Naar inhoud

De invloed van taalgebruik op de beleving van gastvrijheid

Van oudsher speelt gastvrijheid een grote rol in de horeca. Inmiddels wordt dit thema ook essentieel geacht in andere bedrijfstakken, waar in toenemende mate aandacht wordt geschonken aan de klantbeleving. We kunnen het echter in een nog breder perspectief zien, want ook in het dagelijks leven van Europeanen is dit een actueel onderwerp. De grote stroom van mensen die zich genoodzaakt ziet het thuisland te ontvluchten plaatst de inwoners en overheden van Europa namelijk voor een grote uitdaging momenteel.

Maar wat gastvrijheid precies is en hoe je met taal de beleving van gastvrijheid kunt beïnvloeden, is tot op heden onderbelicht. Leanne Schreurs heeft in het kader van haar promotieonderzoek gastvrijheid onderzocht vanuit een taalkundig perspectief. Zij is op 9 december 2019 met haar proefschrift ‘The language of hospitality – Crossing the Crossing the threshold between speech act and linguistic form’ gepromoveerd aan de faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze concludeert onder meer dat gastvrijheid verschillende vormen kan aannemen in taalgebruik, variërend van bijzonder beleefd tot ogenschijnlijk buitengewoon onbeleefd.

Gastvrijheid

Leanne Schreurs heeft specifiek de discrepantie onderzocht tussen de boodschap van een uiting en de taalkundige vormen die gebruikt worden. Ze is vooral geïnteresseerd geweest in de werking van bepaalde taalkundige vormen in het Spaans, zoals persoonlijk voornaamwoorden en werkwoordsvormen, op de pragmatische boodschap die uitgedrukt wordt in gastvrijheidssituaties. Om gastvrij te zijn in het dagelijks leven zeggen sprekers ‘Kom binnen’ en ‘Ga zitten’. Niemand is verbaasd of beledigd wanneer dit soort boodschappen opgesteld worden in de gebiedende wijs. Maar de gebiedende wijs wordt traditioneel gerelateerd aan het geven van bevelen, een taalhandeling die meer neigt naar vijandigheid dan naar gastvrijheid.

Taalgebruik

Als het zo is dat woorden tegelijkertijd verwelkomend en ongastvrij kunnen zijn, zijn woorden niet louter woorden. Leanne Schreurs heeft een verscheidenheid aan databronnen geanalyseerd om een rijke bron van talige vormen aan te boren die te relateren zijn aan gastvrijheid. Daaruit is gebleken dat gastvrijheid een strategie is die erop gericht is om de hoorder het gevoel te geven de begunstigde te zijn. Fungerend als katalysator tussen taalhandeling, talige vorm en de gecommuniceerde boodschap verklaart het hoe het mogelijk is dat – in het dagelijks leven – uitingen die in de gebiedende wijs plaatsvinden, geïnterpreteerd kunnen worden als gastvrij en niet per se als beledigend.

Cultuurverschillen

“Wanneer we de kennis vergroten van hoe gastvrijheid in taal uitgedrukt kan worden en welke rol de context daarbij speelt, kunnen sprekers daar ook bewuster mee omgaan”, stelt Leanne Schreurs. “Per taal en cultuur kan zoiets erg verschillend zijn. De horeca kan – net als andere bedrijfstakken – baat hebben bij dit soort inzichten. Voor echt goed onderwijs op het gebied van bijvoorbeeld de moderne vreemde talen en interculturele communicatie, maar ook voor het welslagen van de intercultural classroom, is bewustwording van dat soort verschillen en de rol van de context ook heel belangrijk. Op deze manier kunnen de inzichten uiteindelijk bijdragen aan het gastvrijer maken van de wereld – al is het maar een klein beetje.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie