Naar inhoud

Digitale innovatie kleurt de arbeidsmarkt

De typekamer is leeg en ook op de postkamer wordt het steeds rustiger. De voortgaande digitalisering bepaalt meer en meer de inhoud van de werkzaamheden die binnen een organisatie verricht worden. De vraag naar mensen met digitale vaardigheden wordt dan ook steeds groter. De sociale media hebben de weg geplaveid voor de wereld van de big data. De analyse van deze enorme hoeveelheid gegevens zorgt dat marketing een technisch vak is geworden. Resultaten van de klantgerichte inspanningen zijn meetbaar geworden. En dat maakt de marketeer van vandaag tot in een spin op het web.

Dynamiek digitale innovatie

In de Verenigde Staten is de vraag op de arbeidsmarkt inmiddels weer op het niveau van 1997. Bedrijven en instellingen moeten weer veel inspanningen verrichten de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Gezien deze toenemende concurrentiestrijd voor talentvolle medewerkers is het voor werkgevers, werknemers en beleidsmakers van belang inzicht te verkrijgen in de dynamiek van de digitale innovatie en de werkzaamheden die daaraan verbonden zijn.

Krapte op de arbeidsmarkt

De werkloosheid onder hoogopgeleide volwassenen in de V.S. bedroeg in mei 2015 slechts 2,7 procent. Daar waar middelbaar opgeleiden veelal een gebrek aan vaardigheden wordt verweten, is het vooral interessant te kijken naar de professionals die verantwoordelijk zijn voor de groei van de Amerikaanse economie in de afgelopen jaren. En dan wordt een beeld verkregen van de impact van technologie in een indrukwekkende en brede waaier van vrije beroepen in uiteenlopende sectoren.

Software domineert de wereld

Al in 2011 heeft Marc Andreessen, onder andere de bedenker van de webbrowser van Netscape, gesteld dat software de wereld gaat domineren. Zijn hypothese luidt dat de economie voortdurend meer bepaald wordt door software-gerichte ondernemingen die van invloed is op een breed scala aan sectoren. Vier jaar later kunnen we vaststellen dat ongeveer 1 op de 20 vacatures op de Amerikaanse arbeidsmarkt betrekking heeft op ontwikkeling en engineering van software.

Tekort aan software-ontwikkelaars

Het tekort aan software-ontwikkelaars is niet onopgemerkt gebleven en inmiddels duidelijk in kaart gebracht. Het heeft dan ook geleid tot een dialoog op nationaal niveau over de economische mogelijkheden. Jongeren, vrouwen en kansarme bevolkingsgroepen zijn opgeroepen een carrière in digitale beroepen te overwegen. Immers, werkgevers zijn steeds meer op zoek naar medewerkers die programmeertalen als Python, JavaScript en SQL beheersen.

Veel belangstelling voor IT-opleidingen

Hoewel voor de meeste functies vooral ervaring gevraagd wordt, mag het geen verrassing heten dat opleidingen gerelateerd aan IT tot de top drie van meest gevraagde functievoorwaarden behoren. Niet alleen snelgroeiende technologiebedrijven als Facebook en Uber zijn voor deze recent afgestudeerden in de markt, maar bedrijven en instellingen in alle sectoren kloppen aan bij hen. Van financiële instellingen tot ziekenhuizen en overheidsinstanties. De vraag naar digitale vaardigheden is opvallend breed zichtbaar. Van de bank J.P. Morgan, naar farmaceut United Health, tot automobielfabrikant General Motors.

Analytics en data-gerichte vaardigheden

Een andere veel gevraagde vaardigheid gerelateerd aan de digitalisering is analytics en het vermogen te werken met, verwerken van en verkrijgen van inzichten uit big data. Dat deze term veel meer is dan een modewoord, blijkt uit het gegeven dat analytische en data-gerichte vaardigheden het afgelopen jaar in 4 miljoen Amerikaanse vacatures genoemd worden. Daarmee is data-analyse een van de meest gevraagde competenties.

Data-wetenschapper meest sexy job

Niet voor niets heeft de Harvard Business Review de data-wetenschapper het label “de meest sexy job van de 21ste eeuw” gegeven. Deze beroepsgroep domineert op dit moment dan ook de arbeidsmarkt. En wat veelal onderkend wordt, is dat vergelijkbaar met software-ontwikkeling of wellicht zelfs nog meer, de vraag naar analytische vaardigheden alom aanwezig is. Dwars door alle niveaus en functies in een organisatie, van financiële analisten, naar webdevelopers tot risicomanagers. Verder zijn analytische vaardigheden in veel bedrijfstakken erg geliefd, variërend van verpleegkunde en volksgezondheid tot strafrecht. Zelfs in de kunst- en cultuursector bestaat een grote behoefte aan deze competenties.

Analytics bovenaan strategische agenda

Tom Davenport, een expert op dit terrein, stelt dat organisaties die analytics onderdeel hebben gemaakt van de strategie niet alleen gebruikmaken van datawetenschappers van het allerhoogste niveau. Deze bedrijven en instellingen stimuleren het analyseren van gegevens in alle geledingen en maken het een onderdeel van de cultuur. De bijna exploderende behoefte aan analytische vaardigheden bij een verscheidenheid aan werknemers zetten analytics en data-gerelateerde thema's dan ook bovenaan de strategische agenda van menige organisatie.

Digitalisering heeft marketinglandschap veranderd

De digitale innovatie heeft ook het marketinglandschap een ander aangezicht gegeven. De digitale en mobiele kanalen hebben het werk van de marketeer in een relatief korte tijdsspanne geheel veranderd. De verwachtingen zijn dat de uitgaven aan mobiele marketing de komende periode jaar op jaar verdubbelen en dat twee derde van de groei in consumentenreclame op digitale platformen plaatsvindt. In tijden van economische expansie zijn naamsbekendheid en klantwerving belangrijke speerpunten van bedrijven met bijpassende investeringen. Wellicht zijn marketingmanagers om die redenen verrassend moeilijk te vinden.

Veel vraag naar marketingmanagers

Zo zijn de meeste vacatures bij snelgroeiende technologische ondernemingen als Amazon en Facebook na software-engineers voor marketingmanagers. Deze individuen beheersen het werven van klanten, navigeren moeiteloos over nieuwe kanalen en hebben analytische kwaliteiten. De marketingmanager is het kritieke station op de carrièreladder in marketing en sales en in het personeelsbestand van de onderneming geworden. In die hoedanigheid streeft hij met jonge en creatieve krachten naar volwassen productontwikkeling en marktleiderschap. De grote uitdaging voor marketingmanagers is het opdoen van ervaring. Die marketeers met een gedegen staat van dienst op het nog ontluikende terrein van de digitale marketing hebben over belangstelling niets te klagen.

Sociale media in alle lagen en afdelingen

Hoewel sociale media veelal gerelateerd worden aan marketing, zijn competenties op deze kanalen in alle lagen en afdelingen van een organisatie gewenst. Dit is duidelijk een gevolg van het niet te ontkennen gegeven dat de sociale media een vast onderdeel zijn geworden van de wijze waarop wij leven, werken, consumeren en ontspannen. Natuurlijk is evident dat veel organisaties competenties op dit gebied vragen voor marketingfuncties, maar ook op andere posities worden deze vaardigheden veel gevraagd. Dat gaat van juridische medewerkers die de privacy-aspecten van sociale media vertalen in beleid, naar technici die met behulp van application programming interfaces (API's) producten integreren met deze kanalen, tot managers die intern en extern met hun publiek communiceren.

Andere benadering van het menselijke kapitaal

Zoals beheersing van Microsoft Office inmiddels tot de standaard bagage van een medewerker behoort, is het van belang vast te stellen hoe het gebruik van sociale platformen, inclusief optimalisatie en analyse, een belangrijk aspect geworden is op de arbeidsmarkt. Deze vaardigheden vertegenwoordigen een structurele verandering en vormen geen hype of tijdelijke trend. Het zijn juist de snelle, bijna dagelijkse, digitale innovaties die vereisen dat organisaties het menselijke kapitaal anders benaderen.

Nieuwe oplossingen voor ontwikkeling talent

Traditionele personeelsplanning voor de lange termijn met opleidingen gefocust op verbreding en verdieping blijft zinvol. Maar de jaarlijkse stijging van het aantal digitale platforms, talen, applicaties en instrumenten vragen een andere visie op menselijke ontwikkeling. Daarom zien we steeds meer nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen ontstaan tussen grote werkgevers, onderwijsinstellingen en start-ups. Allemaal gericht op de ontwikkeling van de digitale vaardigheden, gegoten in nieuwe onderwijsvormen. Omdat de technologische ontwikkelingen exponentieel gestalte krijgen en personeelsbestanden aan vernieuwing onderhevig blijven, is het zaak digitale innovaties voortdurend in het oog te houden. Want alleen op die manier kunnen nieuwe oplossingen voor de ontwikkeling van talent ontdekt worden.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie