Naar inhoud

De uitwerking van de lockdown op de intentie tot omscholing

Het idee dat onderwijs is voorbehouden aan uitsluitend jongeren, is al geruime tijd achterhaald. Hoewel de tijd natuurlijk elke seconde verandert, leeft in Nederland steeds meer het besef dat permanente educatie pure noodzaak is om te kunnen anticiperen op de stroom aan veranderingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de digitaliseringsgolf als gevolg van de maatregelen die genomen zijn om de COVID-19-pandemie in te dammen. Mogelijk daalt echter de intentie tot omscholing onder Nederlanders door de strenge lockdown die momenteel van kracht is.


Bereidheid tot omscholing

Het percentage Nederlanders dat omscholing overweegt, is in de afgelopen weken namelijk zichtbaar gedaald. Vooral op 14 december 2020 – de dag waarop de thans geldende maatregelen zijn aangekondigd – is een sterke daling zichtbaar geweest. Dit kun je opmaken uit de ‘Omscholen Barometer’ van vergelijkingswebsite Nationale Beroepengids. Deze index is gebaseerd op een doorlopend onderzoek naar het sentiment rondom omscholing, waaraan sedert oktober 2020 inmiddels ruim 12.000 mensen hebben deelgenomen.

Uitwerking van lockdown

De vraag is dus of deze lockdown een negatief effect heeft op de motivatie tot omscholing. Daar waar in de laatste week van oktober van vorig jaar namelijk nog bijna 77 procent van de Nederlanders omscholing overwoog, is dit in de laatste volle week van 2020 gedaald naar 69 procent. Dat lijkt wellicht op het eerste oog geen schokkend verschil. Wanneer echter gekeken wordt naar de trendlijnen, lijkt toch een bijzondere verschuiving zichtbaar te zijn. Het percentage Nederlanders dat omscholing overweegt, daalt in de periode tot en met week 50 heel licht. Vanaf week 51 is een sterkere daling te zien.

Nederlanders die bereid zijn tot omscholing

Wanneer naar het deel van de Nederlanders wordt gekeken dat zich niet wil omscholen, is de trend nog net iets duidelijker. Dat percentage stijgt namelijk sterker richting het einde van het jaar.

Nederlanders die niet bereid zijn tot omscholing

Interpretatie van de data

Het is de vraag hoe het afwijzen van omscholing geïnterpreteerd dient te worden. Enerzijds kan een afwijzing een positief signaal zijn omdat zekerheid van werk wordt ervaren. Anderzijds kan het ook betekenen dat de zin of het nut van omscholing niet wordt ingezien. Dat is een heel ander signaal, dat speelt rondom de televisietoespraak van premier Mark Rutte op 14 december 2020 waarin hij de strenge lockdown heeft aangekondigd.

Op die dag is een grote piek zichtbaar geweest in het percentage Nederlanders dat zich niet wil omscholen. Dit aandeel is op die dag bijna verdubbeld ten opzichte van een dag eerder. Daarnaast stijgt vanaf die dag het wekelijkse gemiddelde van mensen die omscholing afwijzen van 24 naar 30 procent. Dit is een forse stijging. Het beeld geeft toch blijk van een mogelijke correlatie met de aankondiging van de lockdown. Maar is het effect van de toespraak positief of juist negatief?

Wekelijkse percentage Nederlanders die zich niet willen laten omscholen

De noodzaak tot of het nut van omscholing is namelijk juist flink gestegen sinds de uitbraak van COVID-19-pandemie. Veel Nederlanders – en met name flexwerkers – zijn sinds maart 2020 in korte tijd al succesvol omgeschoold – van bagagemedewerker tot heftruckchauffeur of van grondstewardess tot klantenservicemedewerker. Dan zou je juist verwachten dat de strenge lockdown tot een verhoging van de intentie tot omscholing leidt en niet tot een verlaging. Maar deze intentie daalt juist sterk. Betekent dit misschien dat de huidige maatregelen een demotiverend effect hebben?

Bereidheid onder Nederlanders om zich al dan niet te laten omscholen

Omscholing blijft actueel

Hoewel de intentie tot omscholing gedaald is, geeft nog steeds 69 procent van de Nederlanders aan zich mogelijk te willen omscholen. Dit is een fors aantal en het is te hopen dat er voldoende capaciteit en budget voor vrijkomt. In 2020 heeft de Nederlandse overheid hiervoor ‘NL leert door’ in het leven geroepen. Deze regeling betreft een gratis loopbaantraject dat tot omschooladvies kan leiden. Deze subsidie is tot nu toe in twee rondes vergeven aan totaal 70.000 mensen.

Foto: Pexels

Tip: Wil jij je verder ontwikkelen in het vakgebied digitale marketing? Dan is de opleiding Digital & Online Marketing wat voor jou!

  • In 4 maanden tijd leer je hoe je de mix voor digitale marketing optimaal inzet om je marketingdoelstellingen te behalen.
  • Naast de opleiding maak je een digital marketing plan voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie