Naar inhoud

De doorslaggevende trends in de food commerce in Nederland

In het Nederlandse e-commercelandschap is food de sterkst groeiende categorie. Maaltijdbezorgers en omnichannel supermarkten zijn de bekendste aanjagers van deze groei. Ook professionals in de food service, zoals in de horeca en de catering, doen steeds meer aankopen online. Sterker nog, deskundigen geven aan dat inmiddels 80 procent van de aankoop van voedselproducten in business-to-business (B2B) online plaatsvindt.

Deze ontwikkeling zorgt voor uitdagingen bij bestaande spelers, voor nieuwe toetreders en voor onzekerheden over hoe de verkoopkanalen zich ontwikkelen. Daarnaast is de vraag welke spelers voor opschudding zorgen in food commerce. De expertgroep ‘2B Food’ van kennisnetwerk ShoppingTomorrow heeft dit uitgezocht en haar bevindingen vastgelegd in het gelijknamige onderzoeksrapport, dat mede mogelijk is gemaakt door bureau voor food service Group 7 en logistiek dienstverlener PostNL.

Belangrijkste trends in food commerce

De expertgroep heeft een long-list van alle impactvolle ontwikkelingen in de sector gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn gerangschikt op de mate van impact die deze hebben op de rolverdeling in de toekomstige voedselmarkt. Vervolgens heeft er een validatie plaatsgevonden via een enquête onder 50 professionals in food. Daar zijn zes trends uitgekomen:

  1. Het onderscheid tussen food service en food retail vervaagt verder.
  2. Een ruime meerderheid van de professionals in food verwacht dat een chef-kok al zijn producten weldra via één digitaal systeem snel en eenvoudig – bijvoorbeeld via voice of geautomatiseerd – inkoopt.
  3. De krappe arbeidsmarkt wordt gezien als een uitdaging, maar deze krapte stimuleert op dit moment wel de efficiëntie in de keuken en bediening.
  4. In 2025 is voeding sterk gepersonaliseerd. Voor elke behoefte en ieder type mens is dan eten op maat verkrijgbaar.
  5. De duurzaamheidstrend zet zich voort en speelt een belangrijke rol bij keuzes voor grondstoffen, productie, logistiek en opslag.
  6. De meeste professionals in food verwachten dat fabrikanten via veel verschillende kanalen – platformen, groothandels of andere kanalen – blijven verkopen.

De toekomst van food commerce

De expertgroep heeft ook vier verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt:

  1. De groothandel als schakel ligt het dichtst bij het huidige scenario. In dat scenario blijft de groothandel via inkoop en verkoop opereren als verbinding tussen de fabrikant en de uiteindelijke klant. Het transparant delen van klantdata is daarbij niet gebruikelijk.
  2. Wanneer groothandels meer data delen, ontstaat een nieuw toekomstbeeld. Dit scenario wordt de transparante keten genoemd.
  3. Als platformen de plaats van groothandels – al dan niet gedeeltelijk – innemen, ontstaat het scenario met de machtige platformen. In dat toekomstbeeld wordt het model voor inkoop en verkoop van de groothandel grotendeels verlaten. Daarvoor in de plaats komen platformen die de transactie tussen partijen faciliteren en daarvoor een vergoeding ontvangen.
  4. Wanneer platformen de data die zij verzamelen delen met aanbieders, ontstaat het scenario met de open marktplaats. In dat toekomstbeeld worden dan niet alleen de orderdata, maar ook alle andere data en inzichten over het shopgedrag gedeeld tussen partijen.

Toenemend belang van personalisatie

Welk scenario uiteindelijk de weergave van de toekomstige realiteit bevat, is natuurlijk gissen. Maar het is duidelijk dat de sector food zich moet voorbereiden op veranderingen. Het onderscheid tussen food retail en food service vervaagt, de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en het belang van gepersonaliseerde en gezonde voeding wordt groter. Daarnaast worden platformen een steeds frequenter gebruikt verkoopkanaal, ongeacht of deze de rol van de groothandel nu wel of niet overnemen. De vaardigheden op het gebied van e-commerce moeten in alle scenario’s worden versterkt. Het advies van de expertgroep is daarom: experimenteer, doe er ervaring mee op en sta open voor samenwerkingen op platformen. Dit brengt talloze leerervaringen en nieuwe kansen voor innovatie met zich mee.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van ShoppingTomorrow.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie