Naar inhoud

De handvatten voor de marketingtrends van 2016

Als we de balans van 2015 opmaken, wordt zichtbaar dat technologie en maatschappij centrale thema's zijn voor de marketeer van vandaag. De klant is als koning gekroond, het onderscheid tussen offline en online is verdwenen, de smartwatch is inmiddels een gebruiksvoorwerp en het autonoom rijden staat voor de deur. Maar de consument gaat nog steeds voor zijn vertier naar de stad en we zien boeken, tijdschriften en folders graag als aloude documenten van papier. De lessen van het afgelopen jaar worden de verwachtingen voor 2016. Het verleden is immers de basis voor de interpretatie van de toekomst.

Als bedenker en auteur van het jaarlijkse TrendTalk, voorheen TrendDoc, schetst Ment Kuiper al vele jaren de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van marketing, sales en communicatie. De directeur van het opleidingsinstituut IDMK Trainingen uit niet alleen zijn verwachtingen, maar maakt ook de nuttige vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Door zijn gezonde verstand te gebruiken en te denken vanuit een  open mind. Want creativiteit wordt belemmerd door te denken vanuit een bestaand perspectief.

Is het in een disruptieve wereld eigenlijk gewoon onbegonnen werk trends en ontwikkelingen te signaleren?

Natuurlijk is dat het geval. Er gebeurt zoveel dat het voor een menselijk wezen niet bij te houden is. Daarom heb ik in eerdere publicaties wel eens een terugblik gegeven op het verschil tussen trends, hypes, rages en ontwikkelingen. Daarnaast probeer ik de trends en ontwikkelingen te vertalen naar een niveau waar we als marketeer, strateeg of ondernemer daadwerkelijk iets mee kunnen. Algemene termen en ver-van-ons-bed-opmerkingen zijn goede indicatoren en geven zicht op ontwikkelingen op de lange termijn.”

Zeker nu de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is in staat zijn tot snelle bijsturing essentieel. Strategische plannen hebben in dat proces een andere rol gekregen. Het zijn geen vaststaande richtlijnen meer, maar handvatten voor de richting die je op wil gaan. Nadenken over algemene ontwikkelingen ondersteunt dit proces. Daarna is het wel noodzakelijk deze generieke bevindingen te vertalen naar de dagelijkse praktijk.”

Zijn de verwachtingen die jij vorig jaar voor 2015 geschetst hebt ook daadwerkelijk zichtbaar geworden?

Het in kaart brengen van trends en ontwikkelingen is van een geheel andere orde dan het invullen van een Toto-formulier. Mijn verwachtingen presenteer ik met een zogeheten TrendRad. In 2015 is de centrale rol voor de klant steeds duidelijker geworden, hebben we de contouren van het internet der dingen duidelijker zien worden en zijn we weer een stap dichterbij de zelfrijdende auto gekomen. Alle veranderingen die ik vorig jaar geduid hebt, zijn eigenlijk wel in beweging gekomen. Al is het in een enkel geval iets sneller of langzamer gegaan dan ik had verwacht.”

Omdat jij toch het lef hebt ontwikkelingen uit te spreken, twee logische vragen. Welke verwachtingen voorzie jij op het gebied van marketing en sales? En welke maatschappelijke tendensen?

De focus van marketing en sales verschuift meer en meer van producten en diensten naar mensgericht ondernemen. Het kennen van jouw klanten en prospects is cruciaal. En dan niet weergegeven in een Excel-sheet. Nee, vanuit het hart. Authenticiteit is daarbij een sleutelwoord. Want de klantwaarde wordt nu bepaald door aandacht, vertrouwen en experience. In die beweging verdwijnt het onderscheid tussen de fysieke wereld en het digitale domein. Offline en online gaan elkaar meer waarderen en versterken.”

Maatschappelijk gezien signaleren we een toenemende aandacht voor het milieu en de leefbaarheid van de samenleving. De kwaliteit van het leven in het algemeen staat steeds hoger op de prioriteitenlijst, zeker nu het einde van de crisis voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking verleden tijd is. Dit is ook een indicatie dat klantbeleving zo'n belangrijk aandachtspunt is.”

Opvallend is verder de groeiende belangstelling voor de deeleconomie. Het delen van goederen en diensten biedt mensen meer mogelijkheden en verdringt het verlangen naar bezit. Niet voor niets bevat het begrip 'eigendom' de term 'dom'. De nieuwe verdienmodellen, denk aan Uber, Airbnb en Peerby, geven consumenten meer ruimte en mogelijkheden. Al moeten de overheden nog wel even wennen aan deze modellen, maar de wetgeving zal zich in de loop der tijd zeker aanpassen.”

De laatste dagen van het afgelopen jaar hebben wij bolwerken in de retailsector als V&D en DA richting afgrond zien glijden. Hoe gaan de winkelstraten eruit zien in 2016?

Zonder de wijsneus uit te willen hangen, het bevreemdt me niet dat traditionele retailers zich in zwaar weer bevinden. Al jaren geef ik aan in woord en geschrift dat grote ketens als deze uiteindelijk gaan omvallen. Sterker nog, de geschetste voorbeelden zijn zeker niet de laatste. Winkelketens die niet inspelen op het veranderde winkelgedrag van consumenten worden met hetzelfde lot geconfronteerd als de V&D: de klanten blijven weg.”

Een succesvolle winkelstraat dient zich snel en resoluut te richten op aandacht, vertrouwen en experience. Offline winkelen zal namelijk niet verdwijnen, wel is de wijze van winkelen veranderd. Daar dienen de ondernemers in de winkelstraten en de winkelcentra zich op de focussen. Kijk maar naar IKEA en Designer Outlet Roermond. Iedere vakantiedag weer staan we daar in de file voor de deur.”

Laat ik enkele voorbeelden geven. Denk aan gratis parkeren, goederen thuisbezorgen, een kopje koffie of een drankje en het tonen van de mogelijkheden van producten. En bovenal, service. Dat kan een winkel niet alleen, dat dient een geheel centrum gezamenlijk te doen. En nog zoiets. Waarom blijven winkeliers vasthouden aan koopavonden? Is dat niet gewoon een vastgeroest principe?”

In 2015 hebben we de verdergaande opkomst van FinTech-bedrijven gesignaleerd. Welke ontwikkelingen voorzie jij in de financiële sector?

Financiële bedrijven en instellingen gaan eveneens voortschrijdend meer vanuit support opereren. De snelst groeiende nieuwe bank heeft geen eigen geld. Digitale financiële dienstverleners als Venmo en Bunq faciliteren de onderlinge dienstverlening. Dit doen zij door bestaande complexe diensten eenvoudiger en goedkoper aan te bieden. En dat past ook weer bij de al eerder genoemde aandachtspunten aandacht, vertrouwen en experience.”

Welke elementen uit B2C-markten gaan B2B-bedrijven in 2016 overnemen?

Voor mij bestaan er geen verschillen tussen business-to-business-markten en business-to-consumer-markten. Essentieel is de relatie en interactie tussen mensen. En dan is een onderscheid tussen zakelijke transacties en persoonlijke aankopen niet zinvol. Wel staat vast dat marketeers altijd iets kunnen leren van professionals uit andere sectoren. Ongeacht of de context B2B of B2C is.”

Tot slot. De digitalisering gaat exponentieel voort. Toch zien we dat er meer fysieke boeken en papieren agenda's worden verkocht. Hoe verklaar je dat?

In sommige gevallen kan sprake zijn van een hype en niet van een trend. Wel staat vast dat offline en online elkaar versterken. Offline is namelijk zeker geen verleden tijd. Neem het 3D-printen, het nieuwe offline produceren. Kijk ook naar buitensport-webwinkel FuturumShop dat in een aantal steden belevingswinkels heeft ingericht. En denk aan de winkels, theaters en musea die overal in het land in pop-up-vorm verschijnen.”

Op donderdagavond 14 januari 2016 geeft Ment Kuiper jou tijdens een inspirerend webinar een beeld van de belangrijkste marketingtrends voor 2016. In vogelvlucht komen de belangrijkste ontwikkelingen op (online) marketing- en communicatievlak voorbij. De man achter het jaarlijkse TrendTalk bespreekt tijdens deze avond op zijn eigen wijze de trends voor 2016. Ook geeft hij een vertaalslag om zelf met deze ontwikkelingen aan de slag te kunnen. Gratis inschrijven voor dit webinar kan op de website van IDMK Trainingen.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie