Naar inhoud

Digital marketing krijgt steeds groter aandeel in de marketingmix

De Nederlandse marketingmanager verwacht dat digital marketing in de komende drie jaar nog verder zal groeien. Was de verdeling in mediabestedingen eind 2016 nog 54 procent online en 46 procent traditioneel, naar verwachting zal deze verdeling in 2020 zijn verschoven naar 66 procent online en 34 procent traditionele media-inzet. Om gebruik te kunnen maken van alle nieuwe data die door deze digitale verschuiving beschikbaar komen, verwachten bedrijven flink te moeten investeren in technologie die marketing verder automatiseert.

Richting één-op-één-marketing

Datamanagementplatforms worden hierbij steeds meer standaard – 36 procent maakt gebruik van een DMP, 55 procent is ermee bezig – en de grote meerderheid van bedrijven heeft een datastrategie geformuleerd. 74 procent verwacht hierdoor binnen drie jaar één-op-één-marketing te kunnen toepassen. Dit leert de eerste editie het ‘Report on Digital Marketing Innovation – The Netherlands’ dat is samengesteld door de branchevereniging voor digital marketing IAB op basis van onderzoek door adviesorganisatie Deloitte Digital.

Toekomst van digital marketing

Het rapport richt met name op drie thema’s rondom de toekomst van digital marketing die aan vooraanstaande Nederlandse marketeers zijn voorgelegd:

* hun visie op het gebied van marketing en innovatie;

* de trends waarop zij hun mensen en budget inzetten in de komende drie jaar;

* de veranderingen in de persoonlijke rol;

* de wijze waarop zij omgaan met interne veranderingen.

Meer activiteiten in-house

Terwijl de inkoop van media en het uitvoeren van marketingactiviteiten voorheen veelal werd uitbesteed, lijkt hierin verandering te komen. Bijna 20 procent van de ondervraagden geeft aan media zelf in te kopen. 55 procent van de marketingactiviteiten worden momenteel volledig zelf uitgevoerd. De verwachting is dat dit in de aankomende drie jaar verder groeit naar 63 procent. Gebrek aan transparantie over marges bij derde partijen (75%) maar ook de wens zelf meer controle te houden zijn hiervoor de belangrijkste beweegredenen.

Totale integratie kanalen

In de komende drie jaar verwacht men een totale integratie van marketingkanalen. Er wordt gesproken over de categorie ‘audiovisueel’ in plaats van radio of tv en er wordt cross-channel geoptimaliseerd (48%). Mobiel zal een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in de marketingmix (58%) en er wordt voorzichtig met virtual reality en augmented reality geëxperimenteerd. Voorlopig is de waarde nog niet bewezen en grote investeringen blijven vooralsnog dan ook uit.

Data de grootste uitdaging

De respondenten geven aan veel uitdagingen te zien in het verwerken van data. Technische aspecten en datakwaliteit (35%) worden vaak genoemd, ook het omgaan met privacy (35%) en het actueel houden van data (25%). Daarnaast komen het bij elkaar brengen van data uit verschillende interne bronnen (45%) en het omzetten van de data-inzichten in concrete acties (25%) naar voren. Het vergaren van deze inzichten is bovendien lastig door het gebrek aan personeel met de juiste competenties.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van IAB.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie