt.

Drie maatregelen voor transformatie

Organisaties kunnen drie maatregelen nemen:

  1. Identificeer toekomstige capaciteiten en vaardigheden: gebruik predictive & prescriptive analytics om de huidige en toekomstige capaciteiten en vaardigheden te identificeren. Communiceer deze met de medewerkers om hen duidelijkheid en richting te geven over de toekomst van hun werk.
  2. Stimuleer leergedrag: bied maatwerk trainingen en digitale tools voor het performance-management en stimuleer kennisoverdracht tussen medewerkers.
  3. Verbind de purpose en waarden van de organisatie aan een leven lang leren: maak de purpose en waarden helder en wees duidelijk over de manier waarop de medewerkers ervaring en kennis kunnen opdoen.

Neem zelf verantwoordelijkheid

Het belangrijkste is dat ieder individu zich ervan bewust wordt dat relevant blijven belangrijk is. Vervolgens moet iedereen een houding ontwikkelen om er naar te handelen. We moeten onszelf afvragen hoe we relevante werkzaamheden kunnen uitvoeren, die tegelijkertijd leuk en interessant zijn. We moeten onszelf regelmatig afvragen: wat kan ik vandaag leren en waar ben ik goed in? Dit zijn cruciale vragen om ook in het digitale tijdperk relevant te blijven.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van PwC.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie