Naar inhoud

De positieve uitwerking van thuiswerken op de productiviteit

Door de COVID-19-pandemie zijn kantoormedewerkers in Nederland sinds half maart 2020 voornamelijk vanuit huis aan het werk. Zelfs de sceptici over de noodzaak van de digitale transformatie hebben deze drastische werkverandering gelaten ondergaan. Tevreden hebben ook zij vastgesteld dat het thuiswerken overall geen negatief effect heeft op de productiviteit. Zo geven de meeste finance-professionals aan op kantoor niet productiever te zijn dan thuis. Zowel de professionals zelf als hun managers zien een overwegend positief effect van remote working op de productiviteit.

Dit blijkt een uit onderzoek onder 234 hoogopgeleide finance-professionals van recruitmentbureau Robert Walters.

Consensus over effect thuiswerken

Maar liefst 38 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan meer werk gedaan te krijgen vanuit huis. Thuiswerken doet echter niet voor iedereen wonderen. Voor 39 procent van de financials heeft de werkplek geen invloed op de productiviteit en 24 procent zegt thuis minder werk te verzetten.

Voor hun managers is het effect van thuiswerken op de productiviteit minder duidelijk zichtbaar. Een kleiner aantal van hen ziet een daling in de productiviteit (18%). Maar het aantal werkgevers dat een stijging opmerkt, is met 25 procent ook lager. 58 procent ziet geen verandering, wat betekent dat ook werkgevers concluderen dat thuiswerken de totale productiviteit van het finance-team ten goede komt.

Thuiswerken heeft voor- en nadelen

Opmerkelijk is dat dezelfde thuiswerkfactoren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de productiviteit. Terwijl de één juist opbloeit door de flexibelere werktijden, heeft de ander juist last van die flexibiliteit. Sommige financiële medewerkers merken dat hun productiviteit hoger is doordat ze thuis minder vaak worden afgeleid, terwijl anderen aangeven dat er thuis juist meer afleiding is – en dit geldt ook voor financials zonder kinderen. Het wegvallen van de reistijd wordt door vrijwel iedereen als prettig ervaren.

Werktijden zelf indelen

55 procent van de finance-professionals verzet meer werk door het flexibel kunnen indelen van de eigen werkuren. Wellicht zijn zij door het thuiswerken beter in staat om hun werkdag aan te passen aan hun eigen bioritme, wat de concentratie ten goede komt. Toch werkt deze vrijheid niet voor iedereen. Van de financials die hun productiviteit de afgelopen weken zag dalen, wijst 22 procent de grote mate van flexibiliteit als schuldige aan. Vooral alleenstaanden hebben moeite met het aanbrengen van structuur in hun dag. Hier hebben werknemers met thuiswonende kinderen en samenwonende werknemers nagenoeg geen last van.

Concentratie

Terwijl een deel van de respondenten juist minder wordt afgeleid wanneer zij thuis werken en daardoor productiever zegt te zijn, vinden anderen juist dat er thuis te veel afleiding is. Van de groep financials die hun productiviteit door het thuiswerken zag dalen, geeft 58 procent aan dat dit komt door te veel afleiding. Deze groep professionals bestaat vooral uit werknemers met kinderen.

De financiële medewerkers van wie de productiviteit gelijk bleef of steeg, ervaren thuis juist minder afleiding. Vooral mensen in de leeftijd vanaf 55 jaar vinden dat het afgenomen aantal vergaderingen een positieve invloed heeft op hun productiviteit. Alleenstaanden hebben juist behoefte aan méér vergaderingen.

Geen reistijd

Het wegvallen van de reistijd is door alle respondenten als positief ervaren. Maar hoe vullen zij deze tijd in? 38 procent kiest ervoor om langer door te werken en 36 procent besteedt deze tijd aan huishoudelijke taken. De rest van de professionals gebruikt deze bonusuren om langer te slapen, te sporten, meer tijd – virtueel – door te brengen met familie en vrienden of door op andere manieren te ontspannen.

De meest voor de hand liggende manier om de productiviteit te verhogen, is door de weggevallen reistijd te vervangen door extra werkuren. Mensen die dit hebben gedaan, geven vaker aan productiever te zijn. Maar ook het invullen van de reistijd door meer slaap of beweging lijkt een positief effect te hebben op de productiviteit.

Thuiswerken in de toekomst

88 procent van de finance-professionals wil ook in de toekomst de mogelijkheid hebben om thuis te werken. De helft daarvan wil dit graag een paar keer per week blijven doen. 48 procent van de financials vindt wel dat zijn werkgever moet investeren om een thuiswerkplek op te zetten. Daarnaast vindt 31 procent van de finance-professionals ook dat een nieuwe managementstijl nodig is als thuiswerken vaste prik blijft. Zij willen dat managers hen meer vertrouwen en autonomie geven.

De meeste werkgevers komen tegemoet aan de wens om meer thuis te werken. 82 procent van de organisaties wil thuiswerken een blijvend onderdeel van de arbeidsvoorwaarden maken.

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie