Naar inhoud

De toepassing van blockchain in de retailbranche is beperkt

Enkele jaren geleden was blockchain een veelbesproken onderwerp op marketingcongressen en in marketingblogs. Met de wijsheid van vandaag – achteraf dus – mag je wellicht spreken van een hype, die versneld is door cryptomunten als de bitcoin. Blockchain zou de wereld, zoals we die nu kennen, compleet op zijn kop zetten. Maar wat is er nu echt gebeurd met blockchain en waar gaat het naartoe? Wat is de invloed op retailers? En kan blockchain voor hen waarde toevoegen?

Het zijn vragen waar de expertgroep ‘Blockchain Beyond the Hype’ van kennisnetwerk ShoppingTomorrow zich over heeft gebogen. Haar bevindingen zijn vastgelegd in het gelijknamige onderzoeksrapport, dat mede mogelijk is gemaakt door IT-dienstverlener Cognizant. Het rapport biedt verdieping in de laatste ontwikkelingen binnen blockchain, de invloed van blockchain op retailers, de valkuilen plus succesfactoren en een aantal toekomstperspectieven.

Innovatieve technologie

Blockchain is een innovatieve technologie die een aanvulling kan vormen op het internet en het mogelijk maakt dat partijen die elkaar niet goed kennen of volledig vertrouwen toch met elkaar zaken kunnen doen. Blockchaintechnieken pretenderen een vertrouwensprobleem op te lossen. Het open karakter van de blockchain zou bovendien kunnen bijdragen aan transparantie, controleerbaarheid en legitimiteit van allerlei maatschappelijke processen. Tevens zou blockchain veel vertrouwde tussenpartijen – zoals banken en notarissen – overbodig kunnen maken en daarmee een grote efficiëntieslag mogelijk maken.

Meerwaarde blockchain

Waar zit nu die specifieke meerwaarde van blockchain voor de retailbranche? In het onderzoeksrapport ‘Building Value with Blockchain Technology: How to Evaluate Blockchain’s Benefits’ van het World Economic Forum worden vier essentiële elementen genoemd: traceerbaarheid, veiligheid, contractautomatisering en efficiëntieverbetering. De basisvoorwaarde voor succes is en blijft hierbij natuurlijk wel dat de middelen, producten of diensten digitaal te registreren zijn.

Vereenvoudiging financiële processen bij KLM met blockchain

KLM Royal Dutch Airlines heeft recent met succes een strategische boekhoudapplicatie in gebruik genomen, die is ontworpen en geïmplementeerd door IT-dienstverlener Unchain samen met softwarebedrijf R3. De Digital Studio is bedoeld om te onderzoeken hoe nieuwe technologieën zoals blockchain de interne processen kunnen verbeteren en potentiële businessmodellen binnen de luchtvaartmaatschappij kunnen ontdekken.

Als resultaat van dit onderzoek is de afdeling finance van de organisatie nu voornemens om blockchain in te zetten om het proces van onderlinge transacties met haar dochtermaatschappijen te beheren. Om het boekhoudproces op een veilige en efficiënte manier te vereenvoudigen, hebben Unchain-medewerkers in nauwe samenwerking met een team van KLM het ontwerp en de implementatie van de verrekentool voor inter-company transacties verzorgd. Daarbij is de Corda-technologie van R3 gebruikt.

”Na eerst ervaring te hebben opgedaan met blockchaintechnologie in de Digital Studio met kleinere projecten, zijn we blij dat we met dit project een strategische stap hebben gezet naar vereenvoudiging van onze financiële processen”, vertelt Dominique Vijverberg, product owner blockchain & robotic process automation bij KLM. “Bovendien hebben we met dit project een voorbeeld gesteld voor toekomstige blockchainprojecten die niet langer een testkarakter hebben, maar echt impact op de business hebben.”

Een mogelijke volgende stap in het consortium-brede denken van KLM is het koppelen van meer dochtermaatschappijen aan dit gedistribueerde boekhoudkundige ecosysteem.

De belangrijkste waarden van blockchain voor retail zitten in de traceerbaarheid van producten in de supply chain, slimme contracten en het betalen zonder tussenpersonen. Het is nog onduidelijk welke plek de blockchaintechnologie binnen de sector in de nabije toekomst inneemt en waar waarde toegevoegd kan worden. Om deze waarde überhaupt te kunnen realiseren, moet er goed gekeken worden naar de problemen binnen de retailbranche en of de onderscheidende eigenschappen van blockchain die op kunnen lossen.

Succesvolle toepassing

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het succesvol toepassen van blockchain is dat er een gebrek aan vertrouwen heerst tussen partijen. Het bijzondere is dat de retailers momenteel meer worden vertrouwd dan andere beroepsgroepen, zoals banken en verzekeraars. In die zin mogen retailers volgens de expertgroep dus eigenlijk trots zijn op het feit dat de toepassing van de technologie in deze bedrijfstak nog heel beperkt is.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van ShoppingTomorrow.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie