Naar inhoud

Digitale toegankelijkheid websites overheden is onvoldoende

Alle Nederlandse overheidsinstanties dienen zich sinds woensdag 23 september 2020 te verantwoorden over hun digitale toegankelijkheid. Dat moet met een toegankelijkheidsverklaring. Het grootste deel van de sites van overheidsinstanties is momenteel echter vooralsnog onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking, want slechts 1 procent van de overheidswebsites mag het etiket toegankelijk dragen. Bovendien blijkt dat op de meerderheid van die websites nog geen toegankelijkheidsverklaring te vinden is.

Dat blijkt een analyse van 7.000 websites van de Nederlandse overheid, die is uitgevoerd toegankelijkheidsexperts Ron Beenen en Jules Ernst van adviesbureau 200 OK.

Duizenden overheidswebsites buiten beeld

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 5.000 van de 7.000 overheidswebsites niet in het register met verklaringen zijn opgenomen. Hiervan is dus geen duidelijk zicht op de toegankelijkheid. Dit zijn sites van onder meer veiligheidsregio’s, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s), omgevingsdiensten, diverse Rijksdiensten, gemeenten, provincies en waterschappen. Van de 2.000 websites die een verklaring hebben en in het register zijn geplaatst, voldoen er 70. Dit is 1 procent van het aantal onderzochte sites.

“Het ontbreken van een formele online verklaring is een teken dat digitale toegankelijkheid niet als erg belangrijk wordt gezien”, stelt Ron Beenen. “Het belang van toegankelijkheid leeft vaak wel op de werkvloer, maar helaas nog steeds te weinig als bestuurlijke verantwoordelijkheid.”

Toegankelijkheid is noodzaak voor mensen met een beperking

Dat overheidswebsites toegankelijk zijn, is voor een grote groep mensen noodzakelijk om mee te kunnen doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor dove en slechthorende mensen, maar ook voor blinde en slechtziende mensen en mensen met een beperkte handfunctie. Toegankelijkheid is ook belangrijk voor mensen met een cognitieve beperking of autisme. Zij kunnen op een ontoegankelijke site niet bij overheidsvoorzieningen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen hulpmiddel aanvragen of aangifte doen van diefstal.

Website Vattenfall is drempelvrij

Energiebedrijf Vattenfall heeft als eerste onderneming in haar bedrijfstak in Nederland het ‘Waarmerk drempelvrij’ ontvangen, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Als een website toegankelijk is, kan deze door alle bezoekers goed worden gebruikt. Slechts een beperkt aantal Nederlandse bedrijven en instanties mogen zich drempelvrij noemen.

Een toegankelijke website werkt in alle browsers, op alle platforms en op alle apparaten. Voor blinden en slechtzienden is er software die de tekst van het scherm opleest en er is een brailleleesregel die de tekst op de website vertaalt naar braille. De naar schatting 350.000 slechtzienden in Nederland kunnen de site daardoor optimaal gebruiken. De website van de energieleverancier werkt nu ook zonder muis. Dat is niet alleen handig voor een websitebezoeker die met zijn laptop in de trein zit en geen plek heeft voor de muis. Het is namelijk ook ideaal voor bezoekers die door ouderdom of een motorische beperking de muis niet kunnen bedienen.

“We hechten aan inclusie en willen dat onze klanten zoveel mogelijk in staat zijn om zelfstandig informatie tot zich te nemen en keuzes te maken”, zegt Cindy Kroon, vice president customers & solutions regio Nederland en het Verenigd Koninkrijk bij Vattenfall. “Alle bezoekers moeten in staat zijn om onze site optimaal te gebruiken – ook als je slechtziend of kleurenblind bent, of wanneer je arm in het gips zit en je geen muis kunt gebruiken. Iedereen heeft tenslotte energie nodig. Met de aanpassingen die we nu hebben doorgevoerd, is iedere Nederlander in staat om door onze website te navigeren.”


Belangenbehartigers reageren verontrust

“De uitkomsten van dit onderzoek zijn ronduit zorgelijk”, duidt Illya Soffer. Zij is directeur van Ieder(in), de landelijke belangenbehartiger in Nederland voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. “Een grote groep mensen kan niet volwaardig deelnemen in de samenleving, omdat overheidssites ontoegankelijk zijn. Het is uiterst bedroevend dat toegankelijkheid anno 2020 nog steeds niet standaard is. Juist in deze tijd waarin mensen steeds vaker naar digitale loketten verwezen worden, is toegankelijkheid een absolute noodzaak. Het verdrag Handicap van de Verenigde Naties is hier bovendien heel helder over: toegankelijke informatie is een mensenrecht. Werk aan de winkel dus.”

Na twaalf jaar nog te weinig resultaat

Nederlandse overheidsinstanties hebben al in 2008 afgesproken om hun websites toegankelijk te maken. De wettelijke verplichting is al vanaf 1 juli 2018 bekend. Het wordt door de onderzoekers dan ook zorgelijk genoemd dat nog zo veel organisaties niet voldoen of zelfs geen verklaring hebben. Dat ligt niet alleen aan de overheden zelf.

“Websitebouwers die voor veel overheidsorganisaties werken, zijn ook belangrijk”, aldus Jules Ernst. “Als ontwikkelaars toegankelijk bouwen, levert dat gelijk verbetering op voor heel veel gebruikers. IT-dienstverleners moeten bekend zijn met de eisen die aan hun software gesteld worden. Overheidsorganisaties dienen natuurlijk zelf ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Die komen er nu achter dat ze te maken hebben met een wildgroei aan websites, waarbij je je af kunt vragen of al die losse websites nodig zijn.”

Kwaliteit van de digitale dienstverlening

“Dit vraagstuk gaat over de kwaliteit van de digitale dienstverlening”, benadrukt Ron Beenen. “Gebruikers met een functiebeperking hebben als eerste belang bij goed gebouwde websites. Laten we hopen dat dit register bijdraagt aan het vergroten van de bewustwording bij overheidsorganisaties in Nederland. De eerste tekenen zijn gelukkig positief.”

Foto’s: Ron Beenen

Tip: Wil jij je verder ontwikkelen in het vakgebied digitale marketing? Dan is de opleiding Digital & Online Marketing wat voor jou!

  • In 4 maanden tijd leer je hoe je de mix voor digitale marketing optimaal inzet om je marketingdoelstellingen te behalen.
  • Naast de opleiding maak je een digital marketing plan voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie