Naar inhoud

Digitale revolutie heeft grote gevolgen voor werk en verzuim

“Voor veel mensen verandert de manier waarop zij werken en in veel sectoren verdwijnen veel banen geheel door snelle digitale ontwikkelingen. Niet alleen het werk verandert, maar ook de verhouding tussen werkgever en medewerkers en zelfs het ziekteverzuim. In de komende jaren komt steeds meer nadruk te liggen op duurzame inzetbaarheid en sociale mobiliteit. Dat vergroot de kansen voor medewerkers om een betekenisvol bestaan op te bouwen, zowel voor, tijdens als na een dienstverband. Het helpt bedrijven en maatschappelijke organisaties om wendbaarder te worden om zo te kunnen inspelen op de snelle veranderingen.”

Hoger geschoold personeel

Dat stelt Hans van Bussel. Hij is algemeen directeur van verzuimverzekeraar Sazas. “Onze organisatie is 25 jaar geleden opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de agrarische en groene sector”, vertelt hij. “Na het privatiseren van de Ziektewet in 1994 sloten werkgevers zich bij ons aan om het financiële risico van verzuim te beperken en te voorkomen dat medewerkers ziek thuis kwamen te zitten. Na de vervanging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) nam het risico op een inkomensterugval voor gedeeltelijk afgekeurde werknemers sterk toe en werd ook dit door werknemers en werkgevers gezamenlijk opgepakt. Ook de agrarische sector is de afgelopen jaren veel meer hightech geworden: bloemen komen op roltafels naar de mensen toe en planten oogsten gaat automatisch. Dit vraagt om hoger geschoold personeel en het leidt tot een verandering van het verzuim. Fysieke klachten maakten plaats voor burn-out-klachten. Ook de vergrijzing heeft invloed op het verzuim: oudere medewerkers zijn niet vaker ziek, maar wel langer.”

Duurzame inzetbaarheid

“Als verzuimverzekeraar helpen wij bedrijven het risico van verzuim te beheersen en verzuim te voorkomen en verminderen”, zegt Van Bussel. “Ons doel is om bedrijven in de agrarische en groene sector en het midden- en kleinbedrijf gezond te houden. Als een mkb’er te maken krijgt met een zieke werknemer, komt er veel op het bedrijf af. Het is dan prettig samen te werken met een partner die helpt het financiële risico te beheersen en helpt het verzuim te verminderen. Maar het voorkomen van verzuim is uiteindelijk het belangrijkste. Ook in bij mkb’ers wordt duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker. Het werk verandert en het bedrijf en de medewerkers moeten mee veranderen om wendbaar te blijven voor de snelle veranderingen in de economie. Dat vraagt ook om sociale mobiliteit, omdat een betekenisvol bestaan vaak niet meer in dezelfde baan of bij dezelfde werkgever te vinden is. Als dat besef eenmaal is ontstaan, ontwikkelen medewerkers een andere motivatie ontwikkelen voor hun carrière en hun levenspad. Zij verwachten dan ook andere zaken van hun baan en hun werkgever.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie