Naar inhoud

De wezenlijke veranderingen in business intelligence in 2020

De digitalisering heeft ons bovenal een ongekende hoeveelheid gegevens opgeleverd. Het omzetten van die data naar informatie waaruit inzichten worden verkregen die aanzetten tot doelgerichte acties wordt business intelligence (BI) genoemd. Dit is een vakgebied dat verder reikt dan een aaneenschakeling van Excel-sheets. Het boek ‘Business intelligence voor dummies’ krijgt niet voor niets de subtitel ‘Boekhouden voor marketeers’.

In 2020 wordt elke seconde bijna 1,7 megabyte (MB) aan data gegenereerd. Het potentieel van deze data is oneindig. Bij IT-dienstverlener Toucan Toco worden vijf manieren gezien waarop business intelligence – oftewel het verzamelen, analyseren en presenteren van data om daarmee betere beslissingen te kunnen nemen – in 2020 verandert.

1. Artificial intelligence in business intelligence

Artificial intelligence (AI) heeft invloed op elk gebied binnen organisaties en business intelligence is daar geen uitzondering op. Het grote potentieel van deze technologie belooft menselijke intelligentie te vergroten door een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we omgaan met bedrijfsgegevens en analyses. Hebben we het beste van artificial intelligence in business intelligence al gezien? Zeker niet!

Het is duidelijk dat artificiële intelligentie hoeveelheden gegevens sneller kan verwerken dan mensen. Bovendien biedt de technologie een nieuw perspectief in business intelligence en wordt het verkrijgen van inzichten die eerder onopgemerkt bleven gemakkelijker.

Met de opkomst van explainable artificial intelligence (XAI), oftewel het verklaren hoe kunstmatige intelligentie tot een bepaalde uitkomst komt, duurt het niet lang duren voordat AI-beslissingen op een begrijpelijke manier gerechtvaardigd kunnen worden. En de verwachting is dat het komende jaar meer kritieke ontwikkelingen plaatsvinden. Artificial intelligence in business intelligence is een blijvende ontwikkeling en de impact ervan is ver na 2020 voelbaar.

2. Focus op datakwaliteit

Data vormen de levensader van elke organisatie. Er is echter één essentieel voorbehoud: als data niet nauwkeurig, actueel, consistent en volledig zijn, kan dit niet alleen tot verkeerde beslissingen leiden maar zelfs de winstgevendheid aantasten. Informatietechnologiebedrijf IBM heeft berekend dat alleen al in de Verenigde Staten van Amerika bedrijven elk jaar 3,1 biljoen dollar verliezen door slechte datakwaliteit. Slechte datakwaliteit is een probleem waar bedrijven van alle groottes al lang last van hebben. Dit probleem wordt nog erger naarmate databronnen steeds meer met elkaar verweven raken.

De opkomst van data quality management zorgt voor verandering. Beheer van datakwaliteit is een integraal proces dat technologie, proces, de juiste mensen en organisatiecultuur combineert om data te leveren die niet alleen nauwkeurig maar ook nuttig zijn.

Data quality management was een van de populairste focusgebieden in business intelligence in 2019. Iedere onderneming wil processen voor het optimaliseren van datakwaliteit implementeren om beter business intelligence toe te kunnen passen. In 2020 wordt deze focus nog groter.

3. Overal actionable analytics

Traditioneel bestaat er een letterlijke afstand tussen waar BI-data worden verzameld en waar BI-inzichten ontstaan. Om echter grip te houden op zakelijke workflows en processen kunnen bedrijven niet langer data analyseren in de ene silo en actie ondernemen in de andere silo.

Gelukkig zijn moderne BI-tools zo geëvolueerd dat bedrijfsdata beschikbaar gemaakt kunnen worden daar waar gebruikers actie willen ondernemen. Deze tools worden samengevoegd met kritieke bedrijfsprocessen en workflows door bijvoorbeeld dashboard-uitbreidingen en application programming interfaces (API's). Als gevolg hiervan is het nu eenvoudig om actionable analytics te implementeren om het besluitvormingsproces te versnellen.

Zakelijke gebruikers kunnen nu data inzien, er bruikbare inzichten uit afleiden en deze implementeren – allemaal op één plek. De meeste BI-tools bieden bovendien mobile analytics om overal en altijd inzichten te leveren. Hoewel actionable analytics een van de opkomende trends in business intelligence is, is de populariteit ervan al groot en neemt dit volgend jaar alleen maar toe.

4. Data storytelling wordt de norm

Data analyseren is één ding, data interpreteren en er lering uit trekken is een tweede. Juist die interpretatie en inzichten uit data vormen de leidraad voor besluitvorming in het BI-proces. Bedrijven hebben zich gerealiseerd dat dashboards-cijfers alleen geen zin hebben als ze niet nauwkeurig zijn voorzien van een context en kunnen worden geïnterpreteerd.

In de data-gedreven wereld wordt data storytelling daarom steeds belangrijker. Storytelling voegt context toe aan statistieken en biedt het verhaal dat nodig is om inzichten om te zetten in daden. In 2020 zorgt data storytelling voor een verdieping voor de manier waarop bedrijven data gebruiken om nieuwe inzichten te ontdekken.

5. Data discovery verrijkt met datavisualisatie

Data discovery is een proces waarbij data uit meerdere silo's en databases worden verzameld en samengevoegd in één bron om de analyse te vereenvoudigen. Dit helpt bedrijven ook om betere afstemming en samenwerking te realiseren tussen mensen die de data prepareren voor analyse en de mensen die de analyse uitvoeren en er inzichten uithalen. Systemen voor data discovery maken het steeds gemakkelijker voor iedere medewerker om toegang te krijgen tot data en er de informatie uit te halen die men nodig heeft. Ook datavisualisatie ontwikkelt zich en is onder meer uitgebreid met heat maps en geografische functionaliteit.

Doordat data discovery en datavisualisatie de eindgebruiker steeds meer bieden, is de verwachting dat organisaties in 2020 de data die zij tot hun beschikking hebben nog beter weten te benutten en daarmee onverwachte inzichten kunnen blootleggen.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie