Naar inhoud

De verwachtingen van spraaktechnologie onder de Nederlanders

Nederlanders zijn zeker geen early adopters van spraaktechnologie. Pas recent hebben zij voice als techniek ontdekt. Inmiddels wordt de spraakgestuurde technologie ook in Nederland met enige regelmaat gebruikt, maar opvallend is wel dat dit vrijwel niet wordt gedaan om aankopen te verrichten. Voice assistants worden voornamelijk via de smartphone gebruikt, de smart speaker is nog steeds is een zeldzaamheid voor Nederlandse huishoudens.


Voice assistant

Dit blijkt uit een onderzoek onder 244 Nederlanders, dat is uitgevoerd door onlinemarketingbureau De Reputatiefabriek. 80 procent van de respondenten heeft wel eens gebruikgemaakt van spraaktechnologie (80%). De telefoon is vooralsnog het populairst voor het gebruik van deze technologie, want bijna 60 procent gebruikt de voice assistant alleen via de smartphone. Maar 5 procent gebruikt de spraakgestuurde technologie uitsluitend via een smart speaker.

Smartphone

Onder de telefoongebruikers maakt zo’n 26 procent dagelijks gebruik van de voice assistant. Deze technologie wordt voornamelijk gebruikt om te telefoneren (63%), informatie op te vragen (61%) en muziek af laten te spelen (58%). Spraaktechnologie wordt vooral gebruikt in de slaapkamer (67%) en de woonkamer (64%). De assistent op de smartphone wordt vooralsnog vrijwel niet gebruikt om te winkelen, want bijna 91 procent geeft aan nooit aankopen te doen op deze manier.

Maar weinig Nederlanders – zo’n 4 procent – zijn bezorgd over hun privacy bij het gebruik van de voice assistant. Van de niet-gebruikers van spraaktechnologie via de telefoon verwacht bijna 62 procent in de toekomst misschien wel deze technologie te gebruiken. 23 procent stuurt aan op een betere integratie met andere apps.

Smart speaker

46 procent van de gebruikers van een smart speaker geeft aan de voice assistant dagelijks te gebruiken. Het apparaat staat in de woonkamer (75%), slaapkamer (49%) of badkamer (19%) en wordt het meest gebruikt om muziek op te zetten (93%), informatie op te vragen (57%) en het licht te bedienen (50%). Ook via dit device wordt er amper gewinkeld, want 90 procent geeft aan nooit iets te kopen middels de spraakherkenning van het slimme apparaat.

De meningen van de Nederlanders die geen gebruikmaken van een smart speaker zijn verdeeld, want 46 procent gebruikt zo’n device niet omdat het al wordt gebruikt via de telefoon en 46 procent vindt het hebben van een slim apparaat geen toegevoegde waarde hebben. 54 procent denkt in de toekomst misschien wel een smart speaker te gebruiken en dat er nog stappen gemaakt kunnen worden in het verbeteren van de antwoorden (37%) en de integratie met andere applicaties (31%).

Toekomstverwachtingen

Ruim de helft (51%) acht de kans groot dat alle zoekopdrachten in de toekomst gesproken worden, maar men gelooft er nog niet echt in dat we in de toekomst geen schermen meer gebruiken. Slechts 21 procent ziet dat gebeuren. Zo’n 20 procent geeft aan angstig te worden van het idee dat spraaktechnologie de toekomst is.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie