Naar inhoud

Digitaliseringsstrategie is bijna standaard bij Nederlandse bedrijven

Het overgrote deel van de grootste bedrijven in Nederland lijkt goed voorbereid op de digitale revolutie waarin we ons bevinden. Maar liefst 86 procent heeft een strategie met betrekking tot digitalisering en voert deze ook uit. 10 procent heeft een strategie, maar is nog niet bezig met de implementatie ervan. Slechts 3 procent heeft helemaal geen strategie en is ook niet van plan hier binnenkort mee aan de slag te gaan. De grootste uitdaging voor directieleden en managers vormt het managen van de informatie-explosie.

Managen informatie-explosie

Dit blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau IDG, uitgevoerd in opdracht van de digitale dienstverlener OpenText, onder 70 directieleden en managers, werkzaam bij de 500 grootste bedrijven in Nederland. Aan de respondenten is ook gevraagd naar de grootste uitdaging die zij ervaren bij de voorbereiding op de digital first world en de veranderingen die daarbij komen kijken. Het managen van de informatie-explosie wordt het vaakst genoemd. “De toename van gestructureerde en ongestructureerde data binnen een organisatie is exponentieel”, aldus Ingrid Bosman, sales director Benelux bij OpenText. “Het is belangrijk om grip te krijgen op deze aldoor groeiende informatiestromen, anders blijf je achter de feiten aanlopen.”

Benutten voordelen digitalisering

Op andere mogelijke uitdagingen werd opmerkelijk verdeeld geantwoord door de respondenten. Directieleden geven vaker aan (30%) dat er een gebrek is aan gestandaardiseerde processen dan beslissers (9%). Andersom geven managers juist vaker (30%) aan dat het ophelderen van organisatierollen en verantwoordelijkheden voor informatiemanagement de grootste uitdaging is. Door directieleden wordt dit niet als een uitdaging gezien. Bosman: “Hoewel we het in Nederland best aardig doen op het gebied van digitalisering, valt er nog een grote slag te maken om de uitdagingen te overwinnen en de voordelen van digitalisering volledig te benutten.”

Verbetering van efficiëntie

Het verbeteren van efficiëntie, samenwerking en doorlooptijden blijken de belangrijkste redenen om te investeren in digitale transformatie. 71 procent noemt dit als belangrijkste interne motief. Het motiveren van (toekomstige) medewerkers en het verbeteren van hun talenten wordt juist bijna niet genoemd als belangrijk motief. Opmerkelijk is dat 21 procent van de managers kostenverlaging als belangrijk bestempeld. Dit in tegenstelling tot 13 procent van de directieleden. Ruimte voor groei van de organisatie wordt juist weer een stuk belangrijker gevonden door leden uit de directie.

Verhoging van klanttevredenheid

Als extern motief blijkt het verhogen van de klanttevredenheid de voornaamste reden voor ruim de helft van de respondenten. Daarna is het verhogen van de flexibiliteit het belangrijkste. Ook het voldoen aan compliance-eisen is een goede reden om als organisatie te digitaliseren. Dit wordt door 13 procent van de respondenten beaamd.

Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid

Over wie er uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt voor de digitalisering van een organisatie, bestaat nog lang niet altijd duidelijkheid. Slechts de helft van de organisaties heeft iemand aangesteld die hier fulltime mee bezig is. In een derde van de gevallen is het een onderdeel van iemands takenpakket naast andere verantwoordelijkheden. Bij directieleden lijkt de verantwoordelijkheid een belangrijk onderwerp. Geen enkel directielid geeft namelijk aan dat ze er nog helemaal niet mee bezig zijn. En als ze nog geen verantwoordelijke hebben aangesteld, geven zij juist aan dat ze hier wel mee bezig zijn.

Opheldering van organisatierollen

“De resultaten laten zien dat de directie niet altijd op eenzelfde lijn zit als de managers binnen een organisatie”, zegt Bosman. “Het is belangrijk om in beide richtingen, zowel top-down als bottom-up, duidelijkheid te scheppen over wie er verantwoordelijk is voor de digitalisatie van processen en welke resultaten er worden verwacht. Het ophelderen van organisatierollen en het duidelijk maken van doelstellingen vormen daarbij de belangrijkste aandachtspunten. Alleen dan kun je processen optimaliseren en voordeel behalen uit dit digitale tijdperk.”

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie