Naar inhoud

De digitaliseringsstand van zaken van ondernemend Nederland

De digitale transformatie krijgt steeds meer gestalte in ondernemend Nederland. Nederlandse bedrijven hebben inmiddels bijna twee derde (64%) van hun processen gedigitaliseerd. Naar verwachting is dat in 2022 opgelopen naar meer dan driekwart (77%). Vooral kleinere organisaties hebben hun toekomstverwachtingen naar boven bijgesteld. Opvallend is bovendien de groeiende kostenbesparing door de digitalisering. Die verdubbelde in twee jaar tijd van 9 procent in 2016 naar 19 procent in 2018.

Dit leert een representatieve steekproef onder chief executive officers, chief financial officers en eindverantwoordelijken voor de financiële administratie in Nederland, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van softwareleverancier Visma Software. Aan het onderzoek hebben 106 ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en 100 ondernemingen uit het grootbedrijf deelgenomen. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de ‘Visma Digitaliseringsindex 2019 – Hoe digitaal is ondernemend Nederland?’.

Meer digitaal verwerken bankmutaties en declareren

Het verwerken van bankmutaties is in 2019 met 74 procent het meest gedigitaliseerde proces. Ten opzichte van 2018 is er zelfs sprake van een toename van 15 procentpunten. De grootzakelijke markt loopt voorop met 79 procent. Ook de verwerking van digitale onkostendeclaraties groeit significant. In 2019 gebeurt dit voor meer dan de helft digitaal (56%). In 2018 was dit bijna een derde (31%) en in 2017 nog geen kwart (23%).

Rapportage: inhaalslag industrie

Rapportage is het minst gedigitaliseerde proces (53%). Maar de verwachtingen zijn positief: bedrijven denken dat de helft van de nu nog handmatige rapportageprocessen in 2022 digitaal is. De industrie is bezig met een inhaalmanoeuvre. Dat is ook zichtbaar bij processen zoals de registratie van vrije dagen en ziektemeldingen, de urenregistratie en het versturen en ontvangen van facturen. De industrie heeft ook de meeste digitalisatieplannen.

Meer op afstand en in de cloud

57 procent van de bedrijven geeft aan dat de medewerkers overal en altijd toegang hebben tot de bedrijfssystemen. Iets meer dan de helft van de bedrijven (51%) werkt in de cloud. In beide gevallen betekent dit een toename van 15 procentpunten over de afgelopen twee jaar. Het percentage gedigitaliseerde bedrijfsprocessen blijft ondanks een hoger gebruik van cloud-software stabiel.

Digitalisering nauwelijks meer ad hoc

Er zijn nauwelijks nog bedrijven ad hoc bezig met digitalisering: slechts 2 procent. Ruim een derde (35%) geeft aan dat digitalisering aandacht krijgt vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie. 20 procent kiest een integrale benadering, waarbij de organisatiestructuur vorm krijgt vanuit de digitale strategie. Over drie jaar heeft naar verwachting ook de adaptieve benadering flink terrein gewonnen. Dan zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor ontwikkelingen.

Minder digitaliseringsplannen

Slechts 17 procent van de bedrijven zegt meer processen te willen automatiseren. Eerder liep dit cijfer ook al terug van 30 procent in 2017 naar 25 procent in 2018. De digitaliseringsplannen van de industrie voor 2019 springen met 26 procent in het oog. De meest genoemde processen voor verdere digitalisering zijn de personeelsadministratie en de inkoop. Beveiliging blijft een issue bij de digitale transformatie, maar belangrijke aandachtspunten zijn ook data en kennis.

Straks alles digitaal

Nog maar 31 procent van de bedrijven denkt dat de meeste ondernemingen in ons land aan de beginfase van de digitalisatie staan. In 2018 was dat 41 procent. De verwachtingen van het bedrijfsleven over de situatie in vijf jaar tijd zijn weinig veranderd. 44 procent denkt dat dan alle processen in het merendeel van de bedrijven gedigitaliseerd is.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie