Naar inhoud

De marketingcampagne is dood, leve de marketingcampagne!

Er wordt eigenlijk nog teveel in campagnes gedacht door marketeers. Campagnes zijn ‘slechts’ enkele stappen in een vaak groter proces, geheel of wat ook wel marketingstrategie wordt genoemd. Marketeers moeten zich meer bewust zijn van het verkrijgen van nieuwe en andere inzichten op basis van ervaringen en experimenten, denken vanuit een iteratief proces en een voortdurende aandacht voor verdergaande optimalisatie van het proces. De campagne is dan slechts een onderdeel van het gehele proces.

Neem een voorbeeld aan verschillende start-ups of andere nieuwe ontwikkelingen, producten en bedrijven die zijn ontstaan de laatste jaren. Bedrijven als WhatsApp, Facebook en Amazon zijn ontstaan zonder dat er echt een marketingcampagne aan te pas gekomen is. WhatsApp bijvoorbeeld, heeft een groot publiek bereikt dat de applicatie is gaan gebruiken zonder inzet van traditionele manier van adverteren of marketing. Door het ontwikkelen van een app, die zeer goed aansluit bij het gedrag en de behoefte van de doelgroep, is een grote groep gebruikers ontstaan. En deze gebruikers hebben steeds meer andere mensen meegenomen in het gebruik.

Campagnes helemaal uit beeld?

Een aanpak als die van WhatsApp zal niet voor elke organisatie zo werken en zal niet altijd succesvol zijn. Wat wel essentieel is, is dat we constateren dat acquisitie en groei van het aantal klanten niet alleen maar vanuit marketing gestuurd wordt. En zeker niet alleen door marketingcampagnes. Het succes komt voort uit het geheel aan factoren en instrumenten, ofwel het gehele proces, dat uiteindelijk moet leiden tot een grote klanttevredenheid. Die tevredenheid kan voortkomen uit het daadwerkelijk leveren van relevante toegevoegde waarde. Dat kan zijn het product, de dienst, de service of een andere gedachtegang bij de klant.

Het gaat om het proces

Marketeers denken vaak in campagnes, stelde ik eerder al. Er wordt een campagne bedacht en uitgerold. Vervolgens komt enkele weken erna de volgende campagne. En zo verder. Door tijdens de uitrol van de campagne en tussen de campagnes door goed te kijken en te leren, kan de lopende campagne worden bijgesteld en de volgende campagne daar weer beter op aansluiten. Het totale resultaat van het gehele proces is dan significant beter dan wanneer alleen naar de campagnes op zich wordt gekeken.

Wat maakt dat ‘marketingprocessen’ werken?

Er zijn vier invalshoeken te geven die er voor zorgen dat marketingprocessen betere resultaten opleveren.

  • het succes komt voort uit het gebruik van data

‘Alles is online meetbaar.’ Natuurlijk is ‘alles’ een woord dat niet helemaal dekkend is. Essentieel is wel dat je de doelstellingen van een campagne concreet maakt. Denk bijvoorbeeld aan ‘het vergroten van de awareness’. Wat is awareness en wanneer heeft een mogelijke klant de fase awareness bereikt?

Zorg ook dat het meten een voortdurend onderdeel van de activiteiten is, denk aan meten van de effectiviteit van keywords, landingspagina’s, posts op social media enzovoort. De data die hier uit voortkomen helpen bij het verbeteren op de lopende campagnes en nieuwe campagnes.

  • zorg voor content die lijkt op ‘evergreens’

Marketeers zijn er op gedreven om altijd maar nieuwe en unieke content te maken. Kijk naar jezelf en naar muziek. Een nieuw nummer moet eerst landen en een evergreen zing je meteen mee en geeft je een bepaald gevoel. Dat geldt ook voor content. Dat betekent niet dat je alleen maar ‘evergreen content’ moet ontwikkelen, het gaat er om dat je meest effectieve content ontwikkelt die bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen. En ‘evergreen content’ draagt daar zeker aan bij.

Een andere aspect bij de content is de aanpak via storytelling. Het beste verhaal heeft het langste rendement en meeste effect.

  • denk aan het iteratieve aspect in de processen

Vanuit het gehele proces is een marketingproces op zijn best met een iteratieve aanpak. Learning by doing. Experimenteer, meet, stuur bij en kom soms terug op een ingeslagen route.

  • maak gebruik van systemen daar waar mogelijk

Het geheel aan campagnes in een marketingproces vraagt om technologische ondersteuning. De data moeten gestructureerd in een database beschikbaar zijn. Daarnaast helpt een marketing automation-systeem om het marketingproces beter te sturen en het resultaat te verbeteren.

Zijn campagnes nu echt uit? Neen! Het marketingproces bestaat uit meerdere campagnes. Die campagnes op zich veranderen niet en gaan niet veranderen. Essentieel is wel de samenhang te leggen tussen de verschillende campagnes in het marketingproces. Door dat proces goed te managen, te meten, te experimenteren en te monitoren is het effect beter dan de individuele campagnes als individuele campagne te zien.

De auteur is directeur van CustomerTalk en hoofdredacteur van Bijgespijkerd.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie