Naar inhoud

“De kern van digital marketing is gewoon aan de slag gaan!”

“De kennis van digital marketing van recent afgestudeerde studenten in het vakgebied van marketing en communicatie schiet in mijn ogen op vele fronten tekort. Tussen de aansluiting van deze opleidingen aan universiteiten of instellingen voor hoger beroepsonderwijs op de feitelijke praktijk zit een te groot gat. Niet alleen vakinhoudelijk zie ik aanzienlijke hiaten, ook op het persoonlijke vlak neem ik behoorlijke tekortkomingen waar. Dit leidt ertoe dat deze jonge marketeers en communicatieprofessionals slechts moeizaam een waardevolle plek binnen organisaties verwerven.”

Dat stelt marketing facilitator Hielko van der Molen, momenteel onder andere werkzaam als manager ad interim van het online team bij Medipoint, een aanbieder van hulpmiddelen voor zorg en welzijn. In die positie is zijn primaire taak het team verder op te bouwen, te coachen en richting te geven aan de omnichannel-visie van de organisatie. Tegelijk laat hij de teamleden dagelijks stappen maken in het leren over en verbeteren van de online performance. Daarmee verbetert hij tegelijkertijd de commerciële prestaties van de onderneming.

Theorie en praktijk

“Het vacuüm tussen theorie en praktijk is een even logische als betreurenswaardige consequentie van de hervormingen van het reguliere onderwijs. Het zwaartepunt ligt tegenwoordig te nadrukkelijk op het vergaren van kennis. Het toepassen van de kennis, gecombineerd met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het individu, blijft grotendeels achterwege. Dat is niet vreemd als je een blik werpt op de overvolle collegezalen. Bovendien staan de studenten van nu onder een duchtige tijdsdruk, mede door de forse studieschulden. Voor functionele nevenactiviteiten is geen tijd meer, hooguit voor een saaie bijbaan om de studie te financieren.”

Traineeship

Dit jaar staat Hielko van der Molen nog een nieuwe uitdaging te wachten. Hij is namelijk kerndocent van het traineeship ‘Digital Marketing Expert’ van Beeckestijn Business School. Dit unieke opleidingsprogramma leidt high potentials binnen 18 maanden op tot de nieuwe generatie digital-marketeers. Het programma speelt in op de lacunes in de kennis van jonge marketingprofessionals. De eerste dagopleiding van dit traineeship start op vrijdag 8 februari 2019 in Leusden. Zijn visie – gebaseerd op ruim 18 jaar ervaring in het werkveld – op de kern van digital marketing.

De kennis van digital marketing van studenten marketing en communicatie schiet op vele fronten tekort.

Digital marketing

“Als kerndocent van het traineeship begeleid ik de trainees bij de ontwikkeling en implementatie van hun online-marketing-plannen. Daarnaast verzorg ik vanuit Beeckestijn Business School de coaching van de deelnemers aan het opleidingsprogramma. In 18 maanden worden de trainees inhoudelijk bijgespijkerd tot professionals op het gebied van digital marketing door experts in het vakgebied. Dit wordt aangevuld met individuele ondersteuning bij het opstellen van de plannen, coaching en praktijkopdrachten.”

Vaardigheden

“Die opdrachten worden in groepsverband uitgevoerd. Zo werken de trainees bijvoorbeeld gezamenlijk aan de opmaak van een website of ze schrijven samen een blog. Het programma schenkt aandacht aan zowel de hard skills als de soft skills van de deelnemers. Bij de hard skills kun je denken aan de technische competenties van digital-marketeers, bij de soft skills aan de sociale vaardigheden die nodig zijn om plannen tot uitvoer te brengen in een organisatie. Door deze combinatie van kennis en uitvoering worden de participanten versneld opgeleid tot digital-marketing-professionals.”

Het traineeship ‘Digital Marketing Expert’ van Beeckestijn Business School leidt high potentials binnen 18 maanden op tot de nieuwe generatie digital-marketeers. De deelnemers breiden hun vakkennis op het gebied van online marketing structureel verder uit en maken kennis met de actuele trends en ontwikkelingen in digital marketing. In het leertraject stellen zij een plan voor online marketing op dat daadwerkelijk wordt geïmplementeerd.

Zij leren de resultaten van de inrichting van websites en de opstelling van online campagnes te meten en te analyseren en hierop bij te sturen. Ook krijgen zij de tooling en tactieken aangereikt om zelf plannen voor online marketing operationeel uit voeren. Daarnaast werken ze aan hun persoonlijk ontwikkeling, zodanig dat ze een opdracht binnen een organisatie kunnen oppakken en hun weg binnen een organisatie kunnen vinden.

Het traineeship is een uniek programma dat de deelnemers opleidt van trainee tot expert. Het opleidingsprogramma zorgt voor een versnelde ontwikkeling van de trainees door blended learning. De participanten gaan direct actief aan de slag met concrete praktijkopdrachten. Ze krijgen persoonlijke coaching en begeleiding van ervaren docenten die actief zijn in de marketingpraktijk. In het programma wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de versterking van de soft skills.

De eerste dagopleiding van dit traineeship start op vrijdag 8 februari 2019 in Leusden.

Praktijkgericht

“Het opleidingsprogramma wordt verzorgd door ervaren marketeers die werkzaam zijn in het brede vakgebied van digital marketing. De trainingen en opleidingen van Beeckestijn Business School kenmerken zich door de trainers en opleiders die, zonder uitzondering, allemaal dagelijks actief zijn in de marketingpraktijk. Zij vinden het bijzonder prettig om hun eigen vak uit te dragen en hun kennis en ervaringen te delen met geïnteresseerde vakgenoten. De trainees krijgen dus geen les van een docent maar worden praktijkgericht getraind door vakmensen.”

De trainees krijgen geen les van een docent maar worden praktijkgericht getraind door vakmensen.

Ontwikkeling

“De praktijkgerichte insteek van het traineeship zorgt dat de trainees niet alleen theoretische kennis consumeren, maar ook leren deze inzichten in de praktijk toe te passen. Op deze manier ondergaan zij een versnelling in de verdere ontwikkeling als marketingprofessional. Natuurlijk, het is leuk dat je wat leert over search engine optimization. Hoe leer je echter daadwerkelijk dat jouw website of webshop beter gevonden wordt in de zoekmachines? Zo’n aspect ervaren de deelnemers tijdens de workshops over SEO-toepassing, begeleid door experts die direct feedback geven.”

Toepassing

“Zeker ten aanzien van de coaching, het gedeelte van het programma waarvoor ik verantwoordelijk ben, is het doel de opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen. In de manier waarop de trainees de resultaten kunnen bereiken binnen de organisatie die zij willen bereiken, begeleid ik hen. Als ze concrete plannen hebben om veranderingen door te voeren in de marketingactiviteiten, bied ik ondersteuning in de acceptatie door de organisatie en de realisatie in de praktijk. Een uitdaging die ik met beide handen aanpak.”

Kort-cyclisch

“Ik geloof namelijk echt in de kracht van het opleidingsprogramma. Door de kort-cyclische begeleiding door een expert die buiten de organisatie staat, zijn de trainees in staat snel te groeien als marketeer. Dat is dan ook mijn drijfveer om te participeren in dit programma. Het begeleiden van jonge mensen, veelal net van de universiteit of hogeschool en met een nog beperkte werkervaring, richting een vaste toegevoegde waarde binnen een bedrijf of instelling brengt een haast ongekend enthousiasme bij mij naar boven.”

Kennisimpuls

“Enerzijds ondersteun ik deze jonge professionals in de overstap van onderwijs naar werk, anderzijds draag ik als kerndocent van dit traineeship bij aan een immense impuls van hun kennis en kunde. Hoe werken al die elementen van online marketing? Hoe pas je e-mailmarketing succesvol toe? Wat is SEA? Wat houdt SEO nu in? Hoe schrijf je een goed blog? De combinatie van het proeven aan deze marketingaspecten met de praktijkcases en de coaching leiden ertoe dat de trainees de juiste en relevante elementen van het vakgebied oppakken en zich daar verder in verbeteren.”

Digitalisering

“Een optimale invulling van het vak is juist nu essentieel, omdat de digitalisering marketing de argumenten heeft gebracht om haar activiteiten te onderbouwen. Door de inzet van digitale instrumenten zijn marketeers verantwoordelijk geworden voor verkoop en daarmee omzet. Het geeft marketeers een leidende rol binnen een organisatie, daar waar voorheen sales veelal leading was. Van oudsher hadden met name verkopers contact met de klant en werd uiteindelijk naar hun lastig verifieerbare verklaringen geluisterd.”
De kern van digital marketing is – los van de kennis – dat je gewoon aan de slag gaat.

Klantinzicht

“Maar door de overvloed aan data die de digitale transformatie oplevert, heeft marketing nu echt inzicht in de behoeftes en beweegredenen van klanten. Marketeers kunnen met feiten bewijzen wat verkopers slechts met anekdotes kunnen beredeneren. Door de digitalisering heeft marketing een vergelijkbare rol als de SRV-man uit de vorige eeuw, die zijn klanten dankzij directe en indirecte informatie door en door kende. In de perceptie van ondernemingen had sales die positie pakweg 10 jaar geleden. Die taak kan marketing nu naar zich toetrekken, mits zij voorzien is van de juiste tools en skills.”

Resultaten

“In theorie had marketing destijds gelijk, sales kreeg in de beslissende fase evenwel gelijk. Momenteel zie je een ontwikkeling dat binnen organisaties in toenemende mate respect ontstaat voor digital marketing, die een onderbuikgevoel kan onderbouwen met harde cijfers. Deze kanteling leidt ontegenzeggelijk tot beter gefundeerde beslissingen in een bedrijf of instelling. De basis voor digital marketing wordt overigens niet gevormd door wetmatigheden, het is een vak dat aan de hand van de voortdurende uitvoering van testen regels ontdekt en resultaten behaalt.”

Aan de slag

De kern van digital marketing is – los van de kennis – dat je gewoon aan de slag gaat. In de uitvoering betekent dit dat je een hypothese opstelt, een plan maakt hoe je die hypothese kunt vormgeven en toetsen en dat plan dan uitvoert. En wees in dat traject niet bang om fouten te maken. Want als je een mechanisme hebt gecreëerd waarmee je fouten snel signaleert, leer je juist van die fouten. Organisaties moeten echter niet denken dat zij met de inzet van digital marketing miraculeuze klappen kunnen maken. Met digital marketing kun je wel stap voor stap de relevante trends traceren en de cruciale klantinzichten verkrijgen.”

Foto’s: Beeckestijn Business School

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie