Naar inhoud

Digitalisering maakindustrie nog urgenter door coronacrisis

“De coronacrisis heeft rechtstreeks invloed op de toeleveringsketens in de maakindustrie. Of het nu gaat om vraaguitval of leveringsproblemen, de afhankelijkheid van bedrijven onderling in de keten wordt zichtbaarder dan ooit. De verwachting is dat de digitale transformatie in de maakindustrie – die al aan een opmars bezig was – door de uitbraak van COVID-19 aan urgentie wint. Ondernemingen die vooroplopen met een connected supply chain hebben niet alleen contact met hun leveranciers, maar ook met de leveranciers van die leveranciers.”


Handelingsperspectief

“Dat geeft ruimte om te anticiperen”, stelt Bas Weber, partner bij accountants- en adviesorganisatie PwC. “Dat is nodig omdat er momenteel namelijk abrupte bewegingen plaatsvinden in de productieketen bij allerlei maakbedrijven. Leveringen aan producenten gaan niet door en het voorraadbeheer heeft met tekorten te maken. De buitengewone omstandigheden laten zien dat de ondernemingen die de inkoop, de voorraad en de productie goed op elkaar hebben aangesloten – en ver in de keten kunnen kijken – enigszins kunnen anticiperen. Een groot aantal organisaties loopt tegen problemen in de toeleveringsketen aan. Een verregaande integratie van deze supply chain maakt de mogelijke problemen sneller duidelijk, waardoor er eerder handelingsperspectief ontstaat.”

Vraag consumenten leidend

“De verwachting is dat voor maakbedrijven de coronacrisis een extra aanleiding is om door te pakken met de digitale transformatie. De nadruk van ons werk voor klanten in de maakindustrie lag al meer en meer op de digitalisering. Iedereen merkt dat hier grote kansen liggen. De noodzaak om die kansen te benutten, groeit in deze periode alleen maar verder.” Ook Bas Voeten, senior director bij PwC, ziet de toepassing van digitale technieken toenemen. Volgens hem volgt de maakindustrie een ontwikkeling die eerder al in de retail is gestart: “De vraag van de uiteindelijke consumenten wordt steeds meer leidend. Bedrijven die data over die consumenten verzamelen, hebben duidelijker en sneller inzicht in de klantvraag. Dat proces ontwikkelt zich ook in de maakindustrie verder, zodra ondernemingen de gevolgen van de crisis achter zich kunnen laten.”

Verhogen efficiëntie in de supply chain

“Om data te kunnen toepassen, is goed datamanagement nodig dat bottom-up of top-down georganiseerd wordt. Het fundament onder de data is een overzichtelijk en schaalbaar IT-landschap”, duidt Bas Weber. “Om aan de vraag van de consumenten te voldoen, geven maakbedrijven de operatie door digitalisering slimmer vorm. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van tags voor radiofrequency identification (RFID), zodat je precies weet waar de onderdelen en de producten zich bevinden. Die transparantie in de keten komt dan dus ook van pas om te anticiperen op de tekorten in omstandigheden als de huidige tijd. Daarnaast voorspellen ondernemingen met data-analyse de vraag beter en met robots wordt het productieproces geautomatiseerd. Een belangrijk onderwerp van de digitalisering in de operatie is het verhogen van de efficiëntie in de supply chain.”

Integreren en optimaliseren

“Het stroomlijnen van de toeleveringsketen draait om integreren en optimaliseren”, aldus Bas Voeten. “Integratie betekent dat een bedrijf allereerst kijkt hoe het met digitale middelen de interne samenwerking kan verbeteren. Hoe zorg je dat onder meer de inkoop, voorraad en productie goed op elkaar zijn aangesloten? Voor stap twee kijken ondernemingen buiten de eigen muren. Weten de leveranciers tijdig wat de organisatie wil maken en weten de klanten wat het bedrijf wil leveren? Door data en digitale processen kunnen vraag en aanbod meer dan ooit op elkaar worden afgestemd – zowel intern als extern.”

Verregaande integratie van de supply chain maakt mogelijke problemen sneller duidelijk, waardoor eerder handelingsperspectief ontstaat.

Verder in de keten kijken

“Bedrijven die voorlopen in deze ontwikkeling, kunnen verder in de keten kijken dan andere ondernemingen”, vertelt Bas Weber. ‘Zij hebben niet alleen contact met hun leveranciers, maar ook met de leveranciers van hun leveranciers en met de leveranciers daar weer van. Zo zijn partijen zo vroeg mogelijk in de keten op de hoogte van hun plannen en weten ze wat er van ze verwacht wordt. De integratie de andere kant op, door contact met de klanten van hun klanten, zorgt dat bedrijven duidelijker in beeld hebben wat de wensen van de uiteindelijke consumenten zijn. Hiermee kan de planning en de productie worden geoptimaliseerd. Dat levert een concurrentievoordeel op. Voor de coronacrisis hebben wij gezien dat bij zulke bedrijven de volatiliteit in vraag en aanbod afnam.”

Data-uitwisseling tussen bedrijven faciliteren

“Een optimaal aangesloten supply chain – waarin processen vrijwel real-time en end-to-end geïntegreerd zijn – is in de Nederlandse praktijk nog zeldzaam”, zegt Bas Voeten. “We zien dat veel maakbedrijven in deelprocessen bezig zijn met de digitalisering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan predictive maintenance, om het onderhoud aan specifieke machines in de eigen fabriek slim te plannen. Een volgende stap is data uit de toeleveringsketen gebruiken als stuurinformatie. Een specifieke kwestie in de supply chain is dat leveranciers en afnemers afhankelijk zijn van elkaars niveau van digitalisering om nieuwe stappen te zetten. Dat is typisch zo’n onderwerp waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn, want we kunnen met meerdere organisaties initiatieven voor de uitwisseling van data faciliteren.”

Vaardigheden en organisatiecultuur

“Bovenal zijn de medewerkers cruciaal om het DNA van de digitale maakindustrie vorm te geven”, benadrukt Bas Weber. “Voor het benutten van alle technologische mogelijkheden heb je mensen nodig met de juiste competenties – data-analisten, data scientists, IT-architecten en technologiedeskundigen die op elke afdeling een plek krijgen. En er moet een organisatiecultuur ontstaan die digitale innovatie stimuleert. Dat begint bij directieleden en managers die het belang van de digitalisering volop uitdragen.”

De vraag van de uiteindelijke consumenten wordt steeds meer leidend. Bedrijven die data over die consumenten verzamelen, hebben duidelijker en sneller inzicht in de klantvraag. Dat proces ontwikkelt zich ook in de maakindustrie verder.

DNA-kenmerken van digitale maakbedrijven

Dit zijn de DNA-kenmerken voor de supply chain van digitale, industriële maakbedrijven:

  • De wensen van de uiteindelijke consumenten worden continu gemonitord als input voor de commerciële initiatieven en de innovaties.
  • De interne onderdelen van de toeleveringsketen – zoals de inkoop, de voorraad en de productie – zijn optimaal op elkaar aangesloten met digitale technologie.
  • De externe partijen in de supply chain – de leveranciers en de afnemers – delen informatie via digitale kanalen om vraag en aanbod te optimaliseren.
  • Het IT-landschap plus het datamanagement, de menselijke vaardigheden en de organisatiecultuur vormen het fundament onder de digitale operatie.

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie