Naar inhoud

De innovatiekracht van medewerkers wordt niet afdoende benut

Als verandering de enige constante factor is, is stilstand per definitie achteruitgang. Dat tekent de noodzaak voor organisaties om te vernieuwen en te innoveren. Maar bedrijven wereldwijd benutten in vernieuwingstrajecten de innovatiekracht van hun medewerkers nog onvoldoende. Want ga maar na, negen van de tien Nederlandse werknemers zegt te willen innoveren binnen de onderneming maar slechts een derde van deze personeelsleden krijgt daartoe de kans.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Getting to Equal 2019: Creating a Culture That Drives Innovation’ van consultancyorganisatie Accenture. Daarvoor zijn 18.000 professionals uit 27 landen plus meer dan 150 senior managers uit acht landen ondervraagd over de bedrijfscultuur. De resultaten van dit onderzoek zijn gecombineerd met data over de beroepsbevolking. Deze studie borduurt voort op een onderzoek uit 2018, waarin 40 werkplekfactoren zijn geïdentificeerd die bijdragen aan een gelijkwaardige bedrijfscultuur. Deze factoren zijn onderverdeel in drie categorieën: een krachtig leiderschap, een brede aanpak en een stimulerende omgeving.

Kloof tussen senior management en medewerkers

De onderzoekers zien een duidelijk kloof tussen het senior management en de medewerkers over de invulling van innovatie. Enkele opvallende bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • 95 procent van de managers wereldwijd ziet innovatie als cruciaal onderdeel van de concurrentiekracht en vitaliteit van een bedrijf.
  • 76 procent van de managers wereldwijd geeft aan medewerkers in staat te stellen om innovaties door te voeren binnen het bedrijf. Slechts 42 procent van de medewerkers is het met deze veronderstelling eens.
  • 91 procent van de Nederlandse werknemers zegt te willen innoveren in het bedrijf. Daarentegen wordt slechts 37 procent van deze werknemers daadwerkelijk in staat gesteld om deze vernieuwingen door te voeren.
  • De innovatiegeest van Nederlandse werknemers blijkt vijf keer zo hoog als er sprake is van een stabiele en gelijkwaardige bedrijfscultuur – gemeten op basis van zes elementen: purpose, autonomie, resources, inspiratie, samenwerking en experimenten. In deze cultuur krijgt iedere werknemer de kans zich te ontwikkelen en te gedijen.
  • Diversiteitsfactoren – bijvoorbeeld een divers managementteam of een personeelsbestand met een gelijk aantal mannen en vrouwen – hebben een grote impact op de mindset over innovatie, maar een gelijkwaardige bedrijfscultuur is de essentiële multiplier die ondernemingen helpt innovatie te maximaliseren.
  • Op basis van de onderzoeksresultaten stellen de onderzoekers vast dat managers teveel waarde hechten aan financiële beloningen als motivatie voor werknemers om te innoveren. Factoren als zingeving worden duidelijk onderschat.

Digitale transformatie draait om mensen en cultuur

Het zijn de mensen die het doen. Ook als het om digitale transformatie gaat. Ondernemingen die succesvol zijn met hun digitale transformatie, zien dit als de kern van hun bedrijfsstrategie – met een bedrijfscultuur waarin wendbaarheid, risicotolerantie en experimenteren centraal staan.

Het is hoog tijd voor een chief ideas officer

Het klopt, medewerkers worden vaak vergeten als het gaat om innovatie. Uit het onderzoek blijkt echter dat de meeste ideeën bij innovatieve organisaties niet door research & development, marketing of management worden ingebracht, maar door de medewerkers. Dit terwijl bij een gemiddeld bedrijf een werknemer slechts één keer in de twee jaar één bruikbaar idee aandraagt. Hier valt dus nog een wereld te winnen en het is dan ook hoog tijd voor de aanstelling van chief ideas officer.

Managers weten niet wat ze moeten doen

Er is alleen een klein probleempje. Meer dan de helft van de medewerkers heeft het idee dat managers niet weten wat ze moeten doen. Bijna de helft van de medewerkers bij Nederlandse organisaties voelt zich niet gehoord door het management. En ook niet onbelangrijk, twee derde van de werknemers vindt zijn bedrijf niet wendbaar genoeg en bij een derde van organisaties bestaat verwarring over de wijze van innoveren.

Sjors van Leeuwen is eigenaar van adviesbureau Indora Managementadvies en initiatiefnemer en coördinator van het Zorgmarketingplatform. Van zijn hand is ook het boek ‘Wendbare strategie op één A4 – Inclusief Wendbaarheidscanvas’.

Tip: Wil je leren hoe je klantgerichtheid binnen je organisatie kunt verbeteren? Dan is de opleiding Customer Centric Strategie & Leiderschap wat voor jou!

  • Je leert hoe je een klantgerichte cultuur kunt creëren, meten en hierop bijsturen.
  • Naast de opleiding maak je een customer centric plan voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie