Naar inhoud

De traditionele informatiemanager ligt onder vuur

Informatie is de levensader van de organisatie. Toch staat de rol van de informatiemanager ter discussie. Als hij niet uitkijkt, prijst hij zichzelf uit de markt. Consumentgerichte bedrijven, zoals de detailhandel, zien namelijk de meerwaarde niet in van deze traditionele manager. Daarom doen informatiemanagers er goed aan de toegevoegde waarde van hun functie duidelijk te maken in deze sectoren. Eigenlijk zouden zij de branche moeten opvoeden om te laten zien dat hun takenpakket verder gaat dan de klassieke verantwoordelijkheid voor informatie op papier.

Retailers zien weinig in informatiemanagers

Dit komt aan het licht door een onderzoek van informatiemanager Iron Mountain. Slechts één op de drie retailers heeft een informatiemanager in dienst. Dit is weinig in vergelijking met bijvoorbeeld de maakindustrie, waar 46 procent van de bedrijven een informatiemanager heeft aangesteld, de energie-industrie waar 48 procent een informatiemanager heeft en de financiële dienstverlening waar de helft een informatiemanager in dienst heeft.

Toegevoegde waarde toch aangetoond

De rol van de informatiemanager binnen de retailbranche staat ter discussie. Het is voor meer dan één derde (38%) van de ondervraagde retailers onduidelijk wat hun informatiemanager doet. Terwijl daarentegen bijna de helft (45%) toch het idee heeft dat de informatiemanager aanzienlijke waarde kan toevoegen. 92 procent gelooft zelfs dat de informatiemanager een belangrijke rol heeft binnen de detailhandel. Immers, de detailhandel was een early adopter bij het invoeren van CRM-data-analyses om zijn klanten beter te begrijpen en te bedienen.

Pro-actievere opstelling gewenst

De informatiemanagers zouden pro-actiever kunnen zijn in het laten zien wat zij bedrijven en organisaties kunnen bieden en welke vaardigheden zij beheersen om hun taken goed uit te voeren. Hun takenpakket gaat in dit informatie-gedreven tijdperk verder dan de verantwoordelijkheid voor informatie op papier. Zoals het beheren van nieuwe en ongestructureerde vormen van informatie, bijvoorbeeld communicatie via e-mail, communicatie via mobile devices en sociale media

Toekomstvaardigheden in kaart gebracht

Het goede nieuws is dat deze constatering niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat de informatiemanager in de toekomst zal verdwijnen. Hoger management in alle sectoren is het er unaniem over eens dat de informatiemanager waardevol kan zijn voor de organisatie. Bijna twee derde van het hoger management is het erover eens wat essentiële vaardigheden zijn voor het informatiemanagement van de toekomst:

* analyses en inzichten die verder gaan dan de feiten (61%);

* vooruitzichten die zijn gebaseerd op de strategische doelstellingen (68%);

* het gemakkelijker toegankelijk maken van informatie (64%);

* het naleven van wet- en regelgeving, veiligheid en digitale transformatievaardigheden (62%).

Meer klant- en informatiegedreven organisaties

Hoewel de natuurlijke habitat van de informatiemanager lijkt te verdwijnen, ziet de toekomst er rooskleurig uit voor wie bereid is zich aan te passen”, zegt Sue Trombley, Managing Director of thought leadership van Iron Mountain. “Bedrijven in alle sectoren worden steeds meer klant- en informatiegedreven. Ze willen waar mogelijk informatie exploiteren voor zakelijke successen en concurrentievoordeel. Daarom vragen klantgerichte datastromen nu zoveel meer aandacht dan de meer traditionele processen als de bescherming van informatie. Ons onderzoek bevestigt het idee dat de informatiemanager een actieve en belangrijke rol kan spelen naar een informatiegedreven toekomst. We adviseren de informatiemanager dan ook om het nieuwe informatielandschap te omarmen en zich de vaardigheden en expertise eigen te maken die ze nodig hebben. Informatiemanagers zullen heus niet verdwijnen, maar dat ze mee moeten gaan met hun tijd is onvermijdelijk.”

De “Overcoming the Disconnect” kun je downloaden op de website van Iron Mountain.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie