Naar inhoud

De toekomstgerichte merken ontwikkelen menselijke kenmerken

De aanblik van de wereld heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke verandering ondergaan. De samenleving is ontegenzeggelijk minder open, minder avontuurlijk, minder vrij en minder vrijblijvend geworden. Daarentegen is er tegenwoordig juist meer vraag naar vertrouwen en meer verlangen naar échte verbinding onder consumenten dan voorheen. Om verbonden te blijven met de maatschappij en hun klanten, bewegen toekomstgerichte merken de komende jaren daarom mee en ontwikkelen ze steeds meer menselijke kenmerken. Brands worden daardoor persoonlijker, gevoeliger, verantwoordelijker, empathischer en kwetsbaarder.

Dat kun je opmaken uit het ‘PIM Trendrapport 2021 – De vermenselijking van merken’ van Platform Innovatie in Marketing (PIM), dat op donderdag 21 januari 2021 verschijnt. De samenstellers van dit rapport stellen dat de maatschappij op een omslagpunt is aanbeland. Merken kunnen in hun optiek namelijk niet meer volstaan met het bieden van inspiratie voor een leuker leven, maar worden vandaag de dag uitgedaagd daadwerkelijk bij te dragen aan een positieve verandering in de wereld.

Tip: ‘PIM Trend Fest 2021’

Het ‘PIM Trendrapport 2021’ met als thema ‘De vermenselijking van merken’ wordt op donderdag 21 januari 2021 gepresenteerd tijdens het ‘PIM Trend Fest 2021’. Tijdens deze middag presenteren samenstellers van het trendrapport Niels Hansen en Miriam Teoh-Wijers de bevindingen hun onderzoek. Daarnaast delen enkele marketeers van vooroplopende merken op dit event hun best practices.

Lees meer over dit evenement ►


De vermenselijking van merken

Het trendrapport – dat in 2021 voor de 16e keer wordt gepubliceerd – is samengesteld door Niels Hansen, trendwatcher bij opleidingsinstituut LUNAR en Miriam Teoh-Wijers plus Matt van der Poel, respectievelijk brand strategy consultant en partner & chief experience officer bij adviesbureau Fresh Forward. De onderzoekers hebben gebruikgemaakt van het Futurise-trendmodel, dat gebaseerd is op jarenlange wetenschappelijke studies en onderzoeken van de Universiteit Gent. In het rapport worden zes dominante thema’s voor dit decennium beschreven en wordt per thema het perspectief voor merken en marketeers geschetst. De visie wordt aangevuld met een aantal inspirerende cases uit binnenland en buitenland.

De maatschappij op een kantelpunt

De samenstellers van het rapport maken duidelijk dat de maatschappij zich op dit moment op een bijzonder omslagpunt bevindt. De wereld laat zich sinds begin jaren 90 goed beschrijven met woorden als openheid, creativiteit, beleving, avontuur en antiautoriteit. De komende jaren wordt de maatschappij een stuk minder vrij en open. Het decennium voor ons kenmerkt zich door een andere mindset, andere normen en waarden, ander gedrag en andere behoeftes. Dat vraagt van merken een sterk aanpassingsvermogen.

De omslag van zelfvertrouwen naar angst

“We hebben ontdekt dat de mentale gesteldheid van onze maatschappij een vast ritme volgt”, stelt Niels Hansen. “Tijdens deze cyclus – die telkens ongeveer 50 jaar duurt – wisselen periodes van zelfvertrouwen en periodes van angst met elkaar af. Op het ogenblik bevinden we ons op een kantelpunt en de eerste omwentelingen zijn al zichtbaar. De maatschappij komt steeds meer in beweging en de demonstraties van de afgelopen tijd zijn daar exemplarisch voor. Tegelijkertijd worden we bijvoorbeeld steeds emotioneler plus irrationeler en zoeken we vaker naar nieuwe vormen om de serieuze werkelijkheid plus de druk van de prestatiemaatschappij te ontvluchten.”

De verantwoordelijkheid voor merken

“In het afgelopen decennium hebben merken hun klanten geïnspireerd vanuit vrijheid, plezier en rebellie voor een mooier, leuker en beter leven”, duidt Miriam Teoh-Wijers. “Nu ontwikkelt de rol van merken zich naar het creëren van een daadwerkelijke waarde door de impact van hun daden. De maatschappij eist steeds meer verantwoordelijkheid en merken worden uitgedaagd om de wereld aan te zetten tot positieve veranderingen.”

Foto’s: PIM en Unsplash

Tip: Wil jij jouw merk succesvol neerzetten in het digitale tijdperk? Dan is de post-master-opleiding Strategisch Brand Management wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van modern brand management in het digitale tijdperk en hoe je een sterk merk bouwt.
  • Met de opleiding kun je direct aan de slag met je merkstrategie als fundament voor je organisatiestrategie.

Lees meer over deze opleiding ►

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie