Naar inhoud

De tien geboden voor kunstmatige intelligentie in Europa

“Alle signalen wijzen in dezelfde richting. We bevinden ons aan het begin van een nieuwe fase in de digitale transformatie. De eerste fase ging over het vrijkomen van informatie via de brede verspreiding van het internet. De tweede fase ging over mobiele technologie en nieuwe vormen van communicatie. De derde fase gaat over automatisering en artificiële intelligentie. Voor klanten breekt een periode aan van ongekende kwaliteit in dienstverlening. Via slimme technologie kunnen bedrijven problemen oplossen voor klanten de problemen vaststellen. Sneller dan real-time customer service wordt de nieuwe norm. Verder neemt de mate van personalisatie op indrukwekkende wijze toe. Een grotere kwaliteit in datamanagement ligt aan de basis van deze tendens. Tenslotte neemt het gebruiksgemak van processen sterk toe.”

Dat stelt Steven Van Belleghem in 'Customers the day after tomorrow'. Met dit boek wil hij zijn lezers meenemen in de zoektocht naar klanten in een wereld van kunstmatige intelligentie, bots en automatisering. In Europa worden op dit gebied voorzichtige stappen gemaakt, maar dit werelddeel doet nog duidelijk onder voor China en de Verenigde Staten van Amerika, de koplopers in deze nieuwe industriële revolutie. Wat moeten Europeanen doen om de kansen van deze innovatieve technologie volledig aan te grijpen? De tien geboden voor kunstmatige intelligentie in Europa.

#1. Volg en geef het goede voorbeeld

Europese overheden moeten ambitieuze digitaliseringsdoelen stellen voor hun publieke sector. Wanneer ze hun dienstverlening digitaliseren op een manier die efficiënter is, meer interactie biedt en rendement oplevert, volgen binnenlandse bedrijven deze innovatieve koers snel.

Een voorbeeld daarvan is Finland, dat na de definitieve onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in 1991 een digitale wederopbouw heeft ondergaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat Finland nu een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld is. Finse bedrijven en organisaties lopen voorop in het gebruik van nieuwe technologieën. Al in 2015 is Finland het Silicon Valley van de industriële revolutie genoemd.

#2. Zet in op een grensoverschrijdende markt

Hoe groter de digitalisering van een land, des te groter het potentieel van artificial intelligence. De technologie is namelijk gebaseerd op big data en die gegevens moeten logischerwijs verzameld worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de overheid om daar het startsein in te geven, want veel big data-toepassingen worden nog belemmerd door bijvoorbeeld privacywetgeving. Dit is natuurlijk een goede barrière maar bepaalde wetten en regels moeten baan moeten maken voor AI.

In een ideale situatie is het verzamelen van grote hoeveelheden data niet gebonden aan landgrenzen en moeten dus ook samenwerkingsverbanden gesloten worden. Nu we door de Europese Unie steeds meer te maken hebben met Europese bepalingen is het dus zaak om van vrij dataverkeer een agendapunt te maken. Na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming in mei 2018 wordt duidelijk welke wetten veranderd moeten worden om het ware potentieel van AI te realiseren.

#3. Omarm de groei van grootschalige digitale innovaties

Digitale platformen zijn krachtige middelen om grensoverschrijdende handel te stimuleren en het bereik van midden- en kleinbedrijven te vergroten. Daarnaast zorgt het ervoor dat functies binnen bedrijven makkelijker gevuld kunnen worden. Werving speelt zich namelijk al jaren hoofdzakelijk af via vacaturesites en LinkedIn.

Digitale platformen zijn dus op veel gebieden de drijvende krachten in het bedrijfsleven. Maar ook hier geldt dat wet- en regelgeving innovatie vaak in de weg staat. Een voorbeeld hiervan is het Zweedse Spotify, een digitale streamingsservice voor muziek. Ondanks dat het een goed alternatief is voor het illegale downloaden van mediabestanden draait het enorm veel verlies door auteursrechten. Er kan dus meer gedaan worden om dit soort initiatieven juridisch te ondersteunen.

#4. Investeer in toonaangevende digitale ecosystemen

De toekomst van Europa’s economische succes hangt af van de mogelijkheid en bereidheid om meer geld te investeren in de digitale infrastructuur. En AI gaat daar een steeds belangrijker onderdeel van uitmaken. Om dit te realiseren is het belangrijk om buitenlandse investeerders aan te trekken die een aanvulling kunnen vormen op de huidige staat van digitalisering.

#5. Meer investeren én experimenteren

Europa kent verschillende startups die zich bezighouden met AI. In steden als Amsterdam, Barcelona en Stockholm worden er al veel verschillende projecten opgezet. Tijdens het Amsterdam Dance Event is bijvoorbeeld een experiment uitgevoerd waarbij het publiek samples moest vergelijken van een artiest en de IBM Watson Beat. Dit is een AI-toepassing die muziektheorie ‘begrijpt’ en op basis daarvan muziek kan maken.

Er is echter wel ruimte voor verbetering op het gebied van bedrijfsontwikkeling en toegang tot kapitaal. Europese overheden kunnen meer doen om dit soort experimenten te faciliteren, zoals het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan in de gezondheidszorg. Daar wordt bijvoorbeeld al gebruikgemaakt van een robot die de ziekte van Alzheimer kan identificeren.

#6. Herstel de economische groei

Het herstel van de economische groei is essentieel om bedrijven weer het vertrouwen te geven om grote investeringen te doen. Veel Europese landen voelen volgens het onderzoeksrapport 'European Business: Overcoming Uncertainty, Strengthening Recovery' namelijk nog steeds de nasleep van de economische crisis. De onzekerheid die hieruit voorkomt, staat het nemen van risico’s in de weg.

Dit heeft er wellicht in geresulteerd dat iets minder dan de helft van de AI-investeringen naar bedrijven en organisaties buiten de Europese markt gaan. Een gemiste kans voor Europa, maar als de economie weer aantrekt, neemt het aantal investeringen in Europese initiatieven ook toe.

#7. Spoor ondernemerschap aan en creëer banen

Nieuwe producten, activiteiten en businessmodellen worden steeds belangrijker in Europa. Vooral omdat de relatief hoge loonkosten in dit werelddeel leiden tot veel interesse in automatisering. Grote bedrijven investeren in AI om deze loonkosten te drukken en er wordt geschat dat AI het komende decennium miljoenen banen overneemt.

Dat blijkt tenminste uit een enquête van Oxford en Yale University onder 352 onderzoekers op het gebied van AI. McKinsey schat dat digitalisering van de economie de komende 10 jaar verdubbelt, als Europese bedrijven innovatief genoeg zijn, en daarmee ook het potentieel van AI.

#8. Ontwikkel menselijk kapitaal

Het onderwijs speelt een sleutelrol in het versnellen van de digitalisering en het voorbereiden op AI. Beleidsmakers en bedrijfsleiders moeten dus samenwerken met onderwijsinstellingen om de bètavakken als technologie en wiskunde naar een hoger niveau te tillen. Dit kunnen ze bewerkstelligen door de nadruk te leggen op creativiteit en kritisch systeemdenken.

Daarnaast worden training en omscholing voor mensen aan het begin of in het midden van hun carrière ook steeds belangrijker. Veel functies kunnen in de nabije toekomst namelijk sterk gaan veranderen. Hooggewaardeerde beroepen in de chirurgie worden nu al bijvoorbeeld deels door robots uitgevoerd. En we zijn al hard op weg naar de autonome digitale fabriek.

#9. Verbeter de arbeidsmarktdynamiek

Grotere mobiliteit en optimale benutting van talent zijn noodzakelijk om de Europese arbeidsmarkt vloeiender te maken. Digitale platformen kunnen dat ondersteunen en bieden veel mogelijkheden voor individuen om inkomsten te verdienen buiten de traditionele arbeidsovereenkomsten.

Arbeidsorganisaties kunnen hier hun bijdrage aan leveren door de positie van vaste werknemers veilig te stellen en flexwerkers en freelancers te ondersteunen. Zo worden mensen voorbereid op het toekomstige werken.

# 10. Heroverweeg stelsels voor sociale zekerheid

Europese socialezekerheidsstelsels zijn in hun huidige vorm aan vervanging toe. Als automatisering banen laat verdwijnen en salarissen drukt, zijn nieuwe maatregelen nodig. Denk hierbij aan omscholing, sociale vangnetten, verschillende vormen van belasting, maar misschien ook een universeel basisinkomen.

Ook op dit gebied heeft Finland een voorbeeldfunctie aangenomen. Sinds januari 2017 is het eerste grootschalige Europese experiment naar het basisinkomen van start gegaan. Hierin krijgen tweeduizend Finse werklozen maandelijks 560 euro zonder enige vorm van tegenprestatie. Na twee jaar wordt dan duidelijk of de werkloosheid en de bureaucratie is afgenomen en of het basisinkomen rendabel is. Wat nu wel overduidelijk vaststaat, is dat nog veel Europese landen het voorbeeld van Finland moeten volgen in het anticiperen op de derde fase van digitale transformatie.

De auteur is werkzaam als contentmarketeer bij Pulse Media Online, een uitgeverij die onder andere verantwoordelijk is voor het platform Mijn Zakengids.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie