Naar inhoud

De sportscholen vergeten momenteel hun kwetsbare doelgroepen

Op 1 juli 2020 mogen de sportscholen en fitnessclubs in Nederland hun deuren weer openen voor bezoekers. Uiteraard dienen zij daarbij aan de nodige richtlijnen te voldoen om een tweede golf in de COVID-19-pandemie in dit land te voorkomen. Hoewel de sector zich graag afficheert als een gezonde branche, is de essentiële vraag of in de centra voldoende rekening wordt gehouden met kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid.


Besmettingsrisico

Het collectieve risico op besmetting met het coronavirus is in Nederland – zoals bekend – inmiddels sterk afgenomen. Enerzijds komt dit doordat dat het virus minder circuleert in de Nederlandse samenleving, anderzijds is dat het gevolg van de actuele overheidsrichtlijnen inzake sociaal contact en intensief bron- en contactonderzoek door de Gemeentelijke gezondheidsdiensten. De kans dat oncontroleerbare virusuitbraken ontstaan, is door deze maatregelen sterk gereduceerd.

Het individuele risico op besmetting met het virus bestaat niettemin nog steeds. Bovendien is het virus niet minder gevaarlijk dan voorheen. Je kunt nog steeds de pech hebben om een besmet persoon onder de verkeerde omstandigheden tegen het lijf te lopen. Binnensportactiviteiten op sportscholen en fitnessclubs vormen een potentieel voorbeeld van dergelijke omstandigheden. Hoewel de centra zich ongetwijfeld streng aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houden, is het een bekend wetenschappelijk gegeven dat besmette mensen die veel zweten en hijgen enorm veel virusdeeltjes uitscheiden.

Sportscholen en fitnessclubs

Als je daarom ruim boven de 50 jaar bent of een kwetsbare gezondheid hebt, mag je jezelf serieus afvragen of collectief binnensporten op dit moment het extra risico wel waard is. Vanuit die optiek heb ik de sportscholen en fitnesscentra in Nederland benaderd voor een quickscan omtrent de vraag of ze voldoende rekening houden met senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid. Hiervoor zijn Anytime Fitness, Basic-Fit, BigGym, Curves, Fit For Free / SportCity en Fitland benaderd.

Een opvallend aspect naar aanleiding van mijn onderzoek is dat geen van deze landelijke ketens aanvankelijk de moeite heeft genomen om te reageren op mijn e-mail met onderzoeksvragen. Na telefonische navraag hebben uiteindelijk alleen Curves en Fit For Free / SportCity de moeite genomen om nader in te gaan op de vragen. De overige vier ketens hebben niet op mijn herhaalde schriftelijke en mondelinge verzoeken tot contact over dit onderwerp gereageerd.

Curves

Curves erkent dat senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid vooralsnog angstig of extra voorzichtig kunnen zijn ten aanzien van weer collectief binnensporten. Hierop wordt bij de keten ingestoken door middel van de mogelijkheid om te sporten op speciale uurtjes met minder mensen als voorgeschreven op grond van de RIVM-maatregelen. Hiermee beoogt het bedrijf tegemoet te komen aan diegenen die het allemaal nog erg spannend vinden. Op grond van voorintekening of reservering wordt de maximale groepsgrootte tijdens deze speciale uurtjes naar beneden bijgesteld. Voorintekening of reservering is overigens verplicht bij alle sportscholen en fitnesscentra, overeenkomstig de RIVM-richtlijnen.

Fit For Free / SportCity

Fit For Free / SportCity houdt eveneens extra rekening met senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid. Zo prolongeert de keten onder andere de buitentrainingen, juist omdat deze met name bij senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid erg populair zijn. Ook reserveert het bedrijf in filialen waar dit qua ledenbestand of ruimte haalbaar is, desgewenst speciaal voor senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid aparte uren of ruimtes om te kunnen trainen.

Kwetsbare bevolkingsgroepen

De resultaten van mijn quickscan tonen aan dat:

  • Curves en Fit For Free / SportCity serieuze aandacht besteden aan senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid in verband met het coronavirus en hierop actief inspelen;
  • niet alle sportscholen en fitnesscentra zich voldoende bewust lijken van de grotere potentiële risico's die senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen bij een bezoek aan een sportschool of fitnessstudio;
  • niet alle sportscholen en fitnesscentra voldoende oog hebben voor leden die vooralsnog angstig of extra voorzichtig zijn ten aanzien van collectief binnensporten;
  • niet alle ketens aanleiding zien om hierop actief in te spelen met doelgroepenmarketing.

Hoewel je over de concrete besmettingsrisico's van mening kunt verschillen, is het te verwachten dat bepaalde groepen angstiger of voorzichtiger zijn ten aanzien van het coronavirus dan andere bevolkingsgroepen. In het kader van de heropening in Nederland van sportscholen en fitnessstudio's vanaf 1 juli lijkt het marketingtechnisch sowieso een gemiste kans om hiermee bij voorbaat geen rekening te houden en hierop niet actief in te spelen.

Art Huiskes is onderzoeksjournalist.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie