Naar inhoud

Diversiteit zwak verankerd in de Nederlandse bedrijfscultuur

“Bijna alle Nederlandse bedrijven zien het belang van diversiteit op de werkvloer in, maar het zit nog lang niet altijd verankerd in de bedrijfscultuur. En dat is een gemiste kans omdat ondernemingen hiermee aantoonbare voordelen laten liggen. Diversiteit is namelijk meer dan een ethische keuze. In een arbeidsmarkt waar talent schaars is en in een wereld die globaliseert, zorgt diversiteit binnen het bedrijf ook voor belangrijk strategisch voordeel.”

Dat stelt Joost Fortuin, managing director van PageGroup Nederland, naar aanleiding van een onderzoek van de recruitmentorganisatie onder 151 Nederlandse bedrijven. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Diversiteitsbeleid studie 2018 – Is diversiteit de sleutel tot succes?’.

Het belang van diversiteit in de organisatie inzien

Gezien de politieke, economisch en maatschappelijke ontwikkelingen is het niet verwonderlijk dat steeds meer bedrijven het belang van diversiteit in hun organisatie inzien. “De samenleving zélf is meer divers geworden en dat weerspiegelt zich logischerwijs op de werkvloer”, zegt Joost Fortuin. “Evenredige representatie moet op zich al genoeg reden zijn om diversiteit na te streven. Maar nu er bovendien een tekort aan professionals op de arbeidsmarkt is, kunnen bedrijven er nauwelijks meer omheen om binnen alle groepen in de samenleving talent te werven.”

Een diverse cultuur is geen vanzelfsprekendheid

Hoewel meer dan 92 procent van de bedrijven vindt dat diversiteitsmanagement belangrijk is voor het internationale succes van de onderneming, is het aantal bedrijven waarbij het diversiteitsbeleid ook echt verankerd is in de cultuur met 44 procent nog altijd in de minderheid. “Diversiteit is meer dan het aannemen van mensen met verschillende kleuren en meningen”, meent Joost Fortuin. “Dan begint het eigenlijk pas. In Nederland hebben we de neiging om te denken dat we er dan al zijn. Als we al diversiteit doorvoeren in onze werving, verzuimen we vaak om er ook daadwerkelijk een agendapunt van te maken.”

Aandacht voor de positie van vrouwen en gelovigen

“Zijn er bijvoorbeeld kolfkamers voor vrouwen die terugkeren na zwangerschap? Of gebedsruimtes voor mensen van verschillende geloven? En hoe zorg je dat er meer vrouwen in managementposities komen? Het is niet voor niets dat Ingrid van Engelshoven – als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk voor emancipatiezaken – heeft gesteld dat ze een quotum wil instellen voor vrouwen in leidinggevende posities en in directies van beursgenoteerde ondernemingen”, duidt Joost Fortuin. “Dat doet vermoeden dat we daar nog niet heel goed mee bezig zijn.”

Significante verschillen tussen grote en kleine bedrijven

Wel vormt diversiteitsmanagement bij de meeste bedrijven in Nederland (62%) een vast onderdeel van het beleid. Daarbij is er een significant verschil tussen bedrijven met minder dan 500 werknemers en grotere bedrijven. Waar bijna driekwart (72%) van de grote bedrijven in Nederland een diversiteitsbeleid voert, is dat percentage bij kleinere bedrijven iets meer dan 56 procent.

Strategisch voordeel met een goed diversiteitsbeleid

Het grootste deel van de geënquêteerden (92%) beschouwt een goed diversiteitsbeleid als een van de succesfactoren voor het bedrijf. Zo ziet meer dan de helft (56%) het beleid als een goede manier om talent aan te trekken. Minstens zo belangrijk als het aantrekken van talent is ervoor zorgen dat goede medewerkers niet vertrekken. Vanwege de overspannen arbeidsmarkt hebben werkgevers steeds meer moeite om werknemers vast te houden. Daarom investeren bedrijven momenteel in initiatieven om medewerkers tegemoet te komen.

Employer branding versterken met diversiteitsbeleid

Een goed diversiteitsbeleid is daar een onderdeel van. 24 procent hoopt dat het leidt tot minder discriminatie, 22 procent dat het de samenwerking verbetert en 38 procent dat het leidt tot een hogere tevredenheid onder werknemers. Op dit moment zijn het vooral grote bedrijven die hun diversiteitsbeleid inzetten om hun employer branding te versterken – en met succes. 63 procent zegt dat ze dankzij hun diversiteitsbeleid een aantrekkelijkere werkgever zijn geworden voor kandidaten.

Millennials willen een open en inclusieve bedrijfscultuur

“Een open en inclusieve bedrijfscultuur – en de mogelijkheid om in internationale en diverse teams te werken – kunnen zeker voor millennials de doorslag geven”, duidt Joost Fortuin. “Zij zijn tenslotte vanuit hun opleiding en achtergrond vaak al veel meer gewend aan een volledig diverse samenleving en willen dat ook herkennen in hun werkgever. Deze trend wordt bovendien ondersteund door de politiek en de anti-discriminatiewetgeving, hetgeen ervoor zorgt dat er vanuit de hele samenleving druk is op organisaties om te veranderen.”

De evidente voordelen nog niet toegepast in de praktijk

Deze evidente voordelen worden, zoals gezegd, helaas nog lang niet altijd benut in de praktijk. Voor 18 procent is het wel een belangrijk onderwerp voor de nabije toekomst, maar ontbreken er nog concrete plannen. Voor bijna 20 procent speelt het onderwerp op dit moment en in de nabije toekomst geen rol. “Nalatigheid kan op de langere termijn voor problemen zorgen”, voorspelt Joost Fortuin.

De urgentie van diversiteit in Nederlandse organisaties

“20 jaar geleden voerden we discussies over flexibiliteit”, aldus Joost Fortuin. “In de Harvard Business Journal werd toen duidelijk stelling genomen – je kunt hierin meegaan en over 20 jaar nog bestaan, of je houdt vast aan een stringenter beleid en dan besta je straks niet meer. Ik durf dat ook op het diversiteitsvraagstuk te projecteren. Als je diversiteit niet hoog agendeert, moet je wel heel uniek zijn in je dienstverlening of producten om over 20 jaar nog te bestaan.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van PageGroup Nederland.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie