Naar inhoud

De noodzakelijke acties voor een nieuw groeimodel van Europa

Europa heeft te maken met serieuze uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, onzekerheid over werkgelegenheid en bedreigingen voor het wereldwijde concurrentievermogen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven bij de ontwikkeling van een levendig, toekomstbestendig, duurzaam en inclusief groeimodel voor Europa – en daarmee de rest van de wereld. Een groep chief executive officers van Europese ondernemingen heeft vijf actiepunten geformuleerd om dit te bewerkstelligen.

De punten zijn vastgelegd in het rapport ‘Unlocking Europe’s vibrant future — 5 jobs to be done’. De publicatie bevat eveneens handvatten om deze actiepunten in de praktijk te brengen. Het rapport is tot stand gekomen op basis van input van 132 Europese leiders van onder andere van DSM, Shell, FrieslandCampina en Unilever. Het onderzoeksrapport komt voort uit het platform Europe Delivers, dat zakelijk leiders met elkaar verbindt om groei in Europa opnieuw uit te vinden. Het doel van dit platform is om eraan bij te dragen dat organisaties actuele uitdagingen als één front en op internationaal niveau adresseren en tegelijkertijd effectief op nieuwe kansen anticiperen.

Duurzame groei

Zowel het rapport als het platform is een initiatief van adviesbureau Xynteo. Bij dit bureau werken ze samen met toonaangevende bedrijven om zowel organisaties als de systemen waarin zij actief zijn te transformeren en zo bij te dragen aan duurzame en inclusieve groei. “Uit onze gesprekken is gebleken dat de uitdaging niet zozeer zit in middelen, maar in leiderschap en wil tot verandering”, duidt Osvald Bjelland, CEO bij Xynteo. “Omdat de politiek tegenwoordig steeds meer gefragmenteerd is en omdat 69 van 's werelds 100 grootste economische entiteiten geen landen maar ondernemingen zijn, moeten de CEO's en hun organisaties de kar gaan trekken.”

Vijf actiepunten

“De belangrijkste en sterk bemoedigende boodschap uit ons onderzoek is dat deze leiders hun verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan een nieuw groeimodel bijna als een voldongen feit aanvaarden – niet in het minst omdat ze deze bijdrage beschouwen als een bron van concurrentiekracht en onderscheidend vermogen. We hopen dat de vijf vastgestelde actiepunten als stimulans werken voor bedrijven uit alle sectoren om nu in actie te komen.”

De vijf actiepunten zijn:

1. Start nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

Bedrijven en overheden moeten hun rol ten opzichte van elkaar opnieuw uitvinden en zich richten op symbiotische partnerschappen die optimaal gebruik maken van elkaars complementaire capaciteiten. De samenwerking tussen ondernemingen en overheidsinstanties is essentieel voor Europa om als een verenigde en innovatieve macht de rest van de wereld tegemoet te kunnen treden.

2. Geef richting aan de arbeidsmarkt en de banen van de toekomst

Om ruimte te maken voor een nieuw arbeidsmodel moeten bedrijven hun visie op en invulling van banen herzien. Het is noodzakelijk om een arbeidsmarkt te creëren waarin voldoende kwalitatief werk is voor mensen zonder de kansen van automatisering en artificiële intelligentie te laten liggen.

3. Maak data vrij door vertrouwen

Het vertrouwen daalt dat consumenten hebben in bedrijven die data gebruiken. Ondernemingen moeten die neerwaartse vertrouwensspiraal doorbreken en het vertrouwen weer laten groeien, zodat data kunnen worden ingezet om een nieuwe vorm van groei aan te boren.

4. Begeleid consumenten in hun keuzes

Bedrijven moeten de kracht van gedragswetenschappelijke kennis toepassen om consumenten te stimuleren om duurzame keuzes te maken. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de duurzaamheid van producten en diensten radicaal te verbeteren en het consumptiemodel zelf te hervormen.

5. Kijk voorbij het belang van de aandeelhouder

Bedrijven moeten een aandeelhoudersrendement verzekeren, maar ook verder kijken dan dat. Bijvoorbeeld door nieuwe manieren te zoeken om samen te werken met hun raden van bestuur, door teams te betrekken en contact te onderhouden met gelijkgestemde beleggers.

De actiepunten zijn gebaseerd op interviews met 27 Europese CEO's en directeuren, die samen een gecombineerde marktwaarde van meer dan twee biljoen euro vertegenwoordigen. Voor deze gesprekken zijn de vier grootste uitdagingen van Europa als uitgangspunten genomen:

  1. de arbeidsmarkt en banen van de toekomst – the future of work;
  2. een groene en veerkrachtige economie – a green and resilient economy;
  3. een wereldwijd Europa – a global Europe;
  4. een nieuw sociaal contract – a new social contract.

Het rapport is daarnaast verrijkt met de resultaten van een onderzoek onder nog eens 105 Europese zakelijk leiders.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie