Naar inhoud

De worsteling van Nederlandse verzekeraars met big data

De digitalisering van de wereld leidt tot een enorme informatieberg. Ongemerkt laten consumenten een spoor aan gegevens achter. Deze big data vormen voor bedrijven en instellingen de voedingsbodem voor een optimale customer experience. Maar de grote hoeveelheid gegevens is ook een complexe materie in met name de financiële dienstverlening. Het wordt tijd dat Nederlandse verzekeraars gaan nadenken over privacy, solidariteit en het sturen van gedrag.

Verzekeren in de datagedreven samenleving

Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut naar verzekeren in de datagedreven samenleving. Het instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. De onderzoekers hebben specialisten bij de innovatieafdelingen van Delta Lloyd, Reaal en coöperatie DELA, bij het Verbond van Verzekeraars, bij universiteiten en bij het nieuwe initiatief Fairzekering geïnterviewd. De interviews zijn aangevuld met literatuuronderzoek en met eerdere studies van de instelling over de datasamenleving.

Betekenis nieuwe modellen voor publieke waarden

Nederlandse verzekeraars blijken op dit moment nog niet massaal met big data bezig te zijn. Toch kunnen deze financiële dienstverleners maar beter snel gaan nadenken over wat nieuwe verzekeringsmodellen betekenen voor publieke waarden als privacy, solidariteit en het sturen van gedrag. De onderzoekers verwachten dat de relatie tussen klant en verzekeraar verandert door het gebruik van big data.

Verzekeringspremie op basis van rijgedrag

Een voorbeeld is de autoverzekering. Die is nu nog mede gebaseerd op de leeftijd van een bestuurder omdat jonge mensen over het algemeen meer schade veroorzaken. Maar verzekeraars experimenteren met een nieuw type verzekering waarbij de premie niet van de leeftijd maar van de rijstijl van de bestuurder afhangt. Hoe hard je rijdt, remt en optrekt, blijkt uit de gegevens van de boordcomputer. De nieuwe verzekering is op de persoon afgestemd en dat ondermijnt het tot nu toe gehanteerde principe van solidariteit. Verzekeraar Achmea werd gespreksonderwerp van de dag met het bieden van premiekorting in ruil voor rijgegevens, maar is zeker niet de eerste maatschappij die dat biedt.

Zorgvuldige afweging over sturen van gedrag

De onderzoekers waarschuwen voor vreemde situaties als verzekeraars met big data aan de slag gaan. Zo experimenteren buitenlandse verzekeraars met premiekorting als je veel stappen verzamelt op je stappenteller. Door een beloning te koppelen aan het aantal stappen geeft de verzekeraar een impliciet oordeel dat een rondje hardlopen een betere besteding van de avond is dan een bezoekje op de bank bij je familie. Verzekeraars moeten dus een zorgvuldige afweging maken hoe ze gedrag willen sturen.

Transparantie gewenst over waarborg privacy

Verder wordt in het onderzoek benadrukt dat het toenemende gebruik van data uit verschillende bronnen ertoe leidt dat het voor klanten steeds onduidelijker wordt hoe premies tot stand komen. Verzekeraars zouden er, aldus de onderzoekers, goed aan doen om openheid te geven over welke data ze verzamelen en om klanten controle te geven over hun eigen data.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie