Naar inhoud

De wederkerigheid van campagnes en klantgedrag

Het in kaart brengen van de customer journey is een van de stappen die plaats moet vinden om het contact met de klant te optimaliseren. De touchpoints en de media die op punten gebruikt kunnen worden, vormen een deel van de campagne. De volgende stap is het leveren van de juiste content. Een campagne wordt vaak gezien als een statisch project. Eenmaal een weg ingeslagen is er geen alternatief meer, want er moet dan zoveel worden aangepast dat het technisch en organisatorisch niet mogelijk is. In de praktijk is de dynamiek in een campagne juist die factor die het managen van een campagne spannend maakt, maar ook complex.

Dynamische campagnes

Het gedrag van een klant is geen statisch gegeven, het gebruik van de media is dynamisch en de impact van de ontwikkelingen draagt ook bij aan veranderende elementen in een campagne. Een campagnemanager moet zich daar van bewust zijn. Bovenal moet hij in de gelegenheid zijn om bij te sturen, de campagne aan te passen of zelfs volledig op zijn kop te zetten. En dat zonder dat daarbij de reguliere processen collectief onder druk komen te staan.

Benodigde samenwerking

Dan komt er nog bij dat een campagne niet geheel op zichzelf staat. Veelal wordt een campagne vanuit één persoon of afdeling geïnitieerd. In de praktijk is het echter zo dat er vaker meerdere mensen en zeker afdelingen bij betrokken zijn. Deze afdelingen moeten met elkaar samen werken. Samenwerken gaat het best als inzichten, informatie en de invulling op eenvoudige wijze met elkaar gedeeld kunnen worden.

Managen campagne

Timo Kohlberg, product marketing manager bij Adobe, geeft in een persoonlijk onderhoud aan dat deze samenwerking beter verloopt met de nieuwe mogelijkheden van de Adobe Marketing Cloud: “Niet alleen de samenwerking wordt ondersteund, ook het daadwerkelijk managen van de gehele campagne. Denk daarbij aan variabelen als het wisselen van een foto op een uiting omdat analyse uitwijst dat de huidige foto minder conversie oplevert. Je krijgt als campagnemanager niet alleen de mogelijkheid om te meten, maar ook de mogelijkheid om bij tegenvallende of afwijkende resultaten de campagne bij te stellen.”

Inzicht klantgedrag

Het vraagt wel wat van de marketingmanager of campagnemanager en zeker van de organisatie”, vertelt Kohlberg. “Het werken met de programma's leidt pas tot succesvolle resultaten als je eerst de processen in kaart brengt. Nadat deze processen, deels of geheel, inzichtelijk zijn kun je gaan experimenteren. We spreken ook van testen, maar je mag het ook leren noemen. Je gaat leren en inzien hoe klanten reageren in de verschillende stappen van een campagne.”

Optimalisatie campagne

De wederkerigheid van de campagne zit hem dan in het feit dat de invulling van de campagne gedrag oplevert van de klant”, aldus Kohlberg. “En het gedrag van de klant daarop de informatie verschaft om de campagne nog beter te maken. Dit zorgt voor de dynamiek. In het digitale domein zijn campagnes namelijk geen statische processen meer. Realtime aanpassingsmogelijkheden dragen bij aan het slagen.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie