Naar inhoud

De toenemende belangstelling voor robotic process automation

Wereldwijd verandert automatisering bedrijven. Verbeterde productiviteit en efficiëntie beïnvloeden het uiteindelijke bedrijfsresultaat. De gevolgen van automatisering op de werkplek worden nog maar slecht begrepen, maar mogen niet worden ontkend: automatisering levert zorgen op over banen, vaardigheden, lonen en de aard van het werk zelf. Dat is niet vreemd als je ook in ogenschouw neemt dat in 66 procent van de ondernemingen wereldwijd dit jaar de uitgaven aan gerobotiseerde procesautomatisering worden verhoogd.

Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘The Future Of Work Is Still Being Written – But Who Is Holding The Pen?’ van onderzoeks- en consultancyorganisatie Forrester. In het onderliggende onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van IT-dienstverlener UiPath, is onderzocht welke invloed automatiseringstechnologieën als artificial intelligence (AI) en robotic process automation (RPA) hebben op bedrijven en hun medewerkers, plus de wijze waarop zij zich voorbereiden op een nieuwe manier van werken.

Aan de studie hebben 270 beslissingsbevoegden – werkzaam in uitvoeringsorganisaties, stafafdelingen, financiën en andere bedrijfsonderdelen – uit de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland deelgenomen. Dit is een overzicht van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

De investeringen in automatisering stijgen

86 procent van de respondenten zegt dat een verbeterde klantervaring een zakelijke doelstelling van kritiek belang is die men de komende twaalf maanden wil realiseren. Automatisering – en met name RPA – stelt bedrijven in staat hun klanten een betere dienstverlening te bieden, die de daadwerkelijke aankoop – de conversie – en de omzet omhoog stuwen. Daarnaast stelt automatisering bedrijven in staat kosten terug te dringen, zich in de markt te onderscheiden en de medewerkerstevredenheid te verbeteren. 66 procent van de onderzochte bedrijven verhoogt de uitgaven aan RPA-software de komende 12 maanden met minstens 5 procent verhogen.

De automatisering beïnvloedt functies op diverse manieren

In 2030 zijn er banen verdwenen, zijn er banen bij gekomen en zijn er banen veranderd. Slechts weinig banen bestaan nog onaangedaan voort. Om te kunnen profiteren van de toekomst van werk, moeten bedrijven klaar zijn voor de ontwrichting die automatisering teweegbrengt – van elke baan en op elk niveau.

De kloof in digitale vaardigheden is een zorg voor alle medewerkers

De voortschrijdende automatisering motiveert sommige medewerkers om hartstochtelijke ambassadeurs van de veranderingen te worden, terwijl anderen weigerachtig zijn om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. 41 procent van de respondenten zegt dat medewerkers bang zijn dat hun digitale vaardigheden misschien niet aansluiten bij wat hun baan in de toekomst nodig heeft, terwijl 53 procent zegt dat medewerkers zich zorgen maken over of zich bedreigd voelen door de groeiende complexiteit van taken die zij op zich af zien komen.

Het automatiseringsonderwijs door de werkgever stimuleert de carrièreperspectieven

Bedrijven die investeren in automatisering, moeten ook investeren in opleidingen voor medewerkers. Training van medewerkers door hen vakopleidingen aan te bieden en aan te moedigen zichzelf digitaal te kwalificeren, helpt de vrees voor automatisering te overwinnen en die als kans te zien om de productiviteit op te stuwen.

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie