Naar inhoud

De omslag in stadslogistiek van showstoppers naar showmakers

Om de laatste fase van de customer journey in e-commerce – the last mile – in goede banen te leiden, telt Nederland inmiddels tientallen stadshubs. Dit zijn locaties die specifiek zijn opgezet om consumenten en organisaties in binnensteden efficiënt gebundeld en emissievrij te bevoorraden. Maar moderne stadslogistiek wordt pas echt een succes als verzenders, ontvangers, consultants en logistieke dienstverleners stappen zetten. Deze initiatieven moeten niet vrijblijvend zijn en bij voorkeur ook nog eens onomkeerbaar. De overheid kan op vele manieren een actievere rol spelen om deze maatschappelijk wenselijke vorm van distributie te stimuleren.

Dat kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘Next-level City Logistics – Stadslogistiek: wat kun je wél?’ van de gelijknamige expertgroep van kennisnetwerk voor digitale commercie ShoppingTomorrow, dat mede mogelijk is gemaakt door consultancyorganisatie Capgemini en post- en pakketbezorger PostNL. In het rapport worden de oplossingsrichtingen voor de belangrijkste showstoppers op het gebied van stadslogistiek gepresenteerd. Daarnaast wordt gewezen op positieve initiatieven, die zijn gestart vanuit de vraag wat er wél kan.

Stadslogistiek

Gebundelde logistiek vanaf de rand van de stad én de overslag naar uitstootvrij transport maken stadslogistiek onderscheidend van reguliere logistiek. Daarvoor moet een zo klein mogelijk beroep gedaan worden op het wegennet van een stad. En het appel dat nog op het wegdek wordt gedaan, dient bovendien stil en schoon te zijn. De leden van de expertgroep spreken daarom over de crème de la crème van de logistiek. In hun onderzoek hebben zij zich niet op de logistiek van webwinkelpakketjes voor consumenten geconcentreerd, maar op de veel grotere stroom van leveringen aan winkels en andere bedrijven plus instellingen.

Doorbraak

Diverse stadslogistiekinitiatieven die afgelopen decennia het licht hebben gezien, blijken nu niet meer te zijn dan een lege website. Maar het concept van stadshubs staat volgens de expertgroep nu op het punt van doorbreken, want de eerste zwarte cijfers worden geschreven, de eerste overheidsaanbesteding is gegund en de eerste grote ondernemingen zoeken actief naar landelijke opschaling. Veel hoop is gevestigd op het doorpakken op de afspraken in het Klimaatakkoord. “Emissievrije zones zijn een belangrijke voorwaarde om van enkele koplopers naar meer massa te komen in duurzaam gebundeld transport”, stellen de leden van de expertgroep. “De overheid moet daarin niet verslappen en ondernemers moeten de kansen grijpen die dit biedt. We moeten het dus gewoon doen!”

Showstoppers

Op basis van een literatuurstudie en onderlinge bijeenkomsten is een lijst met 16 belemmerende factoren opgesteld. De vier belangrijkste componenten – financiën, schaal, ICT en complexiteit – worden in het rapport besproken. Daarbij worden ook oplossingsrichtingen genoemd, zoals het transparant maken van kosten en baten (financiën), het bundelen van verladers met behulp van onafhankelijke derde partijen zoals belangenorganisaties plus brancheverenigingen, het hergebruiken van de vele praktijkervaringen en het vergroten van de betrokkenheid van de overheid als launching partner (schaal). Ook kunnen bewezen oplossingen uit de reguliere logistiek worden gebruikt, kunnen hub-operators aan elkaar worden gekoppeld en kan aan standaarden voor data-uitwisseling worden gewerkt (ICT). Verder kan verdere samenwerking tot veel verbeteringen leiden, bijvoorbeeld door lessen te delen en van elkaars elektrische voertuigen gebruik te maken (complexiteit). Gemeenten kunnen helpen om zero-emissie-privileges te geven, zoals ruimere venstertijden, gebruik van busbanen en meer mogelijkheden voor laden plus lossen.

Overheidsrol

Daarnaast kan de overheid een actievere rol spelen om deze maatschappelijk wenselijke vorm van stadsdistributie te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door bij haar inkoopactiviteiten zelf emissievrije plus gebundelde leveringen af te dwingen, door gerichte subsidies te verschaffen en door duidelijke plus vooral tijdige regelgeving op te stellen. Doorpakken op intenties ten aanzien van emissievrije zones en heldere subsidieregels van zero-emissie-voertuigen is cruciaal. In de Logistieke Hub Den Haag – waar milieuwinst als leidraad is genomen – heeft de overheid een belangrijke voortrekkersrol als launching customer gespeeld.

Initiatieven

Er zijn nog genoeg uitdagingen bij het definitief verankeren van een infrastructuur voor stadslogistiek in de Nederlandse logistiek, concluderen de leden van de expertgroep. Er moeten dan wel stappen worden gezet om op te schalen, maar er is steeds meer ervaring die als hefboom gebruikt kan worden. In het rapport worden tevens de positieve initiatieven van verladers zoals de Technische Unie en van logistieke dienstverleners zoals Centraal Boekhuis belicht. Ook komen diverse operators van stadshubs waaronder Goederenhubs, City Hub en SimplyMile aan bod – allemaal gestart vanuit de vraag wat er wél kan.

Foto: PostNL

Tip: Wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van customer experience? Dan is de opleiding Customer Experience & Journey Management wat voor jou!

  • In deze opleiding leer je de principes van customer experience, hoe je een goede customer journey in kaart brengt en hoe je kunt analyseren waar de verbetermogelijkheden liggen.
  • Binnen vier maanden beheers je de strategie en praktijk van customer experience & journey management.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie