Naar inhoud

De mankementen in het proces van content creëren en leveren

In het huidige marketingwerkveld is een centrale plaats gereserveerd voor content – als synoniem voor inhoud en niet als ander woord voor tevreden. Een inkijk in de wereld van de contentmarketing verduidelijkt de rol van de marketeer als regisseur in het organisatieproces. Dat is ook de functie die Rob Beltman en Ruud Frambach – de meest recente winnaars van de ‘PIM Marketing Literatuur Prijs’ – hem of haar toedichten. Want een goede marketeer is niet per definitie een goede ontwerper of tekstschrijver. En een goede ontwerper of tekstschrijver is niet per definitie een goede marketeer.


Proces van creatie en levering content

Dit betekent dat het proces van content creëren en leveren een goede coördinatie vereist. Toch geeft slechts 35 procent van de marketingprofessionals aan dat het huidige proces van content creëren en leveren goed wordt gecoördineerd. Dit blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1.000 marketeers, adverteerders, creatieve professionals en IT-medewerkers, dat is uitgevoerd door technologiebedrijf Adobe. Hoewel de meeste professionals in dit werkveld minimaal wekelijks overleggen met externe teams, leidt dit in veel gevallen niet tot de gewenste vorm van samenwerking.

Betrokkenheid bij planning en strategie

75 procent van de respondenten beschouwt het creatieve proces als een afdoende of goede ondersteuning van de strategische doelen. Dit is een indicatie dat de situatie niet rampzalig is. Maar slechts de helft van de ondervraagde creatieve professionals is momenteel betrokken bij de planning en de bepaling van de strategie, terwijl 71 procent juist meer betrokken wil zijn bij deze onderwerpen. 44 procent van de marketeers meldt dat creatieve professionals in een vroeg stadium bij het contentproces betrokken worden, waar 57 procent van de marketeers meer creatieve betrokkenheid wil.

Verkrijgen van toegang tot informatie

Een van de uitdagingen voor creatieve professionals is het verkrijgen van toegang tot informatie. 28 procent zegt onvoldoende inzichten te hebben en 40 procent wil graag meer rapportagegegevens zien. Het onderzoek brengt ook aan het licht dat in meer dan twee derde van de teams meer mensen participeren in het creëren en bieden van content plus de daarbij behorende rapportage dan in het verleden.

Uniforme klantbeleving via meer kanalen

Deze constateringen dien je te zien in een context waar marketeers onder druk staan om een uniforme klantbeleving te bieden via een groeiend aantal touchpoints, inclusief de convergentie van digitale en fysieke kanalen. De resultaten van het onderzoek benadrukken dat een meerderheid van de professionals in dit werkveld nog steeds moeite heeft een efficiënt en consistent proces te ontwikkelen voor het creëren en leveren van content.

Tegengaan van silovorming in afdelingen

Veel professionals in dit werkgebied hebben jarenlang gewerkt aan het tegengaan van de silovorming in afdelingen als creative, digital, mobile en search. De inspanningen in dat traject zijn voortdurend gericht op een betere coördinatie. De onderzoeksresultaten wekken de indruk dat organisaties op de belangrijke aspecten van samenwerking – het delen van rapportagegegevens die de ontwikkeling en strategie van campagnes kunnen beïnvloeden – tekortschieten.

Herinrichting creatieve processen en leiderschap

De onderzoeksbevindingen komen juist op het moment dat veel merken bezig zijn met de herinrichting van hun creatieve processen en het daarbij behorende leiderschap. In-housing – het binnen de organisatie uitvoeren van creatieve werkzaamheden – is de afgelopen jaren een populaire tendens geworden. Op deze manier beogen bedrijven en instellingen kosten te besparen en de complexiteit te reduceren. Maar de interngerichte aanpak – met advertentiekanonnen zoals Procter & Gamble als koplopers – kent ook een aantal heikele issues.

Up-to-date houden van de eigen medewerkers

Uit een recent onderzoek van de Amerikaanse brancheorganisatie Association of National Advertisers (ANA) blijkt dat 63 procent van de marketeers moeite heeft de eigen talenten energiek – op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en technologieën – te houden. Bijna 40 procent ziet het toepassen van belangrijke marketingprocessen als een precaire uitdaging en 19 procent heeft last van creatieve spanningen.

Minder aandacht voor creatieve marketingtaken

De constatering van de Adobe-onderzoekers dat 57 procent van de marketingprofessionals meer creatieve betrokkenheid wil, wringt ook met andere bedrijfskundige trends. Traditionele creatieve marketingtaken hebben de laatste jaren minder aandacht gekregen, omdat organisaties meer investeren in technologie en andere groeidrijfveren – een verschuiving die tot uiting komt in de terugtreding van de chief marketing officer of vergelijkbare posities bij verschillende grote merken, waaronder McDonald’s.

Focus verlegd van creativiteit naar technologie

Het onderzoek van Adobe maakt duidelijk dat marketeers het als een welkome modificatie zien wanneer opnieuw meer aandacht aan creativiteit wordt geschonken. Forrester heeft eerder dit jaar vergelijkbare bevindingen naar buiten gebracht. Het onderzoeksinstituut heeft in een onderzoek vastgesteld dat veel chief marketing officers in een neerwaartse creatieve spiraal terecht zijn gekomen na forse kostenreducties in creatieve werkzaamheden en in plaats daarvan dat geld hebben gestoken in direct renderende media en technologie.

Dit artikel is gebaseerd op het blog ‘Adobe: Just 35% of marketers think their content pipeline is efficient’, dat is gepubliceerd op het platform Marketing Dive.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie