Naar inhoud

De invloed van media-multitasking op het menselijke gedrag

De digitalisering heeft onomstotelijk geleid tot een drastische verandering van het gebruik van media. Televisie kijken we tegenwoordig met een tablet op schoot en de smartphone binnen handbereik. Ook zakelijk is media-multitasking aan de orde van de dag. Op onze laptop hebben we meerdere websites tegelijkertijd openstaan, terwijl ondertussen muziek wordt geluisterd, een chatgesprek wordt gevoerd en een e-mail wordt gelezen. Maar een belangrijke vraag is natuurlijk in hoeverre dit voor afleiding zorgt.

Media-multitasking

Media-multitasking is het vermogen om tussen verschillende stromen van informatie te kunnen laveren. Dat is van groot belang in een door media verzadigde omgeving. Sommige studies suggereren dat media-multitasking ertoe kan leiden dat mensen makkelijker afgeleid worden. Wisnu Wiradhany, research assistant bij het Center for Public Mental Health, Faculty of Psychology van de Universitas Gadjah Mada, presenteert een serie studies waarin drie vragen aan bod zijn gekomen:

  1. Waaruit bestaat het gedrag dat als media-multitasking wordt benoemd?
  2. Is dit gedrag inderdaad geassocieerd met gevoeligheid voor afleiding?
  3. In welke mate beïnvloedt de aanwezigheid van een media-apparaat, zoals een mobiele telefoon, het menselijk vermogen om informatie te verwerken?

Afleiding

De resultaten laten zien dat media-multitasking in het dagelijks leven neerkomt op het gebruik van een beperkt aantal prominente combinaties van media, waaronder het versturen van berichten, het gebruik van internet, het luisteren naar muziek en het gebruik van social media. Het onderzoek heeft enerzijds geen bewijs opgeleverd voor een relatie tussen media-multitasking en de mate waarin mensen door irrelevante informatie afgeleid worden tijdens het uitvoeren van een taak. Anderzijds biedt het onderzoek wel bewijs voor een relatie tussen media-multitasking en de mate waarin mensen naar eigen inschatting makkelijk afgeleid zijn in het dagelijks leven.

Prestaties

Enkel de aanwezigheid van een mobiele telefoon kan al leiden tot slechtere prestatie. Deze bevindingen worden bediscussieerd in het licht van de paradoxale aard van media-multitasking. Mensen zijn zich waarschijnlijk wel bewust van de nadelige effecten, maar zij gaan er desondanks mee door om een balans te behouden tussen exploitatiegedrag – het focussen op één taak om deze goed uit te voeren – en verkenningsgedrag – het switchen tussen verschillende taken. Daarom lijkt het voor toekomstig onderzoek van belang niet alleen naar de mogelijke negatieve effecten van media-multitasking te kijken, maar daarbij ook oog te hebben voor de mogelijke positieve aspecten.

Wisnu Wiradhany promoveert 18 april 2019 aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen met het proefschrift ‘Multimedia-minded – Media multitasking, cognition, and behavior’.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie