Naar inhoud

De gevolgen van de Brexit voor het Nederlandse bedrijfsleven

Het Britse parlement stemt morgen over het conceptakkoord dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in november met de Europese Unie over de Brexit heeft gesloten. Deze deal regelt hoe het Verenigd Koninkrijk uit de EU kan treden. Veel parlementariërs zijn het, om erg uiteenlopende redenen, niet eens met de vorm of de inhoud van het akkoord. Het voorstel lijkt daarom niet op een parlementaire meerderheid te kunnen rekenen.

Als de volksvertegenwoordiging morgen het akkoord afwijst, neemt de kans toe dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 zonder afspraken over het verkeer van goederen, diensten en personen uit de Europese Unie treedt. ABN AMRO Sector Advisory belicht de gevolgen van een dergelijke wanordelijke Brexit voor diverse sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven.

Brexit-stemming

Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland en België de derde exportmarkt voor Nederland. Omgekeerd vormen de Nederlanders de vierde exportmarkt voor de Britten. Voor Nederlandse importeurs van goederen die in het Verenigd Koninkrijk worden geproduceerd, heeft een wanordelijke Brexit onder meer als nadelig gevolg dat de productaansprakelijkheid naar de importeur verschuift, aangezien de Britse producent niet langer in de EU zetelt. Exporteurs krijgen te maken met 2 douanes: naast de Nederlandse ook de Britse.

Zelfs voor bedrijven die niet direct met het Verenigd Koninkrijk handelen, kan een wanordelijke Brexit negatief uitpakken. Toeleveranciers van deze bedrijven kunnen namelijk wel handelsbanden met het Verenigd Koninkrijk hebben. Dit kan leiden tot langere levertijden en hogere prijzen van de te leveren waar.

3 scenario’s

Ondernemers moeten rekening houden met 3 scenario’s:

  1. Ordelijke Brexit. Als het Britse parlement het akkoord tegen de verwachting in toch goedkeurt, treedt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie, maar geldt er wel een overgangsperiode tot 31 december 2020. Tijdens deze periode blijven de EU-regels en -wetten in het Verenigd Koninkrijk gelden. Bedrijven en andere organisaties krijgen in die periode de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe, nog vast te stellen regels die gelden na 31 december 2020. In dat geval is er tot en met 31 december 2020 nog vrij verkeer voor goederen, diensten en personen. Een ordelijke Brexit heeft op korte termijn geen nadelige effecten op de groei van het Nederlandse bruto binnenlands product. Op lange termijn blijft de schade beperkt tot een lager bbp in het jaar 2030 van naar verwachting maximaal 1 procentpunt.
  2. Wanordelijke Brexit. Hierbij verlaat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de Europese Unie, zonder afspraken over het verkeer van goederen, diensten en personen en dus zonder overgangsperiode om tot definitieve afspraken te komen. Dit scenario heeft grote gevolgen voor Nederlandse bedrijven. Het vertrouwen van huishoudens – de consumptie – en bedrijven – de investeringen – in de economie neemt dan af. Ook daalt de koers van het Britse pond bij deze harde Brexit verder. Hierdoor worden Nederlandse goederen en diensten voor de Britten duurder en dus onaantrekkelijker, terwijl Britse goederen en diensten op de Nederlandse markt juist beter kunnen concurreren. Dit scenario kost Nederland dit jaar 0,5 procentpunt aan bbp-groei en volgend jaar nog eens 0,25 procentpunt, zo is de verwachting. In 2030 ligt de groei van de Nederlandse economie als gevolg van een wanordelijke Brexit 2,5 tot 1,25 procentpunt lager dan zonder Brexit. De Brexit kan over zo’n wat langere termijn ook innovatiekracht opleveren waardoor het nadelige effect op de bbp-groei binnen de perken blijft.
  3. Bremain. Dit scenario ontstaat als de Britse regering de uittreding herroept, of wanneer het Verenigd Koninkrijk er ondanks een ordelijke Brexit toch niet in slaagt om in de bijbehorende overgangsperiode met de EU tot nieuwe afspraken te komen over het toekomstige verkeer van goederen, diensten en personen. In beide gevallen blijft het Verenigd Koninkrijk de EU-regels hanteren. Bij het Bremain-scenario zijn er geen effecten op de groei van het Nederlandse bbp.

Kwetsbare sectoren

Het meest kwetsbaar van alle sectoren is transport & logistiek. Transportbedrijven krijgen bij een harde Brexit te maken met extra administratieve rompslomp. Op dit moment zijn voor export naar het Verenigd Koninkrijk volgens de Nederlandse douane 2 of 3 documenten nodig. Dat worden er dan minimaal 7. Een wanordelijke Brexit betekent bovendien de terugkeer van grenscontroles. Een gemiddelde ferry bevat 5,5 kilometer aan vrachtwagens, 300 personenwagens en 1.200 passagiers. De wachtrijen die kunnen ontstaan zijn een groot risico voor transporteurs van bederfelijke waar en voor just-in-time-leveranties.

Invoertarieven

EU-landen heffen geen invoertarieven op elkaars producten. Bij een no-deal hanteert de EU na 29 maart 2019 invoerrechten op Britse producten zoals vastgesteld door de Wereldhandelsorganisatie en doen de Britten hetzelfde voor EU-producten. Lang niet alle Nederlandse bedrijven krijgen met een heffing te maken, zo is de verwachting. Voor de helft van de 10 belangrijkste productgroepen die Nederland naar het Verenigd Koninkrijk exporteert, hanteren de Britten momenteel een WTO-heffingstarief van 0 procent.

Noodmaatregelen

Los van elkaar hebben Londen en Brussel de afgelopen weken maatregelen bekendgemaakt die de schok van een wanordelijke Brexit moeten verzachten. De Europese Commissie heeft een noodplan gelanceerd, bestaande uit 14 tijdelijke noodmaatregelen voor onder meer het bankwezen, het vliegverkeer, de transportsector en de douane – bedoeld om een harde Brexit een zachte landing te geven. Normaliter spreekt de EU met niet-lidstaten aparte wegvervoersrechten af. Britse vrachtwagens mogen hun ladingen in Nederland tot 31 december 2019 afleveren, zonder dat er wegvervoersrechten zijn afgesproken. Maar zij mogen niet doorrijden naar andere bestemmingen in de EU om nieuwe ladingen op te halen.

Met het oog op de Brexit op 29 maart 2019 heeft de Nederlandse Douane een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een Brexit-impactscan, een Brexit-website en een Brexit-toolkit.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie