Naar inhoud

De verwachtingen van technologische ontwikkelingen in 2019

Ontegenzeggelijk leven we in het tijdperk waarin verandering de enige constante factor is. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar dan ook in exponentieel tempo op. Een kwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Met name laagopgeleiden zijn bezorgd. Jongeren en hoogopgeleiden zijn het meest enthousiast in het omarmen van innovaties. De helft van de Nederlanders is wel eens bang voor hoe de wereld kan veranderen door nieuwe technologieën. Dit geldt onder alle leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus.

Dit blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek onder Nederlanders van 15 jaar en ouder van onderzoeks- en adviesorganisatie Newcom Research & Consultancy. In deze studie wordt de houding, bekendheid en het gebruik van nieuwe technologieën en technologische ontwikkelingen onderzocht. Dit jaar zijn 2.992 Nederlanders ondervraagd. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Tech Monitor 2018’.

Breed scala aan technologische innovaties

Er zijn overweldigend veel ontwikkelingen en mogelijke nieuwe technologische trends. Om focus aan te brengen, is voor de meting een deelselectie van specifieke technologische innovaties gekozen. In dit onderzoek komen de bekendheid en het gebruik van 5 domeinen aan bod:

  1. contactloos betalen;
  2. massive open online courses;
  3. ridesharing;
  4. e-health-toepassingen;
  5. smartwatches.

Groei in contactloos betalen en ridesharing

Jaarlijks worden bekendheid en gebruik van een aantal technologische innovaties gemeten. Van de gemeten categorieën is de groei met name zichtbaar in contactloos betalen. Hoewel de bekendheid vrijwel gelijk gebleven is ten opzichte van 2017, neemt het gebruik toe. Het gebruik van rideshare-diensten blijft voorbehouden aan een beperkte groep Nederlanders, maar groeit nog wel licht in zowel bekendheid als gebruik. In de categorieën MOOCS (online colleges) en e-health is geen sprake van groei.

Ontwikkeling bekendheid en gebruik technologische vernieuwingen

Ontwikkeling bekendheid en gebruik contact betalen met bankpas

Ontwikkeling bekendheid aanbieders ridesharing

Steeds grotere rol technologie brengt angst met zich mee

De verwachting is dat nieuwe technologie een steeds grotere rol gaat spelen en steeds meer impact krijgt in onze levens. Dit brengt zorgen en angst met zich mee. De meerderheid van de Nederlanders staat positief ten aanzien van nieuwe technologieën en vindt dat deze innovaties ons leven beter maken. Tegelijkertijd is bijna de helft van de Nederlanders wel eens bang voor hoe de wereld kan veranderen door nieuwe technologie. Het tempo waarin deze veranderingen plaatsvinden, speelt daarbij een belangrijke rol.

Verwachtingen ten aanzien van technologische ontwikkelingen

Optimisme versus zorgen over technologische ontwikkelingen

Verwachtingen en zorgen ten aanzien van technologische ontwikkelingen

Houding tegenover nieuwe technologieën an sich

Mate van angst voor het tempo waarin nieuwe technologieën de wereld veranderen

Mate van angst voor en mate van omarming van nieuwe technologieën

Laagopgeleiden maken zich meer zorgen

Het merendeel van de laagopgeleiden maakt zich zorgen over nieuwe technologie. Ze vinden vaker dat nieuwe technologie het leven niet beter maakt en hebben ook meer moeite om de ontwikkelingen bij te houden. Hoogopgeleiden lijken nieuwe technologie juist te omarmen. Bijna 60 procent van de hoogopgeleiden geeft aan dat enthousiast te worden van nieuwe technologieën. Ook vinden zij relatief vaak dat nieuwe technologieën ons leven beter maken.

Houding tegenover nieuwe technologie naar opleidingsniveau

Mate van enthousiasme voor nieuwe technologie naar opleidingsniveau

Relevantie, gemak, laagdrempeligheid en vertrouwen

Het succes van technologische innovaties lijkt in de praktijk bepaald te worden door een viertal factoren. Relevantie is een basisvoorwaarde. Een nieuwe technologie moet voorzien in een behoefte of een pijnpunt oplossen. Daarbij is het van belang dat het voor gebruikers laagdrempelig en makkelijk is om van de technologie gebruik te maken. Dit betekent dat het niet te veel uitleg vergt, maar ook dat er geen hoge (financiële) drempels zijn. Tenslotte is vertrouwen een belangrijk punt. De aanbieder van de technologie dient vertrouwen te wekken en het is zaak dat de techniek zelf ook betrouwbaar is.

Belangrijke succesfactoren voor technologische innovaties

Succesformule voor technologische innovaties

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website Newcom Research & Ontwikkeling.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie