Naar inhoud

Digitalisering ondergeschoven kind in het Nederlandse bedrijfsleven

Directeuren uit het Nederlandse bedrijfsleven zeggen zich bewust te zijn van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Echter, men is nog nauwelijks succesvol in de uitvoering. Nauwelijks een kwart heeft dit thema opgenomen in de strategie. Het aantal concrete digitaliseringsinitiatieven is beperkt. Concrete projecten zijn niet alleen schaars maar worden veelal ook geïsoleerd uitgevoerd.

Concrete initiatieven

Dit blijkt uit onderzoek door adviesbureau OkDelta en headhuntersbureau Holtrop Ravesloot. Zij voerden onderzoek uit onder ruim 130 grote Nederlandse bedrijven vanaf 250 medewerkers met samen meer dan 300.000 werknemers. Uit dit onderzoek blijkt dat het grootbedrijf achterblijft met concrete digitaliseringsinitiatieven. Het onderzoek geeft aan dat minder dan 30 procent van de deelnemers digitalisering in haar strategie opneemt.

Schaars en geïsoleerd

Concrete projecten zijn schaars en geïsoleerd. Daarentegen is in het onderzoek meer dan 70 procent van de bedrijven zich bewust van de kansen en gevolgen van de digitaliseringsgolf. “Je ziet te vaak dat er wel initiatieven zijn, maar dat deze geïsoleerd worden uitgevoerd en onvoldoende businessresultaat opleveren”, aldus Herman Koning, directeur van OkDelta. “De oorzaak hiervan ligt vooral in een gebrek aan de aanwezigheid van kennis en capaciteit van hoog tot laag. Strategische borging ontbreekt hierdoor.”

Ontbreken van kennis

Het grootbedrijf heeft volgens de onderzoekers nog steeds de positie en de kans om voortrekker en spelbepaler te zijn voor digitalisering in Nederland. Achterblijven is gevaarlijk en heeft een negatief effect op de Nederlandse economie, werkgelegenheid en financiële resultaten van de bedrijven. Het onderzoek geeft verder aan dat in nauwelijks 25 procent van het grootbedrijf op dit moment de specialistische kennis en het management beschikbaar is om digitalisering daadwerkelijk tot een succes te maken.

Ruimte voor transformatie

Het werven van digitaal talent is niet alleen lastig vanwege schaarste”, zegt Jan Beerling, partner bij Holtroop Ravesloot. “Maar het vraagt ook veel van het adaptief vermogen van organisaties. Digitale frontrunners zijn niet gewend aan de weerstand binnen traditionele organisaties. Daarnaast willen zij deze alleen trotseren, als er voldoende draagvlak is vanuit de board en de aandeelhouder en hen ook structureel de ruimte wordt geboden om de transformatie te realiseren.”

Digitaal leiderschap

Het is van belang dat het grootbedrijf echt in actie komt”, stelt Kees Groeneveld, founding partner van OkDelta. “De voorbeelden kennen we allemaal. Digitalisering is geen hype, maar realiteit en vraagt daadkracht op een onderwerp waarmee men tot nu toe misschien weinig ervaring heeft. Dat vraagt digitaal leiderschap en een ondernemende geest.” Alarmerend is echter dat er in de top van bedrijven weinig sturend vermogen is op gebied van digitalisering.

Strategische noodzaak

Nauwelijks 35 procent geeft aan dat in de eigen Raad van Commissarissen digitalisering structureel op de agenda staat. Daarnaast geeft 80 procent aan dat er onvoldoende kennis van en ervaring met digitalisering aanwezig is in de board. Boudijn Driesen, partner bij Holtrop Ravesloot: “De strategische noodzaak om meer te investeren in kennis over digitalisering geldt ook en wellicht nog meer, voor de top van organisaties. Vaak ontbreekt het in de top van bedrijven en bij toezichthouders, aan een heldere visie over hoe de toekomst digitaal moet worden vormgegeven.”

Innovatie centraal stellen

De onderzoekers pleiten ervoor om veel sterker in te zetten op het realiseren van digitaal leiderschap, het continu nadenken over nieuwe businessmodellen en het creëren van een bedrijfscultuur waarbij innovatie centraal staat en waar nodig de innovaties los van het traditionele bedrijf georganiseerd worden. Op deze wijze wordt de uitgangspositie van Nederlandse bedrijven nog sterker en kan een extra groeimotor ontstaan.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie