Naar inhoud

Digitale transformatie wordt geremd door availability gap

91 procent van de bedrijven in de Benelux is bezig met initiatieven op het gebied van digitale transformatie. Bij twee derde van de bedrijven zijn deze initiatieven al omgevormd tot concrete processen. Er is bij bedrijven duidelijk een grote drang om te innoveren, zodat ze concurrentievoordeel kunnen behalen. Dit legt een forse druk op bedrijven om 24 uur per dag en 7 dagen in de week toegang te bieden tot diensten, data en apps, op elk moment en vanaf elke plek. Maar er is een diepe kloof tussen gebruikersverwachtingen en wat de IT-afdeling kan leveren, de zogeheten availability gap. Dit belemmert de innovatie.

Beperking innovatie

Dit leert een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Enterprise Strategy Group (ESG) in opdracht van IT-dienstverlener Veeam Software. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het rapport ‘2017 Availability Report’. 51 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft dan ook aan dat ze last hebben van een availability gap. Deze kloof tussen wat gebruikers nodig hebben en wat IT kan leveren, kost een organisatie tot wel 20,4 miljoen dollar per jaar. Bijna de helft van de respondenten geeft toe dat dit de innovatie beperkt.

Continue toegang

Het rapport laat zien dat 65 procent van de bedrijven in de Benelux van mening is dat beschikbaarheid – de continue toegang tot diensten – een vereiste is voor digitale transformatie. Echter, de meerderheid heeft het gevoel dat ze hierin belemmerd worden door ongeplande downtime van services door cyberaanvallen, uitval van de infrastructuur of het netwerk, en natuurrampen – serverstoringen die per incident gemiddeld 66 minuten duurden. Hoewel veel organisaties hun transformatie nog aan het plannen zijn of aan het begin ervan staan, zegt twee derde dat het om kritische initiatieven gaat, die erg belangrijk zijn voor het management en voor de verschillende bedrijfsonderdelen.

Kosten van uitval

Het onderzoeksrapport toont opnieuw de echte impact van downtime op bedrijven. Hoewel de downtimekosten variëren, laten de uitkomsten zien dat de gemiddelde jaarlijkse kosten van downtime voor elke organisatie in deze studie uitkomen op 20,4 miljoen dollar ten opzichte van 16 miljoen dollar vorig jaar. Downtime en dataverlies leiden ook tot veel publiciteit, met gevolgen die moeilijk uit te drukken zijn in financiële cijfers. De studie van 2017 laat zien dat bij bijna driekwart van de bedrijven het klantvertrouwen afneemt. 60 procent heeft schade ervaren aan zijn merkintegriteit, wat zowel de merkreputatie als de klantretentie beïnvloedt. Kijkend naar interne implicaties ziet 42 procent van de respondenten een afnemend medewerkersvertrouwen en 33 procent een verschuiving in het toewijzen van projectresources om ‘troep op te ruimen’.

De multicloud-toekomst

Het is niet verrassend dat de cloud en de verschillende gebruiksmodellen de manier veranderen waarop bedrijven omgaan met hun dataprotectie. Het rapport laat zien dat bedrijven de cloud meer en meer zien als een geschikte springplank voor hun digitale agenda. Naar verwachting zullen de investeringen in Software-as-a-Service (SaaS) in de komende 12 wereldwijd stijgen met meer dan 50 procent. Bijna de helft van de businessmanagers denkt dat cloudproviders betere servicelevels voor hun bedrijfskritische data kunnen leveren dan de eigen IT-afdeling. Investeringen in Back-up-as-a-Service (BaaS) en Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaaS) stijgen naar verwachting ook naarmate organisaties deze combineren in de cloud.

Uitdagingen beschermingskloof

Verder ervaart 37 procent van de bedrijven een protection gap. Dat is de mate waarin de tolerantie van een organisatie voor dataverlies wordt overschreden door het gebrek aan bescherming van data door IT. Aan verwachtingen op het gebied van uptime wordt consequent niet voldaan door onvoldoende beschermingsmechanismen en beleid. Hoewel bedrijven in de Benelux zeggen dat ze slechts 24 minuten per jaar (72 minuten wereldwijd) aan dataverlies kunnen tolereren voor wat betreft ‘hoge prioriteit’-applicaties, laten de onderzoeksresultaten zien dat respondenten in de praktijk 60 minuten (127 minuten wereldwijd) aan dataverlies ervaren. Dat is een verschil van bijna een uur. Dit zorgt voor belangrijke risico’s voor elke organisatie.

Beste gebruikerservaring

“Vandaag de dag is nabijheid cruciaal en consumenten hebben geen enkele tolerantie voor downtime, zij het in de bedrijfsomgeving of in hun persoonlijke situatie”, zegt Peter McKay, president en COO van Veeam Software. “Bedrijven zijn heel sterk gericht op het leveren van de beste gebruikerservaring en of dat lukt, hangt af van beschikbaarheid. Elke vorm van minder dan 24.7.365-toegang tot data of applicaties is onacceptabel. Ons rapport laat echter zien dat continue toegang een waandenkbeeld is. Daarom moeten bedrijven nieuwe vragen stellen op het gebied van transformatieplannen en een andere conversatie starten over de bestaande infrastructuur. Bedrijven staan voor een belangrijke uitdagingen door concurrenten die er wel in slagen deze uptime te realiseren en dat te combineren met de gebruikerservaring.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Veeam Software.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie